Životní pojištění a daně za rok 2014

23.03.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Jak se v letošním daňovém přiznání vypořádat s životním pojištěním a jaké legislativní novinky platí od roku 2015? Přinášíme vám užitečné rady, ze kterých se dále dozvíte, kdo si sníží daň z příjmu, jak prokázat daňový odpočet či co znamená z hlediska daní předčasné zrušení smlouvy.

Životní pojištění je oblíbeným finančním produktem, v zodpovědných rodinách mají pojistnou ochranu oba manželé. Zaplacené příspěvky na životní pojištění během roku 2014 snižují základ daně. Ten si mohou snížit oba manželé, neboť na něj neplatí žádné omezení jako například v případě daňového zvýhodnění na děti.

Podmínky pro snížení daně

Životní pojištění patří mezi nezdanitelné položky. Výplata pojistného plnění však musí být sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let. Maximálně lze přitom snížit daňový základ za rok 2014 o částku 12 000 Kč, což je splněno při měsíční úložce na smlouvu 1 000 Kč a více. „Narozdíl od daňových slev snižuje daňový odpočet daňový základ, nikoliv přímo daňovou povinnost. Daňový odpočet ve výši 12 000 Kč přináší daňovou úsporu 1 800 Kč, což je 15 % z částky odpočtu,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Legislativní novinky od roku 2015

Od roku 2015 došlo v oblasti životního pojištění k legislativním změnám. Od tohoto roku nelze ze smlouvy o životním pojištění čerpat peníze během trvání smlouvy a současně uplatňovat daňový odpočet. Na daňový odpočet za rok 2015 tedy budou mít nárok pouze ti občané, kteří nebudou průběžně ze své smlouvy peníze vybírat. Pojišťovny koncem roku 2014 své klienty kontaktovaly, aby smlouvu o životním pojištění upravily dle jejich požadavků. Klienti, kteří si ponechali u své smlouvy možnost průběžného výběru, si již od roku 2015 nemohou uplatnit daňový odpočet o zaplacené příspěvky na životní pojištění a příspěvky zaměstnavatele se jim budou danit stejně jako mzda. Zpětně se ovšem daňové odpočty zdaňovat nebudou a příspěvky zaměstnavatele připsané do konce roku 2014 zdaní pojišťovna konečnou patnáctiprocentní srážkovou daní. Pojistné na sociální a zdravotní pojištění se v tomto případě doplácet nebude.

Kdo si sníží daň z příjmu za rok 2014?

Životní pojištění je primárně pojistný produkt, ale zpravidla nabízí i finanční bonus formou naspoření zajímavé částky na konci smlouvy. Je to tedy doplňkový finanční produkt k zajištění na penzi. I z tohoto důvodu budou od roku 2015 legislativně podporováni formou daňového odpočtu pouze ti občané, kteří nebudou peníze ze smlouvy průběžně vybírat. Současně se zamezí průběžnému výběru daňově osvobozených příspěvků zaměstnavatele na smlouvu. „Všechny legislativní změny se týkají až zdaňovacího období roku 2015. Za rok 2014 mohou daňový odpočet uplatnit i občané, kteří si ponechali u své smlouvy o životním pojištění možnost průběžného výběru,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Daňový odpočet je potřeba prokázat

Přílohou daňového přiznání je "Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění", které pojišťovny zasílají svým klientům automaticky začátkem roku. Kdo toto potvrzení náhodou neobdržel, ten musí svoji pojišťovnu kontaktovat a potvrzení si vyžádat. Bez příslušného dokladu není možné daňový odpočet v daňovém přiznání uplatnit. Smluv o životním pojištění splňujících zákonné podmínky je možné mít i více. Při měsíční úložce na dvě smlouvy po 500 Kč měsíčně je nutné přiložit k daňovému přiznání dvě potvrzení. Základ daně si pak můžete snížit též o 12 000 Kč.

Předčasné zrušení smlouvy

Někteří občané chtějí z finančních důvodů předčasně zrušit smlouvu o životním pojištění. Tento krok si je třeba velmi dobře promyslet, protože je finančně nevýhodný. Odkupné, které klienti obdrží, je mnohdy nižší, než by očekávali. V prvních letech trvání životního pojištění je totiž kryta především riziková složka. Předčasné zrušení je nevýhodné i z daňového hlediska, neboť je nutné daňové odpočty z minulých let zpětně dodanit včetně příspěvků zaměstnavatele. Na zpětné dodanění se přitom často zapomíná.

Jak se provádí zpětné dodanění odpočtů?

Kdo během roku 2014 předčasně zrušil smlouvu o životním pojištění, ten si bude muset v daňovém přiznání za rok 2014 zvýšit daňový základ o uplatněné daňové odpočty z minulých let. Daňová povinnost za rok 2014 v takovém případě stoupne. Vyplní se příloha č. 2 daňového přiznání, poněvadž uplatněné odpočty jsou příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu. „Například při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění během roku 2014 z roku 2007 je nutné do příjmů dle § 10 uvést všechny daňové odpočty za uplynulých 7 let,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ