Odmítnutí dechové zkoušky po dopravní nehodě se může prodražit

05.01.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Pokud řidič způsobí dopravní nehodu a následně se odmítne podrobit dechové zkoušce na alkohol, riskuje následný regresivní postih pojišťovny za vyplacené odškodnění poškozenému. Jak zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stanovuje uvedené riziko, se dočtete v dnešním článku.

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu je hazard, který se nemusí vyplatit. Pojišťovny důsledně zkoumají okolnosti vzniku dopravní nehody, kdy při náznaku zavinění dopravní nehody a požití alkoholu, může pojištěný očekávat, že pojišťovna bude na něm vymáhat vyplacené odškodnění.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stanovuje, že pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný bez zřetele hodného důvodu odmítl jako řidič vozidla podrobit se na výzvu příslušníka Policie České republiky zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo.

Součet požadovaných náhrad pojišťovnou však nesmí být vyšší než plnění vyplacené pojišťovnou poškozenému dopravní nehodou.

Účel zákonné úpravy

Jelikož řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo omamným, či psychotropních látek je zakázáno, má zákonodárce zájem na řádném zjištění, zda řidič požil před, či během jízdy těchto nedovolených látek. Pojišťovně tak svědčí právo regresu i vůči pojištěnému, který „pouze“ odmítl se podrobit vyšetření na tyto látky bez ohledu na to, zda by případné požití např. alkoholu mělo vliv na způsobilost řidiče na průběh konkrétní dopravní nehody.

  • Posouzení míry spoluodpovědnosti poškozeného při odškodnění dopravní nehody je vždy zcela individuální, kdy pojišťovna z titulu povinného ručení často aplikuje nepřiměřeně vysokou spoluodpovědnost poškozeného. Poškozenému pak nezbývá než podat žalobu k získání plného odškodnění za dopravní nehodu. Více se dočtete: Nejvyšší soud k posouzení míry účasti na dopravní nehodě.

Sankce v dopravě

Samotná povinnost řidiče podrobit se kontrole na ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou je dána zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Nesplnění této povinnosti může pro řidiče znamenat pokutu ve výši 25.000,- Kč až 50.000,- Kč, zákaz činnosti řízení motorových vozidel na jeden až dva roky a sedm trestných bodů.

Jak zákon káže…

Zákon o provozu na pozemních komunikacích

§ 5

Řidič je dále povinen:

  • podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
  • podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou než alkoholem.

Každý případ regresivního postihu pojišťovny je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy

Autor článku

Zbyněk Drobiš


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU