Ze soudních síní: Řízení pod vlivem alkoholu a nárok pojišťovny na regresivní plnění

26.02.2015 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


V tomto článku si představíme zajímavé rozhodnutí Nejvyššího soudu pojednávající o nutnosti prokázání příčinné souvislosti mezi řízením pod vlivem alkoholu a vznikem škody při následném požadavku pojišťovny na regresivní plnění.

Nikomu nedoporučujeme řídit pod vlivem alkoholu. Řízení pod vlivem alkoholu je hazard, který způsobuje značné množství dopravních nehod, včetně těch nejvážnějších. Dopravní nehoda je okamžik, který může způsobit značné škody na zdraví a majetku druhých osob.

Regresivní nárok pojišťovny

Spor, který v konečném stádiu řešil Nejvyšší soud, se zabýval skutkovým dějem, kdy pojištěný řidič zranil chodce, kterému pojišťovna poskytla odškodnění újmy na zdraví. Následně se pojišťovna domáhala na pojištěném uhrazení částky ve výši 250.000,- Kč s příslušenstvím. Pojišťovna úhradu této částky požadovala z titulu práva pojistitele na úhradu vyplacené částky dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kdy pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil poškozenému. Pojistitel však musel v tomto konkrétním případě k regresivnímu plnění prokázat, že pojištěný řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, čímž porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit.

Prokázání příčinné souvislosti

Soud prvního stupně a odvolací soud zamítly žalobu pojišťovny o uhrazení požadované částky s odůvodněním, že ačkoliv pojištěný řídil pod vlivem alkoholu, tak se nepodílel na dopravní nehodě a této dopravní nehodě by pojištěný nezabránil ani za situace, kdyby nebyl pod vlivem alkoholu. V dokazování před soudy bylo zjištěno, že chodec vběhl bez rozmyslu za svým psem do vozovky, kde jej srazil pojištěný. Dále bylo prokázáno dle znaleckých posudků, že pojištěný reagoval včasně a střetu s chodcem nemohl objektivně zabránit. Nebyla tak prokázána příčinná souvislost mezi řízením pod vlivem alkoholu a vnikem škody. Nad to je nutné uvést, že pojištěný byl pro řízení pod vlivem alkoholu uznán vinným v přestupkovém řízení s udělením trestu zákazu činnosti řízení motorových vozidel po dobu 8 měsíců a pokutě ve výši 9.000,- Kč.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu v neprospěch pojišťovny

Pojišťovna nesouhlasila s tímto rozhodnutím a podala dovolání k Nejvyššímu soudu, a to zejména s poukazem, že příčinná souvislost je dána již pouhým protiprávním jednáním pojištěného řízením pod vlivem alkoholu. Nejvyšší soud dovolání pojišťovny zamítnul, jelikož nesouhlasil s touto argumentací pojišťovny. K tomuto Nejvyšší soud: „K tomu je třeba uvést, že existence samotného porušení základní povinnosti týkající se provozu na pozemních komunikacích spočívající v řízení vozidla osobou, která byla pod vlivem alkoholu (§ 10 odst. 2 písm. e/ ZPR) nezakládá automaticky nárok, jak se mylně žalobkyně domnívá, na náhradu toho, co pojistitel za pojištěného plnil, neboť pro přiznání nároku musí být postaveno najisto, že toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody, za kterou pojištěný odpovídá, ovšem tak tomu v souzené věci nebylo.

Kompletní znění citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu naleznete pod sp. zn.: 23 Cdo 1583/2010 na jeho webových stránkách www.nsoud.cz. Každý případ je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit před učiněným jakýkoliv podání konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu a rizik vedení sporu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.