Jak se postupuje při přiznání dvou důchodů?

08.04.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří občané mají nárok na dva důchody, např. vdovský a starobní. Jak se v takovém případě počítá souhrnný důchod, který se obdrží na účet? Jak se postupuje v případě, že jsou splněny podmínky pro výplatu starobního i invalidního důchodu?

Jestliže jsou splněny podmínky pro výplatu starobního, invalidního důchodu a na výplatu vdovského nebo sirotčího důchodu, tak se vyplácí nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry důchodu.

Státní důchod se skládá ze základní a procentní výměry

Každý důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny důchody shodná a činí 2 400 Kč. Při nároku na dva důchody náleží procentní výměra důchodu pouze jednou. Procentní výměra starobního a invalidního důchodu závisí na vlastním průběhu pojištění (získané době pojištění a příjmech). Procentní výměra vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry zemřelého manžela (manželky). Procentní výměra sirotčího důchodu je 40 % procentní výměry zemřelého rodiče.

Jaké jsou v praxi nejběžnější souběhy důchodů?

  • nárok na vlastní starobní důchod (řádný nebo předčasný) a vdovský důchod po zemřelém manželovi (manželce),
  • nárok na vlastní invalidní důchod (prvního, druhého nebo třetího stupně) a vdovský důchod po zemřelém manželovi (manželce),
  • nárok na vlastní invalidní důchod (prvního, druhého nebo třetího stupně) a na sirotčí důchod po zemřelém rodiči.

Praktický příklad 1)

Paní Novotná pobírá vlastní starobní důchod ve výši 9 140 Kč. Paní Novotné zemřel manžel, který pobíral starobní důchod ve výši 13 160 Kč. Paní Novotné vznikne nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi. O vdovský důchod si musí paní Novotná písemně zažádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Jak vysoký bude mít paní Novotná souhrnný měsíční důchod?

Výpočet souhrnného důchodu paní Novotné

Text

Částka

Vlastní starobní důchod paní Novotné

9 140 Kč

Procentní výměra důchodu paní Novotné

6 740 Kč

(9 140 - 2 400)

Starobní důchod zemřelého manžela

13 160 Kč

Procentní výměra důchodu  zemřelého manžela

10 760 Kč

(13 160 - 2 400)

Polovina procentní výměry zemřelého manžela

5 380 Kč

(10 760 x 50 %)

Polovina procentní výměry nižšího důchodu

2 690 Kč

(5 380 x 50 %)

Souhrnný důchod

11 830 Kč

(2 400 + 6 740 + 2 690)

vlastní výpočet autora

Souhrnný měsíční důchod paní Novotné bude 11 830 Kč. V plné výši bude paní Novotné náležet její vyšší starobní důchod. K jejímu vlastnímu starobnímu důchodu se přičte čtvrtina procentní výměry starobního důchodu zemřelého manžela.

Praktický příklad 2)

Paní Šedá má vlastní starobní důchod 7 890 Kč. Zemřelý manžel pobíral starobní důchod 14 120 Kč. Paní Šedá si zažádá o vdovský důchod. Jak vysoký bude mít souhrnný důchod paní Šedá?

Výpočet souhrnného důchodu paní Šedé

Text

Částka

Vlastní starobní důchod paní Šedé

7 890 Kč

Procentní výměra důchodu paní Šedé

5 490 Kč

(7 890 - 2 400)

Starobní důchod zemřelého manžela

14 120 Kč

Procentní výměra důchodu  zemřelého manžela

11 720 Kč

(14 120 - 2 400)

Polovina procentní výměry zemřelého manžela

5 860 Kč

(11 720 x 50 %)

Polovina procentní výměry nižšího důchodu

2 745 Kč

(5 490 x 50 %)

Souhrnný důchod

11 005 Kč

(2 400 + 5 860 + 2 745)

vlastní výpočet autora

Procentní výměra vdovského důchodu (polovina procentní výměry důchodu zemřelého manžela) je vyšší než procentní výměra vlastního starobního důchodu. Paní Šedá bude tedy pobírat v plné výši vdovský důchod a polovinu procentní výměry vlastního důchodu.

Invalidní důchodce si odchodem do starobního důchodu nemůže pohoršit

Když invalidní důchodce dosáhne řádného důchodového věku a splní současně podmínky nároku na invalidní důchod i starobní důchod, tak nemůže pobírat oba důchody. V takovém případě se pobírá pouze jeden z důchodů, a to ten vyšší. V případě, že jsou oba důchody stejné, tak se vyplácí ten, který si příjemce důchodu zvolí. Dosažením řádného důchodového věku si tedy nemůže invalidní důchodce finančně pohoršit. V praxi dochází ke dvěma možnostem:

  • starobní důchod je vyšší než invalidní, v takovém případě se následně pobírá vyšší starobní důchod,
  • starobní důchod je nižší než invalidní důchod, potom se nadále pobírá invalidní důchod, a to až do věku 65 let, kdy se tento invalidní důchod přemění na starobní důchod ve stejné výši.

Příjemci invalidního důchodu tedy nemusí mít strach, že si odchodem do starobního důchodu finančně pohorší. Invalidní důchodci I. stupně a II. stupně, kteří během pobírání invalidního důchodu vykonávali výdělečnou činnost, ze které odváděli sociální (důchodové) pojištění, budou mít až na výjimky starobní důchod vyšší než dosavadní invalidní důchod.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY