Kdy můžete žádat náhradu škody za ztracený kabát v restauraci?

12.05.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Poškození, ztráta nebo zničení svršku v restauraci? Kdy můžete žádat od provozovatele náhradu škody? Škoda na odložené věci dle nového občanského zákoníku bude tématem dnešního článku.

V případě ztráty například kabátu z věšáku v restauraci je dobré znát svá práva dle nového občanského zákoníku, který stanovuje určitou povinnost provozovatele k náhradě škody. Nepříjemná životní situace může být vyřízena relativně rychle a v ideálním případě dohodou s provozovatelem.

Škoda na odložené věci

Nový občanský zákoník stanovuje, že provozovatel nahradí poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo věc odložil, popřípadě vlastníkovi věci, pokud s provozováním nějaké činnosti je spojeno odkládání věcí a byla-li věc odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle odkládají. Typickým příkladem může být restaurace nebo kavárna, kde zpravidla dochází k odkládání věcí, které se odkládají na místě k tomu určeném (např. věšák) nebo na místo obvyklé (např. parapet okna). Pokud provozovatel určí konkrétní místo k odložení věcí, nemůže návštěvník použít k odložení jiné místo, dokud není takto vymezené místo zaplněno.

Dohled nad věcí

Provozovatel je nositelem odpovědnosti pouze za věci návštěvníka, které je nutno odložit. Návštěvník, který si uchovává bezprostřední dohled nad věcí (např. kabelka na stole), není chráněn výše uvedeným ustanovením škody na odložené věci dle nového občanského zákoníku, jelikož se nejedná o odloženou věc. Byla-li škoda způsobena na věci odložené v dopravním prostředku hromadné dopravy, nahradí se jen podle ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravního prostředku.

Soud náhradu škody nepřizná…

Poškozený musí uplatnit náhradu škody u provozovatele neprodleně po zjištění poškození, ztráty nebo zničení věci. Nový občanský zákoník vymezuje, že neuplatní-li se právo na náhradu škody u provozovatele bez zbytečného odkladu, soud je nepřizná, pokud provozovatel namítne, že právo nebylo uplatněno včas. Nejpozději lze právo na náhradu škody uplatnit do patnácti dnů po dni, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět.

V rámci případného soudního sporu bude důkazní břemeno tížit poškozeného, který musí prokázat odložení věci na správném místě, škodnou událost, vznik škody a příčinnou souvislost mezi škodnou událostí a vznikem škody.

Každý případ škody na odložené věci je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU