Odškodnění újmy na zdraví za lyžařský úraz

06.01.2015 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Zima je konečně tady a na hory vyrážejí tisíce lyžařů. Bohužel s tímto sportem jsou rovněž spojeny úrazy na sjezdových tratích a následné spory o odškodnění způsobené újmy na zdraví. Dnešním tématem bude odškodnění újmy na zdraví za lyžařský úraz.

Lyžařské úrazy jsou bohužel běžnou skutečností zimního období. Jak však zákon upravuje problematiku lyžařských úrazů a jak postupovat v případě, že jsme poškozeni na zdraví v důsledku lyžařského úrazu způsobeného druhým lyžařem?

K tématu si přečtěte: Jak je to s právní odpovědností při lyžování?

Dodržujte pravidla FIS

Deset pravidel FIS představuje základní pravidla pro chování lyžařů na sjezdových tratích. Tyto pravidla byly schváleny Mezinárodní lyžařskou federací. Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích stanovil, že v případě porušení těchto pravidel dochází k porušení tzv. obecné prevenční povinnosti. Porušení obecné prevenční povinnosti může v konečném důsledku znamenat plnou občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost za způsobenou újmu na zdraví. Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Horskou službou a Svazem provozovatelů lanovek a vleků taktéž vypracovalo státní normu CSN 01 8027, která upravuje povinnosti provozovatelů lyžařských areálů, ale také pohyb lyžařů v areálech, pro jejichž chování převzala pravidla FIS.

TIP: Nárok na odškodnění při porušení pravidel FIS

Obecná prevenční povinnost

Nový občanský zákoník v rámci obecné prevenční povinnosti stanovuje, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Na sjezdových tratích je tedy nutné se chovat maximálně obezřetně k ochraně zdraví a života ostatních lyžařů. Pokud již nastane střet na sjezdové trati je povinností lyžaře poskytnutí první pomoci.

TIP: Nejdůležitější a aktuální informace o tom, jak jsou na tom oblíbené české ski areály a rakouské ski areály.

Odškodnění způsobené újmy na zdraví

V případě prokázání protiprávního jednání druhého lyžaře, může poškozený lyžař požadovat odškodnění újmy na zdraví. Z hlediska nemajetkové újmy se v rámci ublížení na zdraví odškodňuje dle nového občanského zákoníku bolestné, ztížení společenského uplatnění a další nemajetková újma. V rámci majetkové újmy se odškodňuje náhrada za ztrátu na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti, náklady spojené s péčí o zdraví, náhrada za ztrátu na důchodu nebo náhrada za konání bezplatné práce pro další osobu.

Každý případ lyžařského úrazu je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit před učiněným jakýkoliv podání, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy. Doporučujeme rovněž sledovat aktuální znění pravidel FIS na webových stránkách Mezinárodní lyžařské federace.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ