Jak bude finanční úřad zasílat výzvy související s kontrolním hlášením?

18.02.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Nepodáním kontrolního hlášení nebo nereagováním na výzvu od finančního úřadu bude plátce DPH potrestán nemalou pokutou. Jak nás bude správce daně vyzývat v souvislosti s kontrolním hlášením a jak postupovat, aby nám nehrozila žádná pokuta, shrnuje následující článek.

Výzva od finančního úřadu pouze elektronicky

V souvislosti s kontrolním hlášením je konec s papírovými výzvami od finančního úřadu. Správce daně bude zasílat výzvy týkající se kontrolního hlášení vždy pouze elektronicky, a to datovou schránkou nebo e-mailem. Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce datovou schránku, bude výzva doručena do datové schránky (tu uvede daňový subjekt do kontrolního hlášení). Pokud daňový subjekt datovou schránku nemá, přijde mu výzva na e-mail, který uvedl do příslušného kontrolního hlášení.


Kontrolní hlášení - vše, co potřebujete vědět

Kontrolní hlášení DPHOd 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení. Jeho cílem je efektivní boj s daňovými úniky především v rámci karuselových obchodů.
V našich článcích se dozvíte vše potřebné ohledně této novinky, např. koho se tato povinnost týká, jak podat kontrolní hlášení, praktické příklady, sankce apod. Výpis šlánků na téma kontrolní hlášení naleznete na této stráce: Kontrolní hlášení DPH.


Výhoda doručení výzvy do datové schránky

Plátci DPH, kteří mají datovou schránku, jsou na tom z hlediska času reagovat na výzvu od správce daně výhodněji. U datových schránek totiž platí desetidenní fikce doručení, pokud se do datové schránky nepřihlásíte. Důležité je v této souvislosti nutné poznamenat, že k doručení výzvy prostřednictvím datové schránky dochází okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněné osoby v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a ne až přečtením samotné datové zprávy.

Doručení výzvy do e-mailu – doručeno již odesláním správcem daně

Pokud nemá daňový subjekt datovou schránku, bude ho správce daně kontaktovat a vyzývat jej k podání či opravě kontrolního hlášení na e-mail. Při takovém způsobu zaslání výzvy dochází k jejímu doručení už samotným okamžikem odeslání této výzvy správcem daně. Tato skutečnost tak v praxi může učinit velký problém, protože plátce DPH se nemusí vůbec o e-mailu dozvědět, protože e-mail spadne do spamu či hromadných zpráv. Řešením může být založení datové schránky nebo neustálá kontrola všech přijatých e-mailů.

Problém nastává i u zahraničních subjektů, které jsou plátci DPH v České republice. Ti si v České republice nemohou zřídit datovou schránku, a proto jim budou výzvy zasílány na e-mail.

Lhůty pro reakci na výzvu

Lhůty pro reakci na výzvu finančního úřadu jsou velmi krátké. Jiná lhůta je stanovena pro případy, kdy kontrolní hlášení nebylo vůbec podáno a jiná pro případy, kdy plátce DPH již kontrolní hlášení podal, ale byly v něm nalezeny nějaké nesrovnalosti.

Kontrolní hlášení nebylo vůbec podáno

V případě, že nebylo kontrolní hlášení vůbec podáno, stanoví §101g odst. 1 zákona o DPH náhradní lhůtu pěti dnů. Touto lhůtou se rozumí pět kalendářních dnů od oznámení výzvy finančního úřadu a v současné době jsou v ní zahrnuty i dny pracovního volna – tedy víkendy a svátky. Pokud konec lhůty připadne na svátek, sobotu nebo neděli, končí lhůta následující pracovní den. Z důvodu velké kritiky tohoto ustanovení se nyní připravuje novela zákona o DPH, kde by měla být lhůta změněna na pět pracovních dní od doručení výzvy.

Kontrolní hlášení bylo již podáno

Správce daně může vyzvat daňový subjekt i v případě, že má pochybnosti o správnosti nebo úplnosti údajů v kontrolním hlášení obsažených. Poté zašle plátci DPH výzvu ke změně, doplnění či potvrzení již podaného kontrolního hlášení. Plátci následně vzniká povinnost reagovat na výzvu správce daně a podat následné kontrolní hlášení a to ve lhůtě pěti pracovních dnů od doručení výzvy správce daně.

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ