Jak se zvyšuje daňové zvýhodnění?

05.05.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Netradičně během roku došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na děti. Poprvé bude mít jeden z rodičů uplatňující daňové zvýhodnění na dvě a více dětí vyšší čistou výplatu za květen. Kdy vznikne nárok na daňovou vratku za první měsíce roku 2015?

Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmu. OSVČ uplatní daňové zvýhodnění jednou za rok. Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Novelou zákona o dani z příjmu dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění pro rok 2016 na druhé a další děti. Přestože účinnost novely je od 1. května, tak nové vyšší daňové zvýhodnění platí pro celý rok 2016. Zaměstnancům tak vznikne po provedení ročního zúčtování daně daňový přeplatek.

V přiložené tabulce máme pro porovnání uvedeno roční daňové zvýhodnění na děti v letech 2015 a 2016.

Text Rok 2015 Rok 2016

První dítě

13 404 Kč

13 404 Kč

Druhé dítě

15 804 Kč

17 004 Kč

Třetí dítě a další dítě

17 004 Kč

20 604 Kč

OSVČ nemají žádný problém

Osoby samostatně výdělečné činné uplatňují daňové zvýhodnění v daňovém přiznání. Daňové zvýhodnění nemůže uplatnit OSVČ stanovující výdaje paušálem.

  • Praktický příklad

Živnostnice paní Nováková vede daňovou evidenci. Paní Nováková měla za rok 2015 hrubý zisk (příjem - výdaj) 445 600 Kč. Paní Nováková uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Jak vysoká bude daň z příjmu za rok 2016 v porovnání s rokem 2015 při stejném hrubém zisku?

Text Rok 2015 Rok 2016

Daňový základ (hrubý zisk)

445 600 Kč

445 600 Kč

Daň z příjmu

66 840 Kč

(445 600 x 15 %)

66 840 Kč

(445 600 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

24 840 Kč

Daňové zvýhodnění na dvě děti

29 208 Kč

(13 404 + 15 804)

30 408 Kč

(13 404 + 17 004)

Daňová povinnost

12 792 Kč

(66 840 - 24 840 - 29 208)

11 592 Kč

(66 840 - 24 840 - 30 408)

vlastní výpočet autora


Při stejném hrubém zisku zaplatí paní Nováková na dani z příjmu fyzických osob z důvodu zvýšení daňového zvýhodnění o 1 200 Kč méně.

Výpočet měsíční mzdy za duben a květen

Při zúčtování výplaty za leden, únor, březen a duben 2016 počítá zaměstnavatel při výpočtu čisté mzdy s měsíčním daňovým zvýhodněným platným do účinnosti novely zákona.

Tedy na druhé dítě 1 317 Kč (15 804 Kč: 12 měsíců) a na třetí a další dítě 1 417 Kč (17 004 Kč: 12 měsíců). Při zúčtování výplaty za květen a následující měsíce se uplatňuje na druhé dítě daňové zvýhodnění ve výši 1 417 Kč (17 004 Kč: 12 měsíců) a na třetí a další dítě 1 717 Kč (20 604 Kč: 12 měsíců).

  • Praktický příklad

Paní Šťastná má hrubou mzdu 21 200 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na tři děti. V tabulce si vypočítáme čistou mzdu za první čtyři měsíce a v následujících měsících roku 2016.

Text První 4 měsíce 2016 Následující měsíce 2016

Hrubá mzda

21 200 Kč

21 200 Kč

Zdravotní pojištění

954 Kč

(21 200 x 4,5 %)

954 Kč

(21 200 x 4,5 %)

Sociální pojištění

1 378 Kč

(21 200 x 6,5 %)

1 378 Kč

(21 200 x 6,5 %)

Superhrubá mzda

(na sta nahoru)

28 500 Kč

(21 200 x 1,34)

28 500 Kč

(21 200 x 1,34)

Daň z příjmu fyzických osob

4 275 Kč

(28 500 x 15 %)

4 275 Kč

(28 500 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Daň po slevě

2 205 Kč

(4 275 - 2 070)

2 205 Kč

(4 275 - 2 070)

Daňové zvýhodnění

3 851 Kč

(1 117 + 1 317 + 1 417)

4 251 Kč

(1 117 + 1 417 + 1 717)

Záloha daně z příjmu

0 Kč

0 Kč

Daňový bonus

1 646 Kč

(3 851 - 2 205)

2 046 Kč

(4 251 - 2 205)

Čistá mzda

20 514 Kč

(21 200 - 954 - 1 378 + 1 646)

20 914 Kč

(21 200 - 954 - 1 378 + 2 046)

vlastní výpočet autora


Paní Šťastná bude mít výplatu za květen vyšší o 400 Kč než výplatu za předchozí čtyři měsíce roku 2016. Důvodem je účinnost daňové novely od 1. května. Protože se však daňovou novelou zvyšuje daňové zvýhodnění za celý rok, tak paní Šťastná bude mít nárok na vyšší daňové zvýhodnění i za první čtyři měsíce. Z daňového hlediska se to narovná při provádění ročního zúčtování daně za rok 2016. Paní Šťastné vznikne nárok na "daňovou vratku" ve výši 1 600 Kč (4 měsíce x 400 Kč).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ