Zdravotní pojištění za rok 2014 v deseti číslech

09.03.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2014 je nutné doručit na příslušnou zdravotní pojišťovnu "přehled o příjmech a výdajích za rok 2014". Podívejme se na deset důležitých čísel.

Základní termín pro odevzdání "přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014" na příslušné zdravotní pojišťovně je 4. května 2015. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín prodlužuje do 3. srpna. O této skutečnosti je nutné zdravotní pojišťovnu informovat do konce dubna. V současné době působí v Česku 7 zdravotních pojišťoven: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra.

1) 0,05 %

Placení zdravotního pojištění je povinnou daní. Všechny OSVČ, na hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, musí z hrubého zisku odvádět zdravotní pojištění. Neplacení zdravotního pojištění znamená vznik penále. Za každý den prodlení činí penále 0,05 % z dlužného pojistného.

2) 1 "přehled"

Během roku 2014 mohla být každá OSVČ pojištěna pouze u jedné zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu je totiž možné změnit vždy pouze od 1. ledna. "Přehled za rok 2014" je tedy potřeba doručit na zdravotní pojišťovnu, kde byla OSVČ pojištěna v roce 2014. Případná změna zdravotní pojišťovny od 1. ledna 2015 nemá vliv na povinnosti ohledně doručení "přehledu" z rok 2014.

3) 8 dní

Případně vypočtený nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2014 musí OSVČ uhradit do 8 dní od odevzdání "přehledu". Současně je nutné uhradit poprvé vypočtenou novou měsíční zálohu do 8 dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byl odevzdán "přehled za rok 2014". Měsíční zálohy na zdravotním pojištění jsou splatné vždy do 8. dne následujícího měsíce.

4) 13,5 %

Na zdravotním pojištění odvádí OSVČ 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu (polovina hrubého zisku). Jestliže je skutečný vyměřovací základ při hlavní samostatné výdělečné činnosti nižší než minimální vyměřovací základ stanovený zákonem, tak se zdravotní pojištění platí z minimálního vyměřovacího základu.

5) 300 Kč

OSVČ na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost nemusí dodržet minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění za rok 2014 se vypočte dle skutečného hrubého zisku. Penzisté, studenti nebo ženy na rodičovské dovolené, kteří vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, neplatí měsíční zálohy pouze v prvním roce, v následujících letech však ano. Nemusí však dodržet minimální měsíční zálohu. Měsíční zálohu zaplatí ve výši odpovídající dosaženému zisku. Mohou tedy platit měsíční zálohu např. 300 Kč. Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností měsíční zálohy neplatí nikdy. Zdravotní pojištění doplatí vždy jednorázově při podání "přehledu".

6) 1 797 Kč

Všechny OSVČ na hlavní činnost a některé OSVČ na vedlejší činnost musí během roku odvádět měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Výše měsíční zálohy se odvíjí od dosaženého hrubého zisku. Během roku 2015 musí být při hlavní samostatné výdělečné činnosti placena alespoň minimální měsíční záloha ve výši 1 797 Kč. I při velmi nízkém zisku musí být při hlavní činnosti měsíčně placena tato minimální záloha.

7) 2 623 Kč

Když není odevzdán "přehled", tak je OSVČ předepsáno pojistné v pravděpodobné výši. Penále se následně počítá z pojistného v pravděpodobné výši. V roce 2015 činí měsíční pravděpodobné pojistné pro OSVČ 2 623 Kč, což je pro naprostou většinu OSVČ více než odpovídá jejich ekonomické situaci. Samozřejmě musí OSVČ i dodatečně doručit "přehled". Po jeho doručení se pravděpodobné pojistné zruší a je předepsáno skutečné pojistné. Penále je však předepsáno ve vyšší částce, buď z pravděpodobného pojistného nebo skutečného pojistného. Zpravidla tedy z pravděpodobného pojistného.

8) 50 000 Kč

"Přehled" je nejdůležitějším tiskopisem, který vyplňují OSVČ pro svoji zdravotní pojišťovnu. Právě na údajích uvedených v "přehledu" závisí výše zdravotního pojištění za příslušný rok a výše měsíční zálohy. Když není "přehled" odevzdán, tak je zdravotní pojištění vyměřeno v pravděpodobné výši a je uložena pokuta. Ze zákona může zdravotní pojišťovna uložit pokutu až ve výši 50 000 Kč. V praxi se udělují pokuty v nižší částce. Každá zdravotní pojišťovna má vlastní interní pravidla pro udělování pokut. Většinou se zohledňuje, jak OSVČ komunikuje a plní si své povinnosti.

9) 155 652 Kč

Minimální vyměřovací základ za celý rok 2014 při hlavní samostatné výdělečné činnosti činí 155 652 Kč. OSVČ na hlavní výdělečnou činnost musí tedy za rok 2014 zaplatit na zdravotním pojištění nejméně 21 014 Kč (13,5 % z 155 652 Kč). Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po část roku se minimální vyměřovací základ poměrně snižuje.

10) 675 000 Kč

Platba zdravotního pojištění není za rok 2014 omezena. OSVČ s velmi nadstandardními zisky mohou platit na zdravotním pojištění i miliónové částky. To je rozdíl oproti platbě na sociálním pojištění, kde je stanoven strop. Např. OSVČ s ročním hrubým ziskem 10 000 000 Kč zaplatí na zdravotním pojištění 675 000 Kč (10 000 000 Kč x 50 % x 13,5 %).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ