Zdravotní pojištění při vedlejší samostatné činnosti v příkladech

19.04.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Pro účely placení zdravotního pojištění je rozdíl, zdali je během roku 2016 vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Po část roku 2016 může být přitom vykonávána hlavní a po část roku vedlejší samostatná výdělečná činnost. Podívejme se na praktické příklady.

Praktický příklad 1)

Od 1. června 2016 zahájí paní Zelená pobírající rodičovský příspěvek samostatnou výdělečnou činnost. Během roku nebude paní Zelená platit zálohy na zdravotním pojištění. Po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016 již měsíční zálohy platit bude. Výše měsíční zálohy bude záviset na dosaženém zisku a v případě paní Zelené to bude částka 405 Kč (hrubý zisk bude 72 000 Kč). Paní Zelená bude i v roce 2017 příjemkyní rodičovského příspěvku a bude tedy vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Praktický příklad 2)

Paní Nováková po celý rok 2016 vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk (příjem - výdaj) za celý kalendářní rok 2016 bude paní Nováková mít 275 400 Kč. Skutečný vyměřovací základ bude 137 700 Kč. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti však musí být zdravotní pojištění zaplaceno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Minimální roční vyměřovací základ za rok 2016 činí 162 036 Kč. Zdravotní pojištění za celý rok 2016 bude 21 875 Kč (13,5 % z 162 036 Kč).

Praktický příklad 3)

Paní Černá vykonává po celý rok 2016 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Paní Černá je již ve starobním důchodu. Hrubý zisk (příjem - výdaj) za celý kalendářní rok 2016 bude paní Černá mít rovněž 275 400 Kč. Při vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je u paní Černá částka 137 700 Kč. Zdravotní pojištění za celý rok 2016 bude 18 590 Kč (13,5 % z 137 700 Kč).

Kdy se jedná o vedlejší samostatnou činnost?

Podmínky výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti v praxi nejčastěji splňují zaměstnanci, kteří si samostatnou výdělečnou činností přivydělávají a občané, ze které platí zdravotní pojištění stát (např. nezaopatřené děti, příjemci důchodu nebo příjemci rodičovského příspěvku). Všechny OSVČ si musí plnit vůči své zdravotní pojišťovně oznamovací povinnosti a veškeré změny ovlivňující platbu zdravotního pojištění ji oznámit, aby v registru zdravotní pojišťovny bylo s ohledem na placení zdravotního pojištění vše v pořádku.

Praktický příklad 4)

Zaměstnankyně paní Novotná zahájí od 1. června samostatnou výdělečnou činnost. Tuto skutečnost musí své zdravotní pojišťovně oznámit do 8. dní. Bude se jednat o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, a proto paní Novotná nebude muset během roku 2016 platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění doplatí jednorázově v závislosti na dosaženém skutečném hrubém zisku za rok 2016.

Změna statusu výdělečné činnosti během roku

Některé osoby samostatně výdělečně činné vykonávají po část roku hlavní činnost a po část roku vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Tato skutečnost se následně zohlední v podaném přehledu o příjmech a výdajích za daný rok. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti během roku 2016 musí být zdravotní pojištění zaplaceno alespoň z minimálního měsíčního vyměřovacího základu ve výši 13 503 Kč.

Praktický příklad 5)

Paní Dvořáková vykonává po celý rok 2016 samostatnou výdělečnou činnost. Paní Dvořáková však odejde 23. května 2016 do řádného starobního důchodu. Paní Dvořáková bude i po odchodu do řádného důchodu vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Po přiznání řádného starobního důchodu bude však samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší zdroj příjmů. Poprvé budou podmínky vedlejší samostatné výdělečné činnosti splněny za měsíc červen. Minimální vyměřovací základ se nevztahuje na OSVČ, za které platí zdravotní pojištění stát po celý kalendářní měsíc. V přehledu za rok 2016 se uvedou měsíce výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti (5 měsíců) a měsíce výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (7 měsíců).

Praktický příklad 6)

Pan Kučera vykonává v měsících leden 2016 až srpen 2016 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost při zaměstnání. Od 1. 9. 2016 však bude vykonávat již pouze samostatnou výdělečnou činnost, protože již nebude v pracovním poměru. Samostatná výdělečná činnost se od září stane hlavní samostatnou výdělečnou činností. Poprvé za září bude muset pan Kučera zaplatit měsíční zálohu. Do 8. října bude muset zaplatit měsíční zálohu ve výši 1 823 Kč, což je minimální měsíční záloha. V případě vyšších příjmů je možné platit dobrovolně vyšší měsíční zálohy, aby nedoplatek na zdravotním pojištění po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016 nebyl vysoký.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ