Deset důležitých daňových čísel za rok 2014

16.03.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Výpočet daňové povinnosti za rok 2014 neovlivňuje pouze dosažený hrubý zisk a daňová sazba. Daňovou povinnost snižují i daňové slevy a daňové odpočty. Podívejme se na deset důležitých čísel pro výpočet daně z příjmu fyzických osob za 2014.

Daňové přiznání za rok 2014 je nutné doručit na finanční úřad do 1. dubna 2015. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem potom do 1. července 2015. Daňové přiznání podávají nejenom OSVČ, ale i někteří zaměstnanci. Jaké hlavní čísla je dobré pro výpočet daňové povinnost znát?

1) 7 %

Sazba solidární daně činí 7 %. Solidární dani za rok 2014 podléhají příjmy ze zaměstnání nebo dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti nad 1 245 216 Kč. Zavedením solidární daně od roku 2013 se zabránilo situaci, kdy občané s nadstandardními příjmy měli z důvodu placení sociálního pojištění pouze do maximálního vyměřovacího základu, nižší efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob než občané s nižším příjmem. Odvody zaměstnavatele na sociálním pojištění se totiž započítávají do daňového základu pro výpočet daně z příjmu fyzických osob.

2) 15 %

Nebudeme-li zohledňovat 7% solidární daň, tak je v Česku zavedena rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob. Daňovým základem ze závislé činnosti (zaměstnání) však není pouze roční hrubá mzda zaměstnance, ale daňový základ rovněž zvyšuje povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance na povinném sociálním a zdravotním pojištění.

3) 30 % až 80 %

Při výpočtu daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti nebo pronájmu je možné stanovit výdaje paušálem. Výdajový paušál se pohybuje od 30 % po 80 % v závislosti na vykonávané činnosti: 80% paušál pro příjmy např. ze zemědělské výroby nebo příjmy z řemeslných živnostní, 60% paušál pro příjmy z ostatních živností, 40% paušál pro příjmy např. z jiného podnikání podle zvláštních předpisů nebo příjmy z výkonu nezávislého povolání, 30% paušál pro příjmy z pronájmu. Dva nejnižší výdajové paušály jsou omezeny. Výdaje při využití 30% výdajového paušálu mohou být maximálně 600 000 Kč a při využití 40% výdajového paušálu mohou být maximálně 800 000 Kč.

4) 1 117 Kč

Daňové zvýhodnění na děti činí 1 117 Kč za každý měsíc. Poprvé se daňové zvýhodnění uplatní za měsíc, kdy se dítě narodilo. Na jedno dítě je možné za celý rok 2014 uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kč. Daňové zvýhodnění na děti však nemohou uplatnit v daňovém přiznání OSVČ stanovující výdaje paušálem. Nárok na daňové zvýhodnění má vždy pouze jeden z rodičů. Když uplatnil jeden z rodičů daňové zvýhodnění u svého zaměstnavatele během roku 2014, tak nemůže druhý z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění na děti ve svém daňovém přiznání. Jestliže je vypočtená daň z příjmu fyzických osob nižší než uplatňované daňové zvýhodnění, potom vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Při obdržení daňového bonusu daňový poplatník nezaplatí na dani z příjmu nic a ještě obdrží peníze od finančního úřadu.

5) 2 000 Kč

Pokutu ve výši 2 000 Kč mohou očekávat občané, kteří mají zřízenu datovou schránku a podají daňové přiznání za rok 2014 ve standardní písemné formě. Ve výjimečných případech může být pokuta až 50 000 Kč.

6) 8 500 Kč

Maximální daňová sleva na školkovné za rok 2014 činí 8 500 Kč na každé dítě. Do limitu se nezapočítává stravné. Sleva na školkovné snižuje přímo vypočtenou daňovou povinnost. Školkovné může uplatnit pouze jeden z rodičů. Školkovné je potřeba prokázat potvrzením od školky.

7) 12 000 Kč

Daňový základ je možné snížit až o 12 000 Kč o zaplacené příspěvky na životním pojištění během roku 2014, občané odkládající měsíčně 1 000 Kč a více na svoji smlouvu maximalizují daňový odpočet. Ve smlouvě musí být sjednána výplata pojistného nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy se dosáhne 60 let. Od základu daně je možné rovněž snížit zaplacené příspěvky na doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění ponížené o 12 000 Kč, maximální odpočet činí opět 12 000 Kč. Na maximální odpočet z doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění dosáhnou občané měsíčně spořící na svoji smlouvu během roku 2 000 Kč a více. Oba daňové odpočty je nutné vydokladovat potvrzením od pojišťovny nebo penzijní společnosti.

8) 24 840 Kč

Základní sleva na poplatníka za celý rok 2014 činí 24 840 Kč. Nárok na daňovou slevu v plném rozsahu mají všichni daňoví poplatníci, tedy i penzisté. Základní daňová sleva na poplatníka se přitom v daňovém přiznání poměrně nekrátí. Vždy se uplatňuje v plném rozsahu. I když např. samostatná výdělečná činnost trvala pouze po část roku. Ve stejné výši 24 840 Kč za rok 2014 náleží i daňová sleva na manželku (manžela), jestliže měl vlastní příjmy během roku 2014 do 68 tisíc Kč.

TIP - přečtěte si užitečné rady:

 

9) 51 000 Kč

Pro čerpání daňového bonusu je nutné mít rozhodný příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku nebo pronájmu za rok 2014 alespoň ve výši 51 000 Kč. U poplatníka majícího pouze příjmy z pronájmu nesmí výdaje převýšit tyto příjmy.

10) 300 000 Kč

Zaplacené úroky z úvěru na bydlení během roku 2014 snižují daňový základ, a to až o částku 300 tisíc Kč. Úvěrem na bydlení musí být řešena vlastní bytová situace poplatníka. Přílohou daňového přiznání je potvrzení od banky o zaplacených úrocích během roku 2014.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ