Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech (1. díl)

08.03.2016 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Jaké zásadní povinnosti stanovuje zákoník práce ve vztahu k povinnostem zaměstnavatele při pracovních úrazech? Jaká je role zaměstnavatele při posouzení úrazu zaměstnance? V následujících dvou článcích se zaměříme na některé povinnosti zaměstnavatele při pracovním úraze zaměstnance.

Odškodnění pracovního úrazu je někdy ztíženo přístupem zaměstnavatele, který odmítá uznat úraz za pracovní úraz, sepsat záznam o pracovním úrazu nebo vydat jedno jeho vyhotovení zaměstnanci. Pracovní úraz představuje v životě zaměstnance natolik významný okamžik, že zaměstnavatel by se měl vždy snažit vyhovět všem zákonným povinnostem a pomoci zaměstnanci v tíživé životní situaci.

Objasnění vzniku pracovního úrazu

Zákoník práce stanovuje k pracovním úrazům, že zaměstnavatel je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance (pokud zdravotní stav zaměstnance tak dovoluje), svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel je zároveň povinen bez vážných důvodů neměnit stav na místě pracovního úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku konkrétního pracovního úrazu. Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů.

Pokud nastane pracovní úraz zaměstnance jiného zaměstnavatele, vymezuje zákoník práce povinnost zaměstnavatele bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.

Jakým způsobem se určuje bolest a ztížení společenského uplatnění při odškodnění pracovního úrazu? Kde lze nově nalézt tabulky jednotlivých položek pro odškodnění této nemajetkové újmy? Odpovědi naleznete: http://firmy.finance.cz/zpravy/finance/458706-odskodneni-bolesti-a-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni-u-pracovniho-urazu/

Stěžejní role zaměstnavatele

Zaměstnavatel tak posuzuje, zda k újmě na zdraví zaměstnance došlo následkem pracovního úrazu, či nikoliv. Zaměstnavatel má tak zásadní roli, zda poškozený zaměstnanec obdrží odškodnění za pracovní úraz, jelikož je to právě zaměstnavatel, který objasňuje příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu. V případě, že zaměstnavatel odmítne úraz zaměstnance uznat za pracovní úraz, bude se zaměstnanec muset domoci odškodnění pracovního úrazu prostřednictvím soudního řízení.

Nesmí-li zaměstnanec konat dosavadní práci pro pracovní úraz, pak v některých případech rozvázání pracovního poměru má nárok na odstupné nejméně ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Kdy vzniká nárok na takto vysoké odstupné, se dozvíte: http://www.finance.cz/zpravy/finance/448385-odskodneni-pracovniho-urazu-zadejte-odstupne-v-plne-vysi/

Nejednat bez rozmyslu

Pokud nastane situace, kdy zaměstnavatel odmítne uznat jednoznačný pracovní úraz a rovněž přesvědčuje poškozeného zaměstnance k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, neměl by zaměstnanec jednat bez rozmyslu pod tíhou emocí a neoprávněného nátlaku. Újma na zdraví může znamenat i trvalé zdravotní následky, které by měly být poškozenému zaměstnanci odškodněny v plné výši.

V příštím díle se zaměříme na bližší povinnost zaměstnavatele k záznamu o pracovním úrazu. Budete-li řešit případ odškodnění pracovního úrazu, lze doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativyPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ