Jak klesá v Evropě životní úroveň odchodem do penze?

06.11.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Odchod do důchodu ve všech členských zemích Evropské unie znamená propad životní úrovně, neboť státní starobní důchod je nižší než dosahovaná mzda před odchodem do důchodu. Nejvyšší životní úroveň mají v penzi Lucemburčané. Jak si stojí čeští penzisté při mezinárodním srovnání?

Výpočet důchodu je individuální záležitostí a ovlivňuje ho celý průběh pojištění. Při výpočtu důchodu je navíc určitým způsobem ve většině zemí EU zohledněn i princip příjmové solidarity, kdy občané s vyššími příjmy mají relativně nízký náhradový poměr a občané s nízkými příjmy mají relativně vysoký náhradový poměr. Situace v každé zemi je však různá, výpočet státního starobního důchodu je v zemích EU odlišný.

Porovnání důchodu a mzdy

V členských zemích EU je rozdílná daňová legislativa, aby bylo možné mezi sebou porovnávat náhradový poměr při odchodu do důchodu mezi jednotlivými zeměmi, tak se porovnává hrubý důchod s hrubou mzdou. Ideální by samozřejmě bylo porovnávat mezi sebou čisté hodnoty, tedy částku čisté mzdy, která se obdrží na bankovní účet a částku čistého důchodu. Legislativa je však v zemích EU odlišná. V některých zemích totiž podléhají důchody zdanění a v jiných nikoliv. Daňové zatížení zaměstnance se může lišit v závislosti na počtu uplatněných daňových slev a daňových odpočtů. Při stejné hrubé mzdě mohou mít dva zaměstnanci rozdílnou čistou mzdu. Z výše uvedených důvodů se zpravidla uvádí náhradový poměr jako poměr hrubého důchodu a hrubé mzdy, a to buď u průměrné hodnoty nebo mediánu důchodu a mzdy.

Co je to medián mzdy a medián důchodu?

Při seřazení všech mezd od nejvyšší po nejnižší je medián mzdy hodnota mzdy nacházející se přesně uprostřed. Polovina zaměstnanců pobírá vyšší mzdu než medián mzdy a polovina zaměstnanců pobírá nižší mzdu než medián mzdy. Při seřazení všech penzí od nejvyšší po nejnižší je medián důchodu částka penze nacházející se uprostřed, opět platí, že polovina důchodců pobírá vyšší důchod než je medián důchodu a polovina důchodců pobírá nižší důchod než je medián důchodu. Medián mzdy je nižší než průměrná mzda, neboť medián mzdy není nadhodnocen mzdami zaměstnanců s nadstandardními příjmy jako je tomu v případě průměrné mzdy. Medián mzdy odpovídá více představě o běžné mzdě. Z důvodu zastoupení principu solidarity při výpočtu státního důchodu je rozdíl mezi mediánem důchodu a průměrným důchodem nižší než mezi mediánem mzdy a průměrnou mzdou. V přiložené tabulce máme uveden medián starobního důchodu v letech 20 až 2014 uváděný ve statistické ročence ČSSZ za rok 2014.

Rok Medián důchodu

2014

10 958 Kč

2013

10 851 Kč

2012

10 657 Kč

2011

10 434 Kč

2010

9 996 Kč

2009

9 929 Kč

2008

9 528 Kč

V Lucembursku jsou nejvyšší důchody

V přiložené tabulce je porovnáván medián důchodu penzistů ve věku 65 let až 74 let s mediánem hrubé mzdy zaměstnanců ve věkové skupině 50 let až 59 let, údaje jsou převzaty z publikace "Statistisches Jahrbuch 2015 (Das Statistische Bundesamt)". V Česku činí náhradový poměr 56 %. To znamená, že hrubý důchod dosahuje 56 % hrubé mzdy před odchodem do důchodu a životní úroveň klesá o 44 %. Náhradový poměr v Česku dle uvedeného výpočtu je v Česku v rámci zemí EU průměrný.

  • Nejvyšší náhradový poměr při odchodu do důchodu je v Lucembursku (78 %), Rumunsku (65 %), Francii (64 %), Itálii (62 %), Slovensku (61 %), Maďarsku (61 %), Polsku (60 %) a Řecku (60 %).
  • Nejnižší náhradový poměr při odchodu do důchodu je v Chorvatsku (37 %), Irsku (37 %), Bulharsku (39 %), Kypru (40 %), Dánsku (44 %), Španělsku (46 %) a Slovinsku (46 %).

Náhradový poměr u penzí v zemích EU (v %)

Země Náhradový poměr Země Náhradový poměr

Lucembursko

78

Estonsko

50

Rumunsko

65

Finsko

49

Francie

64

Litva

48

Itálie

62

Německo

47

Slovensko

61

Nizozemí

47

Maďarsko

61

Lotyšsko

47

Polsko

60

Belgie

47

Řecko

60

Slovinsko

46

Rakousko

59

Španělsko

46

Portugalsko

59

Dánsko

44

Švédsko

58

Kypr

40

Malta

56

Bulharsko

39

Česko

56

Irsko

37

Velká Británie

53

Chorvatsko

37

Pramen: Destatis (Das Statistische Bundesamt) - Statistisches Jahrbuch 2015,Kapitel InternationalesPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY