Poctivým živnostníkům elektronická evidence tržeb pomůže

02.06.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Projde-li navrhovaný zákon o evidenci tržeb úspěšně legislativním procesem, budou platby v hotovosti podléhat elektronické evidenci. Od tohoto opatření si vláda slibuje citelné snížení daňových úniků a zlepšení postavení poctivých živnostníků a firem na trhu. Zůstává ale otázkou, zda restrikce v podobě povinné evidence plateb v hotovosti je tím správným směrem k potírání černé ekonomiky.

Elektronická evidence tržeb se osvědčila v Chorvatsku, kde po jejím zavedení stouply vykazované tržby hotelů nebo restaurací. Při evidenci tržeb je příjem platby v hotovosti od zákazníka elektronicky propojen se státním finančním daňovým systémem. „Aby mohla elektronická evidence tržeb fungovat, musí živnostník nebo firma mít například pokladnu, počítač nebo i mobil propojený s internetem a vydat zákazníkovi při platbě účtenku s unikátním kódem přiděleným právě státní finanční správou,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Evidence se týká pouze plateb v hotovosti

Elektronická evidence tržeb se týká pouze plateb v hotovosti, čímž jsou myšleny i platby kartami, stravenkami nebo šeky. Úhrady z účtu na účet, tedy bezhotovostního platebního styku, se povinná evidence netýká. „Legislativním záměrem totiž není administrativně ztížit podnikání, ale omezit fungování černé ekonomiky, která se nejvíce objevuje právě u hotovostního platebního styku. Bezhotovostní platby jsou evidované a banky případně musejí spolupracovat s finančními úřady,“ vysvětluje Gabriela Ivanco. Přestože pro některé podnikatele nebude přechod na elektronickou evidenci snadný, v konečném důsledku by měl být pro ty řádně platící přínosný: jejich daňová povinnost zůstane stejná, ovšem nepoctiví podnikatelé by měli ztratit finanční náskok, který jim přinášelo placení nižších daní. Elektronická evidence tržeb by tak měla zlepšit podnikatelské prostředí, kdy firmy a podnikatelé řádně odvádějící daně neztrácejí se svým byznysem za konkurenty platícími úmyslně daně nižší.

Sleva 5 000 Kč

Legislativa počítá s jednorázovou 5tisícovou daňovou slevou, která by měla kompenzovat prvotní náklady spojené s přechodem na systém elektronické evidence tržeb. Pro ten by drobným živnostníkům měl stačit tablet s připojením na internet a tiskárnu. Měli by mít i dostatek času na přípravu, neboť legislativa počítá s postupným zapojením do systému. Nejdříve by se povinnost elektronické evidence tržeb v roce 2016 týkala subjektů nabízejících stravovací a ubytovací služby, poté těch podnikajících ve velkoobchodě a maloobchodě. Kdo závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb, tomu bude za tento přestupek hrozit až půlmiliónová pokuta. Kontrolní nákupy budou moci provádět orgány finanční a celní správy.

Lze odstranit černou ekonomiku?

Zcela vymýtit černou ekonomiku se prozatím nepodařilo v žádné zemi světa. Každá snaha o snížení objemu peněž v ekonomice, který projde právě přes tu černou, je však jednoznačně přínosná. Elektronická evidence tržeb může pomoci zvýšit výběr daní a omezit černé platby. „Z důvodu elektronické evidence tržeb by u firem a živnostníků plnících si své zákonné povinnosti mohla klesnout i četnost kontrol ze strany finančního úřadu,“ dodává Gabriela Ivanco. Je ovšem tato cesta v boji s černou ekonomikou ta správná? Nebylo by pro minimalizaci daňových úniků přínosnější výrazné zlepšení a fungování veřejné správy, výrazné zjednodušení daňového systému a snížení daní, aby poplatníci nechtěli svoje výsledky hospodaření záměrně zkreslovat? Další zpřísnění systému může naopak vyvolat další obcházení zákonů. V zemích Skandinávie jsou jedny z nejvyšších daní v rámci vyspělých zemí světa, přesto je zde minimální korupce, byrokracie a daňové úniky jsou nízké. Hlavním důvodem je změna myšlení daňových poplatníků. Když firmy a podnikatelé vidí, že veřejná správa výborně funguje, s vybranými daněmi je účelně a efektivně nakládáno, mohou se spolehnout na fungující justici, školství, zdravotnictví a cítí se v zemi bezpečně, potom akceptují a řádně platí i vyšší daně.

Platit daně musí být normální

Na správné a řádné placení daní má vliv i obecná morálka a postoje celé společnosti. Platit daně by mělo být normální a základní společenskou normou, v takovém případě by nebyla elektronická evidence tržeb zapotřebí. Zjednodušení daňového prostředí a daňového zatížení je cestou, jak ještě zlepšit daňovou morálku daňových poplatníků. Pro vyšší státní výnos z daní je zapotřebí, aby daňové zatížení nebylo demotivující. Podnikatelé a firmy chápou, že stát potřebuje vybírat daně, ale jejich placení nesmí dusit ekonomický rozvoj a bránit mu.


Zdroj: Mazars

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ