Pět případů, kdy do důchodu neodcházet

20.04.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Odchod do penze je vždy potřeba dobře promyslet. V některých případech je lepší odchod do důchodu odložit. Podívejme se na pět vybraných důvodů, proč není vhodné odchod do penze uspěchat.

Dosažení důchodového věku není důvodem pro ukončení pracovního poměru. Pracovní poměr může být ukončen pouze výpovědí zaměstnavatele (důchodový věk není ale výpovědním důvodem), výpovědí zaměstnance nebo vzájemnou dohodou o ukončení pracovního poměru. Důchodový věk se liší pro muže a ženy. U žen se zohledňuje i počet vychovaných dětí. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Lidé mající důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu v 60 letech. Podívejme se na 5 vybraných důvodů, kdy není dobré do důchodu odcházet, ať už řádného nebo předčasného.

Problémy na pracovišti

Někteří občané uvažují o odchodu do předčasného důchodu, protože jsou v práci problémy, někteří kolegové se chovají špatně, apod. Situace je samozřejmě vždy individuální. Odchod do předčasné penze však znamená citelné krácení důchodu. Krácení se provádí za každých 90 dní předčasnosti a čím dříve se do předčasné penze odejde, tím vyšší krácení. Jestliže jsou problémy závažné a velmi stresující, potom může být předčasný důchod řešením této životní situace. Vhodné je však učinit všechny kroky k tomu, aby bylo možné nadále pracovat. Není vhodné kvůli několika problémovým kolegům mít zbytečně po celý život nižší státní důchod. Před zvolením předčasného důchodu je vhodné zkusit najít s vedoucím řešením, s kolegy si promluvit a zkusit danou situaci řešit. Předčasný důchod by měl být v tomto případě krajní možností. Zvláštně, když zaměstnance práce baví, chce ještě pracovat a zdravotně se cítí dobře.

Touha pracovat a snaha o vyšší penzi

Zaměstnanci, kteří chtějí i po dosažení řádného důchodového věku pracovat, mají dvě možnosti: odejít do důchodu a pracovat nebo "pracovat na procenta". Ve druhém případě budou mít vyšší státní důchod. Kdo chce mít vyšší státní důchod, ten pracuje i po dosažení řádného důchodového věku a do penze odejde později. Za každých 90 kalendářních dní odpracovaných po dosažení řádného důchodového věku je následně státní důchod vyšší. Zjednodušeně můžeme říci, že odpracovaných 90 dní po dosažení řádného důchodového věku má na výši důchodu vliv stejně jako celý odpracovaný rok před dosažením řádného důchodového věku. Do těchto 90 kalendářních dní se však nepočítají dny, kdy pobírají nemocenské dávky a jiné tzv. náhradní doby. V kratším časovém horizontu je výhodnější pracovat a pobírat důchod současně. Z delšího časového horizontu je výhodnější pracovat na procenta. Vše záleží na konkrétním individuálním propočtu.

Nevyčerpání podpory v nezaměstnanosti

V předdůchodovém věku je složité najít uplatnění na trhu práce. Při ztrátě zaměstnání tak někteří lidé volí ihned odchod do předčasného důchodu. Před odchodem do předčasného důchodu je však lepší nejdříve vyčerpat podpůrčí dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti. Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců. Vyčerpáním podpory v nezaměstnanosti se sníží krácení za předčasnost a současně se zvýší doba pojištění pro výpočet důchodu. Do předčasného důchodu je tedy lepší odcházet až po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti.

Nadstandardní příjmy

Důchodci, kteří budou mít za rok 2015 v součtu vlastní příjem ze zaměstnání a dílčí základy daně ze samostatné výdělečné činnosti nebo pronájmu 840 000 Kč a více, nemohou využít daňové osvobození u důchodů a musí zdanit celý důchod. Občané s nadstandardními příjmy by proto měli zvážit, zdali pro ně nebude lepší odejít do důchodu později z důvodu přesluhování, a mít tak v budoucnu vyšší státní důchod, který se nebude již danit, neboť nebudou již pracovat nebo odejít do řádného starobního důchodu při dosažení důchodového věku a danit celý důchod.

Nevyhovující termín

Každý den může hrát při výpočtu státního důchodu roli. Proto je vhodné dobře zvážit termín odchod do řádného nebo předčasného důchodu. Výši státního důchodu ovlivňují příjmy v produktivním věku a získaná doba pojištění. Doba pojištění se při výpočtu důchodu hodnotí v celých ukončených letech. Jestliže při dosažení řádného důchodového věku chybí k dosažení dalšího celého roku pojištění pár dní či týdnů, tak je vhodné odchod do starobního důchodu odložit. Stejně tak je vhodné dobře naplánovat odchod do předčasného důchodu, neboť z důvodu krácení za každých 90 kalendářních dní je rozdíl, zdali se odejde do předčasného důchodu např. 720 dní nebo 721 dní před dosažením řádného důchodového věku. Výpočet důchodu koncem roku je odlišný oproti výpočtu začátkem nového roku. Vždy záleží na konkrétní situaci. Kdo může odejít do penze koncem roku, ale výpočet penze začátkem nového roku je výhodnější, ten by měl odchod do státního důchodu o několik dní či týdnů odložit, odměnou je vyšší státní důchod.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY