OECD: Nejnižší daně jsou v Chile

03.06.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Při porovnání daňových sazeb hlavních daní je daňové zatížení v Česku v rámci zemí OECD mírně nadprůměrné. V mimoevropských zemích OECD jsou sazby nejdůležitějších daní nižší než v evropských zemích.

Pod termínem "souhrnná daňová sazba", který je uváděn v textu, se rozumí součet 5 nejvýznamnějších daňových odvodů (daně z příjmu fyzických osob a právnických osob, DPH, povinného pojistného placeného zaměstnancem a zaměstnavatelem). U daně z příjmu fyzických osob se započítává skutečná daňová sazba u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu.

Najít daňový kompromis není snadné

Daňové zatížení se v členských zemích OECD liší. Každá členská země má jinou demografickou strukturu obyvatelstva, jinou aktuální výkonnost ekonomiky, jiné nároky a požadavky občanů na fungování státu, rozsáhlost sociální politiky apod. V evropských zemích je mnohem propracovanější sociální systém (vyšší důchody, nemocenská, mateřská, dostupnost zdravotní péče...), což zvyšuje státní výdaje a je rovněž jedním z důvodů pro vyšší zdanění v evropských zemích oproti mimoevropským zemím OECD. V evropských zemích dochází rovněž k častějším legislativním změnám.

Jak je to v Česku?

V přiložené tabulce máme uvedenu „souhrnnou daňovou sazbu“ v jednotlivých členských zemích OECD dle údajů za rok 2014. „Souhrnná daňová sazba“ v česku je 97,2 % (12,2 % + 11,0 % + 34,0 % + 21,0 % + 19,0 %). Jedná se o součet pěti nejdůležitějších daňových sazeb, které jsou podrobně rozebrány níže:

1) Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob (12,2 %)

Průměrná měsíční mzda v roce 2014 činila dle databáze OECD 26 007 Kč. Právě u této mzdy si vypočítáme efektivní daňovou sazbu daně z příjmu fyzických osob dle legislativy v roce 2014.

Text Částka

Hrubá mzda

26 007 Kč

Superhrubá mzda

(26 007 Kč x 1,34)

(zaokrouhleno na sta nahoru)

34 900 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(34 900 Kč x 15 %)

5 235 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Daň po slevě

(5 235 Kč - 2 070 Kč)

3 165 Kč

Skutečná sazba daně

(3 165 Kč: 26 007 Kč)

12,2 %

vlastní výpočet autora

2) Souhrnné pojistné placené zaměstnancem (11,0 %)

Zaměstnanec odvádí ze své hrubé mzdy 4,5 % na zdravotním pojištění a 6,5 % na sociálním pojištění. Souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnancem je tedy 11,0 % (4,5 % + 6,5 %).

3) Souhrnné pojistné placené zaměstnavatelem (34,0 %)

Zaměstnavatelé odvádí z hrubé mzda zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnavatelem je tedy 34 % (25 % + 9 %).

4) Základní sazba DPH (21 %)

5) Sazba daně z příjmu pro právnické osoby (19 %)

Rozdíly v zemích OECD jsou značné

Vypočtená souhrnná „daňová sazba“, stejným způsobem jako v Česku u vzorového příkladu, se v členských zemích OECD pohybuje od 46 % v Chile po 127,1 % v Belgii. Jak vidíme z přiložené tabulky, tak rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi OECD jsou velké. Nejnižší „souhrnná daňová sazba“ je v Chile, Švýcarsku, Koreji, Novém Zélandu, Izraeli, Kanadě, Irsku, Mexiku, Austrálii a USA. Nejvyšší souhrnná daňová sazba je v Belgii, Francii, Itálii, Maďarsku, Rakousku a Německu. V evropských zemích je "souhrnná daňová sazba" vyšší než v mimoevropských zemích. Hlavními dvěma důvody jsou: nižší sazba základní sazby DPH a nižší povinné pojistné placené zaměstnavatelem v mimoevropských zemích OECD. Evropská sociální politika je náročnější na finanční zdroje, proto je v Evropě vyšší zdanění práce.

Souhrnná daňová sazba v zemích OECD

(údaje za rok 2014, v %)
Země Souhrnná daňová sazba (v %)
height:20px;" nowrap="nowrap">

Chile

46,0

Švýcarsko

52,7

Korea

57,8

Nový Zéland

60,2

Izrael

66,1

Kanada

66,6

Irsko

66,8

Mexiko

67,8

Austrálie

69,4

USA

73,8

Velká Británie

75,5

Japonsko

78,6

Island

81,6

Turecko

82,9

Polsko

83,6

Lucembursko

86,4

Nizozemí

87,6

Dánsko

87,9

Slovinsko

88,3

Norsko

93,8

Estonsko

94,7

Finsko

95,8

Slovensko

96,1

Česko

97,1

Řecko

99,9

Švédsko

102,8

Španělsko

103,9

Portugalsko

105,6

Německo

108,0

Rakousko

108,7

Maďarsko

109,0

Itálie

113,2

Francie

121,5

Belgie

127,1

Pramen: jednotlivé daňové sazby převzaty z daňové databáze OECD, OECD: Tax DatabasePomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ