EU: Jak vysoké jsou mzdové náklady

11.11.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Mzdové náklady zaměstnavatele netvoří pouze hrubá mzda zaměstnance sjednaná zpravidla v pracovní smlouvě, ale i povinné pojistné placené zaměstnavatelem. V širším pohledu ještě navíc náklady za zaškolení, rozšíření kvalifikace nebo různá pojištění a benefity. Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady v zemích EU?

Odpracovaná hodina práce zaměstnance stojí zaměstnavatele v průměru nejvíce v Dánsku (42 €), v částce jsou zohledněny všechny benefity, náklady spojené se zaučením apod. Nejnižší mzdové náklady jsou v Bulharsku, kde dosahují pouze 3,60 €. Mzdové náklady v západoevropských zemích jsou výrazně vyšší než ve východoevropských zemích. V Česku dosahují průměrné mzdové náklady 9,60 € a z členských zemí EU osmé nejnižší, jak vyplývá z publikace "Statistisches Jahrbuch 2015 - Das Statistische Bundesamt BRD".

Co tvoří mzdové náklady?

Co všechno ovlivňuje mzdové náklady si ukážeme na příkladu Česka v roce 2015. Průměrná měsíční mzda za první pololetí roku 2015 činila 25 810 Kč. Zaměstnavatel dále odvádí za zaměstnance povinné sociální pojištění (25 % z hrubé mzdy) a povinné zdravotní pojištění (9 % z hrubé mzdy). Bez dalších vedlejších nákladů jako jsou např. náklady za zaškolení, další vzdělávání a výplata různých benefitů činí mzdové náklady 34 586 Kč.

Text

Částka

Hrubá mzda

25 810 Kč

Sociální pojištění

6 453 Kč

(25 810 x 25 %)

Zdravotní pojištění

2 323 Kč

(25 810 x 9 %)

Přímé mzdové náklady

34 586 Kč

(25 810 + 6 453 + 2 323)

Při 40hodinovém pracovním týdnů je průměrná hodinová mzda cca 216 Kč. Při zohlednění dalších vedlejších výdajů spojených s výkonem práce zaměstnance, které přímo souvisí s jeho výkonem, činí průměrné hodinové mzdové náklady 260 Kč (9,60 €). V členských zemích EU musí zaměstnavatelé počítat při zaměstnávání zaměstnanců s povinnými platbami na komerčním pojištění (rizikovém, havarijním apod.). Současně je potřeba zohlednit všechny příspěvky na vzdělání, zaškolení, stravování zaměstnanců a další firemní benefity.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem je v Česku vysoké

V Česku odvádí zaměstnavatelé vysoké odvody za zaměstnance na povinném pojistném. Dalšími zeměmi s vysokým povinným pojistným placeným zaměstnavatelem jsou Francie, Švédsko, Itálie nebo Slovensko. Povinné pojistné je však při mezinárodním srovnání vysoké ve většině zemí EU, důvodem je propracovaná sociální politika, která je finančně nákladná. V ostatních vyspělých zemích světa, např. USA, Kanadě, Japonsku, Koreji, Austrálii, Novém Zélandu, Chile nebo Mexiku - což jsou všechno členské země OECD, jsou povinné odvody placené zaměstnavatelem výrazně nižší než v Evropě. Mzdové náklady zaměstnavatele a hrubá mzda sjednaná zpravidla v pracovní smlouvě se tedy v těchto zemích liší méně než v členských zemích EU.

Mzdové náklady se v EU výrazně liší

V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou hodinovou cenu práce (kolik stojí hodina práce průměrného zaměstnance jeho zaměstnavatele) v soukromém sektoru v členských zemích EU.

Nejdražší cena práce (hrubá mzda + povinné odvody na pojistném + komerční pojištění + firemní benefity + zaškolení apod.) je v Dánsku (42,0 €), Belgii (41,1 €), Švédsku (40,2 €), Lucembursku (35,7 €), Francii (35,2 €) a Nizozemí (33,5 €).

Průměrné mzdové náklady zaměstnavatele jsou nejnižší v Bulharsku (3,8 €), Rumunsku (4,8 €), Litvě (6,6 €) a Lotyšsku (7,0 €).

Země

Průměrné hodinové náklady

zaměstnavatele (v eurech)

Dánsko

42,0 €

Belgie

41,1 €

Švédsko

40,2 €

Lucembursko

35,7 €

Francie

35,2 €

Nizozemí

33,5 €

Finsko

32,9 €

Německo

31,8 €

Rakousko

31,7 €

Irsko

28,4 €

Itálie

27,4 €

Velká Británie

22,2 €

Španělsko

21,0 €

Kypr

15,7 €

Slovinsko

15,5 €

Řecko

14,4 €

Portugalsko

12,6 €

Malta

11,8 €

Estonsko

10,2 €

Slovensko

10,0 €

Česko

9,6 €

Chorvatsko

9,3 €

Polsko

8,2 €

Maďarsko

7,8 €

Lotyšsko

7,0 €

Litva

6,6 €

Rumunsko

4,8 €

Bulharsko

3,8 €

Pramen: Statistisches Jahrbuch 2015, Kapitel Internationales, (Das Statistische Bundesamt BRD)

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ