Odškodnění dopravní nehody: Další nemajetková újma

06.05.2016 | , Finance.cz
DANĚ


V rámci problematiky odškodnění poškozeného při dopravní nehodě se pokusíme nastínit jeden z nových dílčích nároků při odškodnění újmy na zdraví dle nového občanského zákoníku. Jedná se o odškodnění další nemajetkové újmy.

Bolestné je podstatným dílčím nárokem, který poškození uplatňují v rámci odškodnění způsobené újmy na zdraví dopravní nehodou, lyžařským, sportovním nebo jiným úrazem. Více se dočtete zde: Odškodnění újmy na zdraví: Za bolestné dvojnásobek

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník stanovuje, že při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

V rámci odškodnění nemajetkové újmy jsou tedy dílčími nároky bolestné, ztížení společenského uplatnění a další nemajetková újma. Bolestné a ztížení společenského uplatnění bylo standardním nárokem již před účinností nového občanského zákoníku. Jak však chápat nárok další nemajetkové újmy?

Nový občanský zákoník rozšířil okruh náhrad, které lze požadovat při zajištění odškodnění. Jedním z nových institutů je náhrada bezplatně poskytované práce, která odpovídá realitě běžného života. Jakým způsobem je tento institut upraven v novém občanském zákoníku, se dozvíte: Odškodnění újmy na zdraví: Náhrada bezplatně poskytované práce

Další nemajetková újma

Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku nám neposkytuje vyčerpávající odpověď k tomuto novému nároku. Odborná diskuze poukazuje, že další nemajetkovou újmu lze chápat jako odčinění duševních útrap, což se může částečně protínat s nároky bolestného a ztížení společenského uplatnění. Za další nemajetkovou újmu bychom mohli řadit i určité změny osobnosti poškozeného v důsledku škodné události, případy zohyzdění a sexuální újmy. Další nemajetková újma by mohla být též chápána v souvislosti s kompenzačními nároky dle ochrany osobnosti. Smyslem zařazení nároku další nemajetkové újmy je však zajistit poškozenému adekvátní, spravedlivé a plné odčinění způsobené újmy na zdraví.

Nový občanský zákoník vymezuje některé případy, kdy se nelze platně vzdát práva na náhradu způsobené újmy. Jakým způsobem nový občanský zákoník řeší tuto problematiku, se dozvíte: Odškodnění újmy na přirozených právech nelze předem vyloučit

Rozhodne soudní praxe

Nárok další nemajetkové újmy by měl tedy představovat určitý zbytkový nárok k naplnění zásady plného odškodnění újmy na zdraví. K přesnému vymezení obsahu tohoto nároku však budeme muset vyčkat na rozhodovací praxi soudů. Budete-li řešit případ odškodnění, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativyPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát