Odškodnění pracovního úrazu: Žádejte odstupné v plné výši

24.07.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Nesmí-li zaměstnanec konat dosavadní práci pro pracovní úraz, pak v některých případech rozvázání pracovního poměru má nárok na odstupné nejméně ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Kdy vzniká nárok na takto vysoké odstupné, se dozvíte v dnešním článku.

Nepoctiví zaměstnavatelé se snaží krátit nebo zcela neposkytnout zaměstnancům zákoníkem práce stanovené odstupné v případech pracovního úrazu nebo nemocí z povolání. Zaměstnanci poté nezbývá, než se o své odstupné soudit.

Rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.

Zákoník práce však stanovuje, že dochází-li k rozvázání pracovního poměru touto výpovědí nebo taktéž dohodou z týchž důvodů, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Kdy odstupné nepřísluší?

Byl-li se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své povinnosti podle § 367 odst. 1, pak zaměstnanci odstupné nepřísluší, jak blíže upravuje zákoník práce.

Uvedený § 367 odst. 1 zákoníku práce ke zproštění povinnosti zaměstnavatele k hrazení odstupného vymezuje, že zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti za škodu zaměstnanci zcela, prokáže-li, že škoda vznikla:

  • tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány; nebo
  • v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit;
  • a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.

Příliš vysoké odstupné?

Odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku představuje jednorázovou kompenzaci za ztrátu dosavadního zaměstnání v souvislosti s následky pracovního úrazu, či nemoci povolání. Odstupné je však natolik vysoké, že může způsobit spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanec by měl v dohodě o rozvázání pracovního poměru trvat na uvedení řádného odůvodnění, že pracovní poměr je rozvazován v souvislosti s pracovním úrazem, či nemocí z povolání, včetně odkazu na příslušné rozhodnutí správního orgánu nebo lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb a vymezení poskytnutí odstupného ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku.

Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k řádnému sepisu dohody o rozvázání pracovního poměru nebo posouzení udělené výpovědi, a to i s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Štítky:

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU