Češi se obávají stáří svých rodičů

23.11.2015 | , Kooperativa
Tiskové zprávy


Podle průzkumu Nadace Kooperativa má sedm z deseti rodin obavu ze zajištění důstojného stáří svých blízkých.

České domácnosti mají starost o své nejstarší členy. Téměř 70 % rodin se obává o důstojné stáří příbuzných. 80 % z nich je přesvědčeno, že na podzim života svých blízkých nejsou připraveny. Péče o seniory často znamená růst finančních nákladů, respektive omezení pracovní aktivity. To představuje riziko zejména pro lidi středního věku s dětmi – tzv. sandwichovou generaci. Údaje vyplývají z rozsáhlého průzkumu Nadace Kooperativa. Podle něj se dnes o nemohoucí rodiče stará každá pátá česká rodina. 

__e__i_se_ob__vaj___st_______rodi____


„Češi si nejsou jistí, zda dokážou svým rodičům zajistit ve stáří odpovídající životní úroveň. Obavy sdílí 70 % domácností. Podle průzkumu má s péčí o nemohoucí seniory zkušenost pětina (19 %) českých rodin. Ve 22 % případů pak vede tento stav k omezení pracovní aktivity jednoho člena domácnosti.  15 % dotázaných uvedlo, že muselo pracovní poměr zcela ukončit. Jedna čtvrtina rovněž upozorňuje, že je v tomto případě třeba počítat s omezením volného času,“ představuje výsledky průzkumu Petr Hartoš, analytik pojišťovny Kooperativa.

Na základě těchto skutečností se 14 % respondentů v důsledku péče o své blízké dostalo do finančních potíží. Zaopatření rodiny je přitom společně se zdravím tradičně vnímáno jako atribut plnohodnotného rodinného života. Splnit tato dvě kritéria bez větší újmy je v dnešní době komplikované zejména pro tzv. sandwichovou generaci. 

__e__i_se_ob__vaj___st_______rodi____1


Fenomén sandwichové generace
Jedná se o početnou skupinu lidí středního věku, kteří se ve stejnou dobu musí starat jak o své rodiče, tak o své děti. „Ve vyspělém světě dlouhodobě klesá natalita. Česko není výjimkou. Počet seniorů roste. Zároveň je dlouhodobě vyšší počet mladých lidí, kteří studují vysokou školu. Ti se můžou stát ekonomicky soběstačnými později, než byli například jejich rodiče, na které se tak přenáší zodpovědnost za nejmladší i nejstarší členy rodiny,“ přibližuje fenomén socioložka Jiřina Šiklová. Přes svou finanční náročnost má péče o blízké ve stáří i nesporné výhody. 40 % domácností uvedlo, že po této zkušenosti drží jako rodina více při sobě.


Závěry vyplývají s rozsáhlého průzkumu Nadace Kooperativa, který byl realizován agenturou Perfect Crowd na reprezentativním vzorku českých rodin. Šetření s názvem „Sandwichová generace“ je součástí dlouhodobého projektu „Česká rodina žije“, který se zaměřuje na prozkoumání života současných českých rodin a identifikování problémů, jež by mohl pomoci vyšetřit.

Nadace pojišťovny Kooperativa byla založena na začátku roku 2013. Jejím jediným zřizovatelem je pojišťovna Kooperativa, která se tak přihlásila k dlouhodobému a systematickému budování společenské odpovědnosti. Hlavním smyslem existence Nadace je přispívat ke zlepšení kvality života v zemi, kde pojišťovna již více než 25 let úspěšně podniká, posilovat motivaci a sounáležitost zaměstnanců Kooperativy a propojováním s celkovou CSR politikou Kooperativy zvyšovat prestiž vlastní značky. Nadace podává pomocnou ruku těm, kterým život tolik nepřeje a spravuje také sbírku umění pojišťovny Kooperativa. Založení Nadace je v souladu s dlouhodobou vizí koncernu Vienna Insurance Group, který si zakládá na sociální angažovanosti, trvale udržitelném rozvoji, etice podnikání a podpoře svých zaměstnanců.

Články ze sekce: Tiskové zprávy