Doklady snižující daň doručte mzdové účetní do 15. února

26.01.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Za zaměstnance vyřizuje veškeré daňové povinnosti zpravidla zaměstnavatel, který za ně provádí roční zúčtování daně. V takovém případě musejí zaměstnanci doručit mzdové účetní všechny potřebné doklady do 15. února. Zaměstnanci podávající si daňové přiznání sami mají na vše více času.

Zaměstnanci musejí o provedení ročního zúčtování daně svého zaměstnavatele požádat. Při splnění zákonných podmínek je pro ně tento krok výhodný, na základě prováděného ročního zúčtování daně totiž nemůže vzniknout daňový nedoplatek. Mnozí zaměstnanci se mohou naopak těšit na vrácení daňového přeplatku z důvodu uplatnění daňových slev a daňových odpočtů, které se provádějí pouze za celý kalendářní rok. Všechny daňové slevy nebo daňové odpočty je nutné doložit, tzv. vydokladovat. Všechny důležité písemné doklady je potřeba předložit mzdové účetní do 15. února. Po provedení ročního zúčtování bude mít následně zaměstnanec vyšší výplatu o vyčíslený daňový přeplatek. „Nejsou-li potřebné daňové slevy a daňové odpočty řádně a včas doloženy, nemůže mzdová účetní snížit daň z příjmu fyzických osob za rok 2014, a výsledná daňová povinnost za celý rok 2014 je tak zbytečně vyšší,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Kdo nemůže o roční zúčtování daně požádat?

Zaměstnatel může roční zúčtování daně za zaměstnance provést, jestliže bylo ze strany zaměstnance splněno několik podmínek. První podmínkou je, aby měl zaměstnanec během roku 2014 příjmy jen od jednoho zaměstnavatele, případně aby sice pobíral během roku mzdu od více zaměstnavatelů, ale aby na sebe tato zaměstnání navazovala a nepřekrývala se. Druhou podmínkou je, aby měl zaměstnanec u všech zaměstnavatelů podepsané prohlášení k dani. „V praxi nejčastěji nesplňují podmínku pro provedení ročního zúčtování zaměstnanci, kteří si během roku přivydělávali samostatnou výdělečnou činností, měli příjmy z pronájmu nebo z kapitálového majetku. Tito zaměstnanci si musejí daňové přiznání podat sami,“ dodává Gabriela Ivanco. Zaměstnanec, kterému se za zdaňovací období zvýší alespoň jedna měsíční záloha o solidární zvýšení daně, nesmí žádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a daňové přiznání si musí podat sám. Daňové přiznání si však mohou zaměstnanci podat sami i dobrovolně. V praxi tak činí zejména ti, kdo chtějí mít více času na shromáždění všech daňových dokladů snižujících daňovou povinnost. Zaměstnanci, kteří si daňové přiznání podávají sami, si musejí od všech svých zaměstnavatelů vyžádat Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2014.

Slevu na manželku a školkovné je možné uplatnit pouze za celý rok

Během roku si zaměstnanci snižují vypočtenou daňovou povinnost o některé daňové slevy, například slevu na poplatníka či studenta nebo o daňové zvýhodnění na děti. Uvedené daňové slevy je možné uplatňovat měsíčně. V praxi tak má zaměstnanec například se dvěma dětmi během roku vyšší čistou měsíční mzdu než jeho bezdětný kolega. Jiné daňové úlevy, třeba slevu na manželku (manžela) s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč za rok 2014 či školkovné však lze uplatnit pouze za celý rok, a to buď v ročním zúčtování, nebo v daňovém přiznání. Základní sleva na manželku činí 24 840 Kč. Do vlastních příjmů manželky se nezapočítává například rodičovský příspěvek, ovšem mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo invalidní důchod se počítá. Zaměstnanec, jehož manželka (manžel) měl vlastní příjmy za rok 2014 do zákonného limitu, musí mzdové účetní doručit čestné prohlášení, že její (jeho) příjmy za rok 2014 nepřesáhly 68 000 Kč. Novinkou za rok 2014 je sleva za umístění dítěte, takzvané školkovné. Za každé dítě může jeden z rodičů ve svém daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem uplatnit za rok 2014 zaplacené školkovné až do částky 8 500 Kč. Do uvedeného limitu se nepočítá stravné nebo výdaje za pomůcky. Školkovné je rovněž nutné doložit písemným potvrzením školky o výši vynaložených výdajů za rok 2014.

Na jaké daňové odpočty nezapomenout?

V rámci prováděného ročního zúčtování nebo daňového přiznání je možné uplatnit též daňové odpočty. Když zaměstnanec uplatní některý z daňových odpočtů, vznikne mu na základě prováděného ročního zúčtování nárok na daňovou vratku. Daňové odpočty snižují daňový základ, nesnižují tedy přímo daňovou povinnost jako slevy na dani. „V praxi tak uplatnění daňových odpočtů v souhrnné výši například 45 000 Kč za rok 2014 přináší daňovou úsporu na dani z příjmu fyzických osob ve výši 6 750 Kč,“ vypočítává Gabriela Ivanco. V ročním zúčtování nebo daňovém přiznání je možné uplatnit následující daňové odpočty: dary, úroky z úvěrů na bydlení, příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, příspěvky na životní pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci a úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Pro všechny daňové odpočty jsou stanoveny zákonné podmínky a maximální limit odpočtu. Zaměstnanci musí pro možnost uplatnění všech daňových odpočtů doručit mzdové účetní kupříkladu potvrzení od banky, pojišťovny nebo kopii příslušné smlouvy.

Zákonné podmínky v kostce

Hodnota daru musí činit nejméně 1 000 Kč a je jím možné snížit základ daně maximálně o 15 %. Odběr krve bezpříspěvkového dárce se oceňuje částkou 2 000 Kč a hodnota odběru orgánu částkou 20 000 Kč. Odpočet úroku na bydlení v případě, že je úvěrem řešena vlastní bytová potřeba je možné uplatnit až do částky 300 000 Kč. Zaplacené roční příspěvky na penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním připojištění nad částku 12 000 Kč za rok 2014 rovněž snižují základ daně, maximálně je možné od základu daně odečíst částku 12 000 Kč. Na maximální odpočet u penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření dosáhnou tedy občané spořící na svoji smlouvu měsíčně 2 000 Kč a více. Měsíční úložka 1 000 Kč a méně naopak nemá na daňovou povinnost vliv. O částku 12 000 Kč je možné snížit základ daně za zaplacené příspěvky podle smlouvy o životním pojištění. Rovněž je možné základ daně ponížit o zaplacené příspěvky odborové organizaci, která obhajuje zájmy zaměstnanců. Maximální hodnota odpočtu činí v tomto případě 3 000 Kč. Základ daně snižuje i úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. U ní činí maximální limit daňového odpočtu 10 000 Kč, u poplatníků se zdravotním postižením 13 000 Kč a u poplatníků s těžším zdravotním postižením 15 000 Kč.

Co když od banky nedostanu doklad?

S nejběžnějšími daňovými odpočty, tedy s odpočtem úroků z úvěru na bydlení, penzijním připojištěním nebo doplňkovým penzijním spořením či životním pojištěním nebývá v praxi problém. Banky a pojišťovny zasílají začátkem roku svým klientům automaticky daňová potvrzení. Výjimečně se ale může stát, že potvrzení neobdržíte. V takovém případě je nutné si potvrzení od banky nebo pojišťovny vyžádat. Bez patřičného dokladu nemůže být daňová povinnost za rok 2014 snížena.


Zdroj: Mazars

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ