Nemocenská v důchodu

24.08.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří penzisté pracují i v důchodu. Ve výkonu práce nejsou řádní starobní důchodci nijak limitováni, ani rozsahem ani výši příjmu. Za jakých podmínek je možné pobírat důchod a nemocenskou současně? S čím je potřeba počítat při pobírání předčasného důchodu?

Řádní starobní důchodci mohou pracovat nebo podnikat v důchodovém věku bez omezení. Zaměstnaní starobní důchodci mají nárok v případě pracovní neschopnosti na nemocenskou. Nemocenská náleží až od 15. dne pracovního poměru, v prvních 14. dnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Nemocenskou mohou pracující řádní starobní důchodci pobírat maximálně 70 kalendářních dní a nemocenská náleží maximálně po dobu trvání pracovního poměru.

Příjemci starobního důchodu tedy nemohou nastoupit na nemocenskou ve standardní 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání jako je tomu u ostatních zaměstnanců.

Praktický příklad 1)

Paní Černá pracovala ještě ve starobním důchodu. Pracovní poměr paní Černé byl ukončen k 30. červenci 2015. Dne 3. srpna paní Černá onemocněla. Protože je paní Černá ve starobním důchodu, tak přestože onemocněla v 7denní ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru, tak ji nárok na nemocenskou nevzniká. Starobní důchodci mohou nemocenskou pobírat pouze za dobu trvání pracovního poměru.

Předčasní důchodci nemohou pobírat nemocenskou

V praxi někteří občané odchází do předčasného důchodu, neboť jsou v předdůchodovém věku nezaměstnání. Nejdříve tedy vyčerpají podpůrčí dobu pro pobírání podpory v nezaměstnanosti, která je u občanů starších 55 let 11 měsíců. A následně odchází do předčasného důchodu. Vlastní výdělečná činnost je však v předčasném důchodu omezena, není možné mít příjem podléhající nemocenskému pojištění. Co to mimo jiné znamená? Předčasný důchodce nemůže do dosažení řádného důchodového věku současně pobírat nemocenskou a předčasný důchod.

Praktický příklad 2)

Paní Nováková odejde do předčasného důchodu. Podaří se jí najít přivýdělek formou práce na dohodu o provedení práce pro firmu XY. Měsíční sjednaná odměna je 9 000 Kč. Protože se z měsíční odměny do 10 000 Kč neodvádí povinné sociální pojištění a povinné zdravotní pojištění, tak paní Nováková může současně pobírat předčasný důchod a odměnu z dohody o provedení práce. V případě nemoci však nebude moci paní Nováková pobírat nemocenskou. Paní Nováková bude pobírat pouze předčasný důchod.

Praktický příklad 3)

Paní Veselá odešla do předčasného důchodu tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Brzy po odchodu do předčasného důchodu však dostala zajímavou pracovní nabídku na práci na standardní pracovní smlouvu u firmy XY. V předčasném důchodu není možné mít příjem podléhající nemocenskému pojištění. Proto po dobu zaměstnání u firmy XY nevzniká paní Veselé nárok na předčasný důchod. Paní Veselá musí tuto skutečnost spolu s mzdovou účetní firmy XY oznámit na ČSSZ v Praze a po dobu zaměstnání nebude důchod vyplácen. V případě pracovní neschopnosti bude paní Veselá od 15. dne pracovní neschopnosti pobírat pouze nemocenskou. Po skončení zaměstnání, např. po dvou letech, požádá paní Veselá přes místně příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení) o uvolnění důchodu. Měsíční důchod bude vyšší, neboť se sníží krácení za každých odpracovaných 90 kalendářních dní.

Nemocenskou mohou pobírat i invalidní důchodci

Invalidní důchodci mohou pracovat, vykonávaná práce by však vždy měla odpovídat jejich zdravotnímu stavu. Jestliže pracující invalidní důchodci I. stupně a II. stupně onemocní, potom mají nárok na náhradu mzdy a následnou nemocenskou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako ostatní zaměstnanci. Nemocenská je omezena pouze pro příjemce invalidního důchodu III. stupně. Poživatel invalidního důchodu III. stupně má nárok na nemocenskou od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nejvýše 70 kalendářních dní, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY