Finanční situace rodin s dětmi se příští rok zlepší

10.12.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Pro rok 2015 dochází k řadě legislativních změn, které dolehnou na rodinné hospodaření. Podívejme se na vybrané změny, ze kterých bude mít rodinná peněženka radost.

Již za leden budou mít zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění na dvě a více dětí vyšší čistou mzdu, přestože jejich hrubá mzda bude v roce 2015 stejná jako v roce 2014. Důvodem je zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další děti. Měsíční daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje z 1 117 Kč na 1 317 Kč a na třetí a další dítě z 1 117 Kč na 1 417 Kč. „Zaměstnanec uplatňující daňové zvýhodnění na tři děti bude mít výplatu za leden, kterou obdrží na bankovní účet, o 500 Kč vyšší než za předcházející měsíc. Ke zvýšení daňového zvýhodnění přitom dojde automaticky, zaměstnanec nemusí vyplňovat a zasílat žádné formuláře,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Daňové zvýhodnění na jedno dítě zůstává stejné, zvýšení se týká pouze zvýhodnění na druhé a další děti.

Porodné bude náležet i na druhé dítě

Pro rodiny očekávající přírůstek do rodiny je příznivou zprávou, že porodné bude v roce 2015 náležet i na druhé dítě. Zvyšuje se rovněž příjmový limit, kdy rodina bude mít na porodné nárok. V roce 2014 mají na porodné nárok pouze rodiče, jejichž rodinný příjem nepřesahuje 2,4násobek životního minima. Pro rok 2015 se ovšem posuzovaný limit zvýší na 2,7násobek životního minima. Porodné tedy příští rok obdrží více rodin než v roce 2014. „Při hodnotách životního minima platných pro rok 2014 by tak porodné příští rok ve výši 10 000 Kč na druhé dítě obdrželi například manželé s pětiletým dítětem do rodinného příjmu 25 515 Kč,“ vypočítává na ukázkovém příkladu Gabriela Ivanco. Do posuzovaného příjmu se započítává nejen čistá mzda, kterou obdrží rodiče na bankovní účet ze zaměstnání, ale rovněž nemocenská, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo rodičovský příspěvek.

Odpočet u hypotečních úvěrů zůstává zachován

Pro rok 2015 zůstává nakonec zachován maximální odpočet úroků u hypotečních úvěrů na hranici 300 000 Kč. K původně plánovanému snížení daňového odpočtu u zaplacených úroků z úvěru na bydlení na 80 000 Kč tedy nedošlo. Za rok 2015 si tak bude možné snížit daňovou povinnost až o 45 000 Kč. Na tuto daňovou úsporu dosáhnou rodiny, které zaplatí na úrocích z úvěru na bydlení během celého roku 300 000 Kč. Pro rodiny plánující čerpání vyššího hypotečního úvěru je zachování maximálního daňového odpočtu úroků z úvěru příznivou zprávou. Během splácení hypotečního úvěru si budou moci nadále odečítat od daňového základu právě zaplacené úroky z úvěru až do výše 300 000 Kč ročně namísto plánovaných 80 000 Kč. Nejvíce se na úrocích z úvěru zaplatí v prvních letech splácení úvěru. Zachování daňových odpočtů úroků z úvěru znamená během splácení hypotečního úvěru daňovou úsporu v řádech desetitisíců korun.

Příspěvky zaplacené odborům sníží základ daně

Za rok 2015 bude nadále možné snížit základ daně o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, a to i přesto, že původní návrhy počítaly s odstraněním této nezdanitelné položky. Maximálně si lze snížit daňový základ o zaplacené příspěvky o 3 000 Kč za rok. Daňová úspora v tomto případě dosahuje 450 Kč (3 000 Kč x 15 %).

Zavedení snížené 10% sazby DPH

V příštím roce se Česko zařadí mezi členské země Evropské unie, které mají více než dvě sazby DPH. K základní 21% sazbě DPH a snížené 15% sazbě DPH přibude nově druhá snížená 10% sazba DPH. Té budou podléhat knihy, léky a dětská výživa. Rodinné výdaje za tyto položky by tak měly v příštím roce pochopitelně klesnout.

Zvýšení limitu pro neplacení pojistného na sociální zabezpečení z přivýdělku

Řada zaměstnanců si přivydělává samostatnou výdělečnou činností. Ta je pro ně tudíž vedlejším zdrojem příjmů, neboť hlavní činností zůstává zaměstnání. Protože zaměstnanci již platí pojistné na sociální zabezpečení ze své hrubé mzdy, nemusejí z hrubého zisku do určitého limitu z vedlejší samostatné výdělečné činnosti platit sociální pojištění. Za celý rok 2014 se neplatí sociální pojištění z vedlejší činnosti do hrubého zisku 62 261 Kč (příjem ? výdaje). Pro celý rok 2015 se tento limit zvyšuje na částku 63 865 Kč ročního hrubého zisku. Při výkonu vedlejší výdělečné činnosti jen po část roku se limit poměrně snižuje. „Zaměstnanec přivydělávající si vlastní vedlejší samostatnou výdělečnou činností, který uplatňuje výdaje 60% výdajovým paušálem platným pro ostatní živnosti, může mít příjem za celý příští rok 159 660 Kč. Hrubý zisk 63 864 Kč bude do limitu, a tudíž se nebude na pojistném na sociální zabezpečení z vedlejší výdělečné činnosti nic platit,“ dodává Gabriela Ivanco.

Solidární zvýšení daně se bude platit z vyššího příjmu

V Česku je zavedena rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob. Občané s příjmy nad limit však musejí dále platit i 7% solidární zvýšení daně. Za rok 2014 se odvádí solidární zvýšení daně z příjmu nad 1 245 216 Kč, pro rok 2015 se však toto zvýšení daně bude platit až z příjmu nad 1 277 328 Kč. U zaměstnanců se přitom příjmem rozumí roční hrubá mzda. Zvýšení limitu pro odvod solidárního zvýšení daně znamená, že daňová povinnost občanů s vyššími příjmy klesne.

Zdroj: Mazars

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ