Český pojistný trh pod tlakem legislativy

09.09.2015 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Zatímco pro ekonomiku jako celek byl minulý rok ve znamení postupné konsolidace a návratu k růstu, odvětví pojištění se ze stagnace ani dosud nezotavilo a k hospodářskému růstu nepřispělo měrou, na niž jsme byli zvyklí v minulé dekádě. Na sklonku roku 2014 byly dokonce právě banky a pojišťovny označovány za „brzdu“ podstatnějšího růstu v ČR.

Důvodem jsou jednak četné legislativní změny s přímým vlivem na oblast nákladů, a také nemožnost dosáhnout solidních výnosů na finančních trzích díky takřka nulovým úrokovým sazbám. Populace i podnikatelé jsou v důsledku nedávné recese stále opatrní na svoje výdaje a investice. Na hodnocení je brzy, nicméně letopočet 2015 pravděpodobně naváže na nevýrazný předchozí rok.

Stagnace trvá

V životním pojištění, které loni celkově zaznamenalo snížení objemu pojistného o 0,7 %, hrají stále velkou roli jednorázově placené produkty, které mají s klasickou pojistnou ochranou společného jen málo. Skutečné pojišťovací programy pro zajištění populace před riziky a druhotně pro akumulaci rezervy na postproduktivní období zaznamenaly loni pokles. Varovná je zejména redukce počtu sjednaných smluv tohoto druhu v řádu stovek tisíc kusů. Částečně je to odrazem dožití části smluv sjednaných před desetiletími v souvislosti s odchodem klientů do důchodu. Bohužel se ale ukazuje, že životnost smluv stále neodpovídá charakteru „dlouhodobého závazku“. Průměrná doba trvání je u nás asi šest let, což je v příkrém kontrastu s podobnými smlouvami ve vyspělých zemích. Klienti totiž stále v nezdravé míře své smlouvy předčasně ruší. Přitom ale tratí podstatnou část prostředků, kterou do svého životního pojištění vložili. Pro letošní rok nejsou bohužel na obzoru žádné dynamické impulsy, takže se dočkáme spíše dalšího poklesu.

U neživotních segmentů zařídil zvýšení objemu pojistného (loni meziročně + 2,3 %) prakticky jen růst cen u povinného ručení a havarijního pojištění. Období mnoha předchozích let, kdy cena prakticky stále klesala a které přivedlo hlavně povinné ručení za hranici rentability, už je za námi. I letos lze očekávat další mírné zvýšení sazeb, takže autopojištění bude znovu „motorem“ růstu, nicméně na skutečné zotavení odvětví si ještě počkáme. Pojištění podnikatelů a velkých průmyslových rizik čeká na akceleraci ekonomické aktivity, zároveň však trpí často nepřiměřeně nízkými sazbami pojistného v důsledku silné konkurence.

Budeme platit za neplatiče?

Pojišťovnictví bylo loni a zůstává i letos doslova terčem legislativců. Prvořadým úkolem pro pojišťovny i jejich klienty bylo vyrovnání s účinností nového občanského zákoníku, neboť nová úprava oblasti odpovědnosti vnesla významné posuny co do výše i okruhu nároků. Letos očekáváme první podstatné praktické poznatky z vyřizování pojistných událostí, na něž se nový kodex vztahuje. Už dnes je ale jisté, že nároky na pojistná plnění v oblasti újmy na zdraví vzroste minimálně v řádu desítek procent.

Zákony ze samotného závěru roku 2014 se s plnou silou promítají v pojišťovnictví už letos.
Úprava daňového režimu rezervotvorného životního pojištění je ve schválené podobě z pohledu pojišťoven smysluplná, problematické bylo její načasování - účinnost od 1. ledna 2015 - kdy bylo třeba vše vůči klientům zprocesovat a vykomunikovat prakticky během jednoho měsíce. K současným podmínkám, které musí daňově zvýhodněné životní pojištění splňovat, přibyla i podmínka, že pojistná smlouva nesmí umožňovat výběry finančních prostředků v době trvání pojištění. Tím má být zajištěno, že daňové výhody spojené s životním pojištěním budou vázány výhradně na zajištění na stáří. Ukazuje se, že tato restrikce povede k odlivu části poptávky, která počítala s průběžným systémem výběru ze smlouvy.

Naopak zrušení příspěvku neplatičů povinného ručení do garančního fondu, z něhož jsou hrazeny tzv. nepojištěné škody, je velkým krokem zpět. Bez této spravedlivé sankce bude třeba plnit garanční fond jiným způsobem – a jak jinak než z pojistného těch poctivých, kteří svoji povinnost plní. Dá se proto předpokládat, že povinné ručení každého z nás podraží tímto krokem až o několik procent. Významně se tak opět upevňuje prvek nezdravé solidarity v tomto odvětví a podíl nepojištěných vozidel pravděpodobně znovu poroste.

Pojišťovny samy sobě od začátku 2015 naordinovaly dobrovolně samoregulaci v oblasti životního pojištění v zájmu transparentnosti a lepší informovanosti klientů. Z toho je zřejmé, že iniciativa samotných hráčů na trhu může přinést užitečné výsledky dříve a ve větší míře, než všudypřítomná regulace odvětví shora.

I letos čekají odvětví pojištění další legislativní výzvy. Na stole je už poměrně dlouho novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Aktuálně navrhované znění novely zákona o pojištění cestovních kanceláří vzbuzuje napříč pojistným trhem odpor, protože jde proti samotným principům pojišťovnictví. Řadu let pojišťovny spějí k několikrát odložené účinnosti Solvency II, jejíž start je už definitivně ohlášen na 1. 1. 2016.


Text článku: Ing. Lucie Urválková, finanční ředitelka a členka představenstva pojišťovny UNIQA v ČR a na Slovensku


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ