Životní pojištění a sleva na dani za rok 2015

11.01.2016 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


V daňovém přiznání za rok 2015 nebo v ročním zúčtování daně prováděném za zaměstnance zaměstnavatelem bude moci uplatnit daňový odpočet u životního pojištění méně občanů než v roce 2014. Důvodem je zpřísnění zákonných podmínek.

Od základu daně je možné za rok 2015 odečíst zaplacené příspěvky s uzavřené smlouvy o životním pojištění během roku, maximálně si ale lze snížit základ daně o 12 000 Kč. Maximální daňová úspora může tedy činit 1 800 Kč (15 % z částky daňového odpočtu) a dosáhnou na ni ti účastníci životního pojištění, kteří spoří měsíčně alespoň 1 000 Kč. Když mají oba manželé nebo partneři uzavřenu svoji vlastní smlouvu, tak může rodinná pokladna za rok 2015 ušetřit až 3 600 Kč. „Někteří občané mají uzavřeno více smluv, v takovém případě se však limit posuzuje u všech smluv dohromady a nikoliv zvlášť. Například při měsíční platbě 800 Kč na dvě smlouvy o životním pojištění u různých životních pojišťoven je možné uplatnit daňový odpočet 12 000 Kč a nikoliv 19 200 Kč,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Musejí být splněny zákonné podmínky

Aby bylo možné si za celý rok snížit daň z příjmu fyzických osob, musejí být u smlouvy o životním pojištění dodrženy zákonné podmínky. Umožnění výběru naspořené částky musí být ve smlouvě sjednáno až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v roce, kdy účastník životního pojištění dosáhne 60 let. Dále nesmí smlouva umožňovat průběžný výběr finančních prostředků během jejího trvání. „Poslední podmínka je novinkou pro rok 2015. Za rok 2014 bylo možné uplatnit odpočet i u smluv, které průběžný výběr umožňovaly. Účastníci životního pojištění se tedy museli včas rozhodnout, zdali si ponechají průběžný výběr, či nikoli, a podle toho se jejich příspěvky během roku 2015 posuzují z daňového hlediska,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Kdo si ponechal průběžný výběr, ten odpočet neuplatní

Právě zrušení možnosti uplatnit odpočet, pokud smlouva o životním pojištění umožňuje průběžný výběr kapitálové hodnoty během jejího trvání, je důvodem, proč daňový odpočet uplatní za rok 2015 méně lidí než v minulosti. Někteří občané si totiž možnost průběžného výběru chtěli ponechat. Primárně je smlouva o životním pojištění určena k finančnímu zajištění pro případ dlouhodobé nemoci, úrazu, invalidity nebo smrti, někteří občané však chápou svoji smlouvu i jako doplňující produkt k finančnímu zajištění na penzi. Na konci pojištění totiž zpravidla vzniká nárok na zajímavou finanční částku. Neumožnění průběžného výběru přitom tento prvek posiluje.

Během roku se daň nesnižuje

Jsou-li všechny zákonné podmínky splněny, uplatnění daňového odpočtu již nic nebrání. Ale pozor, snižovat si daňovou povinnost o zaplacené příspěvky ze smlouvy o životním pojištění nelze během roku, ale vždy jen za rok celý. Zaměstnanci doručí do 15. února 2016 své mzdové účetní potvrzení o zaplacených příspěvcích ze smlouvy o životním pojištění a živnostníci přiloží toto potvrzení ke svému daňovému přiznání. Jednotlivé pojišťovny zasílají dané potvrzení začátkem roku automaticky. Pokud jej účastník životního pojištění výjimečně neobdrží, pak je nutné příslušnou pojišťovnu neprodleně kontaktovat. Bez potvrzení nelze daňový odpočet uplatnit.

Příspěvek zaměstnavatele a daňové osvobození

Oblíbeným firemním benefitem je příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na jeho smlouvu o životním pojištění. Jestliže zaměstnanec obdrží za rok 2015 od svého zaměstnavatele roční příspěvek do 30 000 Kč, potom z něj neplatí daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele je přispět zaměstnanci na jeho smlouvu o životním pojištění rovněž výhodnější, než mu zvýšit hrubou mzdu, neboť z příspěvku do limitu neplatí sociální a zdravotní pojištění ani on. Z příspěvku nad limit se však veškeré dávky odvádějí. Projdou-li ovšem úspěšně legislativním procesem návrhy právních předpisů související se zrušením II. důchodového pilíře, potom se limit zvýší na 50 000 Kč. „Uvedený daňový limit se vztahuje na souhrnné příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.


Zdroj: Lesensky.cz

Autor článku

Redakce


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ