Kdo zaplatí v roce 2016 více na sociálním pojištění?

11.01.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Přestože sazba sociálního pojištění pro zaměstnance ani OSVČ pro rok 2016 nestoupla, tak se některým lidem platba sociálního pojištění prodraží. Podívejme se na praktické příklady, kdy bude nutné šáhnout hlouběji do kapsy.

Zaměstnanec odvádí na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy, dalších 25 % na sociálním pojištění odvádí zaměstnavatel. OSVČ odvádí na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu, vždy však nejméně alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Sazby povinného sociálního pojištění jsou stejné, přesto se v některých případech sociální pojištění prodražuje. Jaké jsou důvody?

Zrušení II. Pilíře

Účastníci II. pilíře odváděli do I. pilíře o 3 % méně na povinném sociálním pojištění. Zaměstnanci 3,5 % místo 6,5 % měsíčně a OSVČ 26,2 % místo 29,2 % za celý rok. II. důchodový pilíř byl však zrušen v postupných krocích. Od ledna 2016 se již do II. pilíře peníze neodvádí. Na povinném sociálním pojištění odvádí v letošním roce všichni zaměstnanci i OSVČ stejně.

Praktický příklad 1)

Zaměstnanec pan Černý má hrubou mzdu 41 000 Kč. Za měsíce roku 2015 srážel zaměstnavatel panu Černému na povinném sociálním pojištění z jeho hrubé mzdy 1 435 Kč (41 000 Kč x 3,5 %). V roce 2016 bude panu Černému sráženo na povinném sociálním pojištění již 2 665 Kč (41 000 Kč x 6,5 %). Platby zaměstnavatele pana Černého na sociálním pojištění se nemění a činí 10 250 Kč (41 000 Kč x 25 %).

Zvýšení stropu

Sociální pojištění se odvádí za celý rok pouze do maximálního vyměřovacího základu. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Pro rok 2016 se maximální vyměřovací základ zvyšuje z 1 277 328 Kč na 1 296 288 Kč. Zaměstnanci s nadstandardními mzdami a OSVČ s vysokým hrubým ziskem zaplatí meziročně více na sociálním pojištění.

Praktický příklad 2)

Zaměstnanec pan Šťastný má roční hrubou mzdu 2 400 000 Kč. Za rok 2015 mu bylo zaměstnavatelem sraženo z jeho hrubé mzdy na sociálním pojištění 83 027 Kč (1 277 328 Kč x 6,5 %), za rok 2016 to bude již 84 259 Kč (1 296 288 Kč x 6,5 %). Více na sociálním pojištění zaplatí taky jeho zaměstnavatel, a sice 324 072 Kč místo 319 332 Kč.

Praktický příklad 3)

Živnostník pan Veselý dosáhne hrubého zisku (příjem - výdaj) 4 500 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ 2 250 000 Kč je vyšší než maximální vyměřovací základ, tak se za rok 2015 i za rok 2016 sociální pojištění počítá z maximálního vyměřovacího základu. Za rok 2015 zaplatí pan Veselý na sociálním pojištění 372 980 Kč (1 277 328 Kč x 29,2 %) a za rok 2016 již 378 517 Kč (1 296 288 Kč x 29,2 %).

Živnostníci s nízkým ziskem

Sociální pojištění je pro všechny OSVČ na hlavní činnost povinnou daní. Sociální pojištění musí být vždy placeno. Pokud je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se sociální pojištění za celý rok platí z minimálního vyměřovacího základu. Za rok 2016 je minimální vyměřovací základ vyšší než za rok 2015. OSVČ s nízkým ziskem tedy zaplatí při stejném hrubém zisku v roce 2016 jako v roce 2015 na sociálním pojištění meziročně více. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti se minimální vyměřovací základ meziročně zvyšuje z 6 653 Kč na 6 752 Kč. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2016 činí minimální vyměřovací základ 81 024 Kč (6 752 Kč x 12 měsíců).

Praktický příklad 4)

Živnostník pan Smutný má za rok 2015 hrubý zisk (příjem - výdaj) 148 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ 74 000 Kč je nižší než minimální vyměřovací základ za celý rok 2015 ve výši 79 836 Kč. Za celý rok 2015 tedy zaplatí pan Smutný na sociálním pojištění 23 313 Kč (79 836 Kč x 29,2 %). Za rok 2016 dosáhne pan Smutný stejného hrubého zisku. Z důvodu zvýšení minimálního vyměřovacího základu však zaplatí na sociálním pojištění více. Za rok 2016 zaplatí na sociálním pojištění pan Smutný 23 660 Kč (81 024 Kč x 29,2 %).

Vyšší dobrovolné důchodové pojištění

Pro přiznání státního důchodu musí žadatel o důchod získat potřebnou dobu pojištění. Bez potřebné doby pojištění nemůže být přiznán starobní důchod ani invalidní důchod. Žadatelé o starobní důchod musí v roce 2016 získat minimálně dobu pojištění v rozsahu 32 let. Kdo má problémy se získáním potřebné doby pojištění a v současné době je nepojištěn (např. evidence na úřadu práce se započítává pouze v omezeném rozsahu), ten by měl rozhodně zvážit účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Minimální dobrovolné důchodové pojištění v roce 2016 činí 1 891 Kč, což je o 28 Kč více než v roce 2015. Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na místně příslušné OSSZ a je možné platit i vyšší dobrovolné důchodové pojištění.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát