Jednodušší faktura za elektřinu a plyn. Už brzy?

18.03.2016 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Ve vyúčtování energií pátráte po spotřebě, zaplacených zálohách a konečném verdiktu, zda musíte doplácet, nebo vám dodavatel zašle na účet přeplatek. Místo toho, abyste rychle našli jasnou odpověď, vám oči přecházejí ze všech těch čísel, údajů a výpočtů. Snad už brzy bude vše jinak. Chystá se totiž jednodušší vyúčtování elektřiny a plynu.

Vyznat se ve vyúčtování spotřebované elektřiny nebo plynu je pro většinu lidí obtížné. Při pohledu na fakturu, kterou dodavatelé jednou za rok odesílají svým klientům, není divu. Zatím totiž stále vítězí snaha plně spotřebitele informovat před jednoduchostí a srozumitelností. Lidé by ale spíš uvítali přehledný souhrn spotřeby a vyúčtování. Vyplynulo to alespoň z výzkumu Evropské komise, který byl provedený ve všech členských státech Evropské unie. Jen 40 procent dotázaných uvedlo, že vyúčtování spotřeby energie považuje za srozumitelné.

Pokud jste dodavatele už měnili, víte, že grafická podoba a někdy i struktura vyúčtování se liší. Vyhláškou jsou ale stanovené údaje, které energetické společnosti na faktuře uvádět musí. Tato vyhláška říká, že na vyúčtování musí být vše uvedeno pravdivě, v přehledné, srozumitelné a čitelné podobě. „To si ale dodavatelé, kterých působí na českém trhu s energiemi několik desítek, vykládají různě. Pro řadu zákazníků je vyúčtování téměř nesrozumitelné,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Požádejte o zjednodušenou fakturu

Spotřebitel ale není úplně bezmocný. Vyhláška, která upravuje vyúčtování energií, sice říká, jaké údaje musí vyúčtování obsahovat, ale na žádost zákazníka nebo v důsledku přistoupení k obchodním podmínkám dodavatele může být rozsah poskytovaných informací zúžen. Spotřebitel v tomto zúženém vyúčtování získá zejména údaje o množství dodané energie do odběrného místa, o výši uhrazených záloh, o přeplatku nebo nedoplatku a o datu jejich splatnosti.

Ze zúženého vyúčtování ovšem nelze zjistit například kód EAN, který slouží jako identifikace odběrného místa, sjednaný produkt, distribuční sazbu nebo hodnotu proudového jističe před elektroměrem. Tyto údaje sice působí ve faktuře nepřehledně, ale spotřebitel je potřebuje, pokud si chce porovnat nabídky ostatních dodavatelů na trhu nebo dodavatele mění. „Pokud dostáváte vyúčtování v zúženém rozsahu, musí vám dodavatel zajistit možnost získat další údaje jinou cestou. Například prostřednictvím internetového zákaznického účtu. Můžete také požádat dodavatele o zasílání vyúčtování v plném rozsahu, přičemž dodavatel je takové žádosti povinen vyhovět,“ dodává Lukáš Zelený.

Nové vyúčtování s užitečnými informacemi

Zjednodušení nebo sjednocení podoby vyúčtování by se už brzy mohlo stát standardem. Aktuálně je toto téma diskutované nejen na evropské úrovni, ale i v České republice. Energetický regulační úřad navrhuje, aby součástí vyúčtování byl i přehled spotřeby za zúčtovací období a souhrn plateb. Nová podoba vyúčtování by měla obsahovat také informace o tom, zda je smlouva o dodávce energií uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Kromě toho by zde měl být i datum ukončení smlouvy v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou, a údaj o případném automatickém prodloužení smlouvy. Jsou to právě nejasné informace ohledně trvání nebo ukončení stávající smlouvy, které spotřebitelům komplikují při změně dodavatele život.

Příprava vyhlášky, která by vycházela vstříc potřebám odběratelů, je nyní v přípravě. Energetický regulační úřad spustil na svých stránkách veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Nová podoba faktury za elektřinu nebo zemní plyn by měla reflektovat připomínky, které z tohoto procesu vzejdou. Už se vyjádřili například velcí dodavatelé energií, Asociace nezávislých dodavatelů energií nebo sdružení dTest.

Někteří dodavatelé energií k návrhu Energetického regulačního úřadu uvedli, že informace o délce smluv nesouvisí s vyúčtováním a neměly by tedy být součástí vyúčtování, ale měly by být poskytnuty až na žádost spotřebitele.„Spotřebitele jsme nedávno vyzvali, aby se na dodavatele obrátili s žádostí o sdělení informací o délce trvání své smlouvy, pokud uvažují o změně dodavatele. S ukončením smlouvy totiž bývají, zvláště u smluv na dobu určitou, spojeny smluvní pokuty. Avšak od spotřebitelů víme, že někteří dodavatelé energií jim navzdory zákonu odmítají tyto údaje poskytnout,“ uzavírá Lukáš Zelený.

Autor článku

Jana Poncarová

Jana Poncarová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ