Rudý: Pokud máte v ruce rozsudek soudu o výši výživného a druhý rodič neplatí, obraťte se na soudního exekutora

12.03.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Neplacení výživného na dítě je častým nešvarem mnoha rodičů. Pro znalost Vašich práv v této problematice přinášíme rozhovor s Mgr. Michalem Rudým, viceprezidentem Exekutorské komory České republiky.

Jaké možnosti má rodič v případě, že druhý rodič nehradí výživné? Je efektivnější podat návrh na výkon rozhodnutí u soudu nebo exekuční návrh prostřednictvím soudního exekutora? Přinesl způsob provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění očekávané výsledky v boji proti dlužnému výživnému? Odpovědi a názory Mgr. Michala Rudého naleznete v dnešním rozhovoru.

Jaké má věřitel obecně možnosti k zajištění vymožení dlužného výživného, které bylo přiznáno soudem a dlužník jej dobrovolně neplní?

Možnosti jsou v podstatě tři – výživné lze vymoci prostřednictvím soudního exekutora či soudu nebo můžete podat trestní oznámení, pokud je dlužník v prodlení více než 4 měsíce.

Těmito cestami může postupovat každý rodič?

V zásadě ano. Alimentační nárok vůči neplatícímu rodiči vzniká nejen dětem z rozvedených manželství. Legislativa nerozlišuje mezi dítětem, které se narodilo v manželském svazku, a tím, které přišlo na svět mimo něj.

Jak má rodič zastupující zájmy dítěte postupovat?

Rozhodně by neměl čekat příliš dlouho na to, až se druhý rodič bude mít k placení. Čím déle totiž čekáte, tím víc narůstá vymáhaná částka, která pak může být hůře vymahatelná.

Pokud tedy máte v ruce rozsudek soudu o výši výživného a pokud druhý rodič neplatí, obraťte se na jednoho ze 159 soudních exekutorů. Ten vám pomůže sepsat návrh na zahájení exekuce a následně ho předloží soudu.

Na základě podaného návrhu pak soud nařídí exekuci?

Přesně tak. Soud rozhodne o zahájení exekuce tím, že pověří soudního exekutora provedením exekuce. Po pověření může soudní exekutor konat, může zjišťovat majetek dlužníka a vydávat exekuční příkazy.

V čem lze spatřovat zásadní pro a proti mezi vymožením výživného prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí a exekučním řízením?

Exekuční řízení prováděné soudním exekutorem je mnohem rychlejší a taky efektivnější. Soudní exekutor sám dohledá a postihne majetek dlužníka a může tak učinit několika způsoby zároveň. To znamená, že soudní exekutor sám zjistí, kde neplatič pracuje, kde má bankovní účty, zda má nemovitosti a podobně. Vydat pak může i více exekučních příkazů současně. Podle situace třeba může vydat příkaz k postižení bankovních účtů i ke srážkám ze mzdy.

Naopak soudní výkon rozhodnutí je režim je spíše na ústupu a využívá se jen ve specifických případech (například agenda odebrání dětí).

Jak to vypadá v praxi?

Soud vede výkon řízení vždy jen jedním způsobem. Ten musí navrhnout věřitel a také označit majetek, který má být postižen. Sám tedy musí soudu napsat, kde dlužník pracuje nebo kde má účet. Soud může zabavovat i movité věci, ale tato činnost je spíše formální.

Matka, které otec dítěte několik let neplatí výživné, se obrátí na soud, aby zahájil výkon rozhodnutí. Soud ale nezačne sám aktivně vyhledávat majetek dlužníka, ale obrátí se na matku a žádá, aby uvedla konkrétní číslo bankovního účtu, kde má její exmanžel uloženy finanční prostředky, či identifikaci dlužníkova zaměstnavatele. To je velmi zdlouhavé a problematické. Normální člověk přeci nemá nástroje k tomu, aby tyto informace zjišťoval. Těžko budete znát číslo účtu bývalého muže, když s ním již nějaký čas nežije, nestýkáte se, ztratili jste spolu kontakt a otce nelze přimět k tomu, aby dobrovolně platil to, co mu soud uložil.

Mluvil jste ale i o možnosti podat trestní oznámení…

Jistě, zanedbání povinné výživy je trestný čin. Pokud dluh přesáhne čtyři splátky výživného, můžete na dlužníka podat trestní oznámení. Když dlužník projeví tzv. účinnou lítost a uhradí jen část dlužné částky, policie trestní stíhání zastaví. Ne každému je ale příjemné posílat na bývalého partnera a otce svých dětí policii, hnát ho k soudu a sám se stát aktivním účastníkem takového řízení.

Takže byste doporučoval využití služeb exekutora k vymožení dlužného výživného? Podle jakých kritérií však vybrat vhodného exekutora?

To samozřejmě záleží na věřiteli. Seznam všech 159 exekutorských úřadů naleznete na webových stránkách Exekutorské komory ČR. Kritérii mohou být třeba blízkost úřadu či úřední hodiny, které vám vyhovují… Navštivte úřad, který jste si vybrali, a v rámci konzultace se zeptejte na vše, co vás zajímá.

Jaké způsoby exekuce může exekutor zvolit k vymožení dlužného výživného? Které považujete za nejefektivnější?

Při provádění exekuce k vymožení výživného lze využít všech způsobů, které zákon stanovuje. Jde mimo jiné o již zmiňované srážky z příjmu. Vzhledem k tomu, že výživné patří mezi přednostní pohledávky, a uspokojuje se tak před ostatními věřiteli, lze z platu dlužníka, zjednodušeně řečeno, strhávat až dvě třetiny. Pro představu se můžete podívat na elektronickou kalkulačku srážek ze mzdy, kterou naleznete na webu www.ekcr.cz. Nejefektivnějším způsobem je však jednoznačně pozastavení řidičského oprávnění.

Jaké celkové poplatky ze strany exekutora může věřitel očekávat v případě exekučního řízení k vymožení dlužného výživného?

Věřitel se nemusí obávat žádných poplatků, protože náklady exekuce nese dlužník. Jako věřitel vymáhající výživné jste navíc ze zákona osvobozen od povinnosti skládat zálohu na provedení exekuce.

Bude věřitel povinen k uhrazení odměny exekutorovi v případě neúspěšného vymožení dlužného výživného?

Obvykle nikoliv, ovšem vzhledem k roztříštěné judikatuře na toto nelze obecně odpovědět. Doporučuji tuto věc předem konzultovat s úřadem.

Můžete odhadnout množství a úspěšnost exekučních řízení vedených k vymožení dlužného výživného?

To lze jen velmi těžko. Každopádně nezaplacené výživné patří mezi časté příčiny, kvůli nimž soudy nařizují exekuce. Vzhledem k tomu, že jde o přednostní pohledávku, kterou je možné vymáhat účinnými nástroji, je vymahatelnost poměrně vysoká.

Osvědčil se způsob provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění v případech exekuce dlužného výživného?

Reálný dopad exekučního postihu řidičských oprávnění je pozitivní a dlužníky skutečně motivuje k tomu, aby se postavili k situaci čelem. V momentě, kdy neplatiči de facto zakážete usednout za volant, snaží se začít svou věc řešit, i když o ni do té doby nejevil zájem. Ovšem i když se tento institut, jenž je součástí zákona od roku 2013, osvědčuje, přistupujeme k němu obezřetně s ohledem na to, aby dlužník mohl vykonávat své povolání. Pokud dlužník prokáže, že potřebuje řidičský průkaz k uspokojování základních životních potřeb svých a své rodiny, soudní exekutor vydaný exekuční příkaz zruší.

Stížnosti na tuto agendu jsou zatím výjimečné, byť je logické, že jde o podstatný zásah do života dlužníků. S tím ale zákonodárce počítal.

Co byste tedy závěrem doporučil věřitelům k úspěšnému vymožení jejich pohledávek?

Rodič vymáhající výživné pro své dítě by podle mého názoru neměl příliš otálet s podáním exekučního návrhu. Pokud nefunguje domluva a druhý rodič neplatí to, co mu určil soud, je na místě účinně hájit práva a zájmy potomka. Učinit tak můžete nejen v případě dlužného výživného, ale i běžného výživného.


Děkujeme za rozhovor,
Zbyněk Drobiš, Finance.cz

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY