Zdanění práce v členských zemích OECD

20.05.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Odvody na dani z příjmu jsou v Česku v porovnání s ostatními zeměmi OECD podprůměrné. Celkové zdanění práce však patří mezi nejvyšší. Jak je to možné? Do zdanění práce je nutné započítat i povinné pojistné placené zaměstnavateli za zaměstnance.

Pro zaměstnavatele jsou rozhodujícím údajem mzdové náklady, kolik skutečně je stojí práce zaměstnance. Zaměstnance nejvíce zajímá, jakou čistou mzdu mají a s jakou měsíční částkou mohou měsíčně volně finančně disponovat. Rozdíl mezi mzdovými náklady a čistou mzdou tvoří zdanění práce. V Česku je zdanění práce jedno z nejvyšších z členských zemí OECD, jak vidíme z přiložené tabulky. Především z důvodu vysokých plateb zaměstnavatelů na sociálním pojištění (25 % z hrubé mzdy zaměstnance) a zdravotním pojištění (9 % z hrubé mzdy zaměstnance).

Jak se počítá zdanění práce?

Zpravidla v pracovní smlouvě sjednává zaměstnavatel se zaměstnancem hrubou mzdu. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou však vyšší, neboť za zaměstnance odvádí povinné sociální pojištění a povinné zdravotní pojištění. Čistá mzda zaměstnance je zase nižší než hrubá mzda, neboť z hrubé mzdy odvádí zaměstnanec daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. V korunovém vyjádření vypočítáme zdanění práce jako rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnance, kterou obdrží na bankovní účet. Pro porovnatelnost hodnot mezi jednotlivými zeměmi OECD máme v přiložené tabulce uvedeno zdanění práce v procentním vyjádření.

Praktický výpočet zdanění práce v Česku

V přiložené tabulce máme u členských zemích OECD vypočteno zdanění práce u svobodného a bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu v roce 2014. Dle databáze OECD činila průměrná měsíční mzda v roce 2014 v Česku 26 007 Kč a právě u této hrubé mzdy si vypočítáme zdanění práce.

Text

Částka

Hrubá mzda zaměstnance

26 007 Kč

Mzdové náklady zaměstnavatele

(26 007 Kč x 1,34)

34 850 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(26 007 Kč x 4,5 %)

1 171 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(26 007 Kč x 6,5 %)

1 691 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(34 900 Kč x 15 %) - 2 070 Kč)

3 165 Kč

Čistá mzda

(26 007 Kč - 1 171 Kč - 1 691 Kč - 3 165 Kč)

19 980 Kč

Veškeré daňové odvody

(34 850 Kč - 19 980 Kč)

14 870 Kč

Zdanění práce (v %)

(14 870 Kč: 34 850 Kč) x 100 %)

42,7 %

vlastní výpočet autora

V Evropě je zdanění práce značně vyšší

Jak je z přiložené tabulky vidět, tak v evropských zemích je zdanění práce vyšší než v mimoevropských zemích OECD o desítky procent. Sociální jistoty jsou v evropských zemích vyšší než v mimoevropských zemích, což je hlavním důvodem pro vyšší zdanění. Státní důchody, nemocenské dávky nebo podpora v nezaměstnanosti jsou v členských zemích EU vyšší než v ostatních vyspělých zemích světa.

Nejvyšší zdanění práce u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu ze zemí OECD je v Belgii (55,6 %), Rakousku (49,4 %), Německu (49,3 %), Maďarsku (49,0 %), Francii (48,4 %), Itálii (48,2 %), Finsku (43,9 %) a v Česku (42,7 %).

Nejnižší zdanění práce u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu ze zemí OECD je v Chile (7 %), Novém Zélandu (17,2 %), Mexiku (19,5 %), Izraeli (20,5 %), Koreji (21,5 %) a Švýcarsku (22,2 %).

Zdanění práce v členských zemích OECD (v % u svobodného a bezdětného zaměstnance za rok 2014)

Země

Zdanění práce (v %)

Belgie

55,6

Rakousko

49,4

Německo

49,3

Maďarsko

49,0

Francie

48,4

Itálie

48,2

Finsko

43,9

Česko

42,7

Švédsko

42,5

Slovinsko

42,5

Portugalsko

41,2

Slovensko

41,2

Španělsko

40,7

Řecko

40,4

Estonsko

40,0

Turecko

38,2

Dánsko

38,1

Nizozemí

37,7

Lucembursko

37,6

Norsko

37,0

OECD

36,0

Polsko

35,6

Island

33,5

Japonsko

31,9

USA

31,5

Kanada

31,5

Velká Británie

31,1

Irsko

28,2

Austrálie

27,7

Švýcarsko

22,2

Korea

21,5

Izrael

20,5

Mexiko

19,5

Nový Zéland

17,2

Chile

7,0

Pramen: OECD Dataset, Taxing Wages, Comparatives tables, Average tax wedge - Single person of average earnings, no childPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ