Jak šel čas s průměrnou čistou mzdou v zemích OECD?

07.08.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Jak vysokou čistou mzdu obdrží zaměstnanec na svůj účet závisí na výši sjednané hrubé mzdě zpravidla v pracovní smlouvě a zdanění mzdy. Z členských zemí OECD je průměrná čistá mzda nejvyšší s velkým náskokem ve Švýcarsku, následuje Norsko, Austrálie, Lucembursko a Velká Británie. Ve kterých zemích nejvíce stoupá čistá mzda?

V roce 2014 činila průměrná hrubá měsíční mzda v Česku dle databáze OECD 26 007 Kč měsíčně. Čistá mzda bezdětného zaměstnance uplatňujícího pouze základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč činí 19 980 Kč. Z hrubé mzdy je zaměstnanci sraženo 1 171 Kč na zdravotním pojištění, 1 691 Kč na sociálním pojištění a 3 165 Kč na dani z příjmu fyzických osob. Z důvodu ročního zaokrouhlení při výpočtu daňové povinnosti zaměstnance prováděného zaměstnavatelem v rámci ročního zúčtování daně je průměrná měsíční mzda za loňský rok 19 989 Kč.

Vývoj průměrné mzdy

V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou měsíční čistou mzdu v Česku dle databáze OECD v letech 2005 až 2014, kterou obdrží zaměstnanec od zaměstnavatele na svůj bankovní účet. Pro porovnání nárůstu průměrné čisté mzdy v zemích OECD budeme porovnávat data publikovaná OECD. V roce 2014 byla průměrná čistá měsíční mzda v Česku vyšší oproti roku 2013 o 2,9 %, oproti roku 2010 o 7,7 % a oproti roku 2005 o 44,1 %.

Rok

Průměrná čistá

měsíční mzda

Rok

Průměrná čistá

měsíční mzda

2005

13 867 Kč

2010

18 567 Kč

2006

15 103 Kč

2011

18 924 Kč

2007

16 110 Kč

2012

19 439 Kč

2008

17 350 Kč

2013

19 433 Kč

2009

18 255 Kč

2014

19 989 Kč

Nejvyšší mzdy jsou ve Švýcarsku

Vysoké hrubé mzdy a současně nízké zdanění je důvodem, proč při porovnání průměrných čistých mezd jsou na tom Švýcaři výrazně lépe než v ostatních vyspělých zemích OECD. Velmi nízké daně jsou rovněž důvodem, proč je průměrná čistá mzda v Chile vyšší než v Česku. Sociální zajištění je však v Chile oproti evropským zemím nízké. Tyto sociální aspekty nebo úroveň cen zboží a služeb údaj o průměrné čisté mzdě nezachycuje. Přepočet na koruny je proveden aktuálním směnným kursem, změna kurzu by ovlivnila uváděné hodnoty v korunách.

V první desítce zemí s nejvyšší čistou průměrnou mzdou za rok 2014 najdeme Švýcarsko (159 412 Kč), Norsko (96 483 Kč), Austrálii (91 261 Kč), Velkou Británii (86 520 Kč), Lucembursko (86 168 Kč), USA (77 240 Kč), Nizozemí (75 492 Kč), Island (74 910 Kč), Dánsko (74 318 Kč) a Švédsko (73 687 Kč).

Ve středu pomyslné tabulky zemí OECD dle výše průměrné čisté mzdy jsou Finsko (67 032 Kč), Japonsko (63 341 Kč), Rakousko (62 707 Kč), Německo (62 572 Kč), Irsko (61 734 Kč), Nový Zéland (61 136 Kč), Korea (60 378 Kč), Belgie (60 356 Kč), Francie (60 112 Kč), Kanada (59 730 Kč), Izrael (58 539 Kč), Itálie (46 922 Kč), Španělsko (45 409 Kč).

Pouze v 11 členských zemích OECD nedosahuje průměrná čistá měsíční mzda 40 tisíc Kč, a sice v Řecku (34 111 Kč), Portugalsku (28 570 Kč), Slovinsku (26 867 Kč), Estonsku (22 515 Kč), Chile (20 278 Kč), Českou (19 988 Kč), Slovensku (17 947 Kč), Polsku (17 311 Kč), Turecku (15 438 Kč), Maďarsku (14 245 Kč) a Mexiku (11 568 Kč).

Kde stoupá průměrná mzda nejvíce?

V přiložené tabulce máme uveden nárůst průměrné čisté měsíční mzdy mezi roky 2014 a 2013. V roce 2014 oproti roku 2013 stoupla nejvíce průměrná čistá měsíční mzda v Turecku, Chile, Estonsku, Norsku a Islandu. Průměrná čistá měsíční mzda meziročně poklesla pouze ve dvou zemích, a sice Řecku a Portugalsku.

V roce 2014 je průměrná měsíční čistá mzda vyšší oproti roku 2010 nejvíce v Turecku (o 45,3 %), Islandu (o 28,9 %), Estonsku (o 27,8 %), Chile (o 27,4 %), Austrálii (o 17,7 %), Norsku (15,7 %), Polsku (15,6 %), Maďarsku (14,4 %), Novém Zélandu (13,7 %) a Švédsku (11,4 %).

V roce 2014 je průměrná čistá měsíční mzda vyšší oproti roku 2005 v těchto deseti zemích: Chile (103,0 %), Estonsku (97,6 %), Turecku (88,3 %), Islandu (64,9 %), Maďarsku (63,6 %), Polsku (59,5 %), Austrálii (53,2 %), Slovensku (48,7 %), Česku (44,1 %) a Norsku (43,7 %).

Zvýšení průměrné čisté mzdy v zemích OECD (rok 2014 oproti roku 2013, v %)

Země

Meziroční nárůst

průměrné čisté mzdy

Země

Meziroční nárůst

průměrné čisté mzdy

Turecko

8,2%

Polsko

1,7%

Chile

6,3%

Lucembursko

1,5%

Estonsko

5,8%

Izrael

1,4%

Norsko

4,0%

Dánsko

1,2%

Island

3,6%

Francie

1,2%

Švédsko

3,4%

Rakousko

1,2%

Slovensko

3,3%

Korea

0,9%

Mexiko

3,2%

Slovinsko

0,9%

Česko

2,9%

Švýcarsko

0,7%

Německo

2,6%

Nizozemí

0,7%

Maďarsko

2,6%

Finsko

0,7%

USA

2,4%

Belgie

0,7%

Kanada

2,4%

Itálie

0,7%

Austrálie

2,4%

Japonsko

0,7%

Nový Zéland

2,4%

Španělsko

0,4%

Irsko

2,4%

Portugalsko

-0,9%

Velká Británie

1,9%

Řecko

-2,0%

Pramen: OECD, Taxing Wages - Net income after taxes in national currency

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ