Pět výhod podnikání při zaměstnání

09.05.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Mnozí zaměstnanci si během roku přivydělávají vlastní samostatnou výdělečnou činností. Podnikání formou přivýdělku přitom přináší několik výhod oproti podnikání na hlavní činnost, podívejme se na některé z nich.

Samostatná výdělečná činnost během zaměstnání je možností, jak zvýšit rodinný příjem a moci prosadit vlastní nápady. Všichni zaměstnanci přivydělávající si vlastní samostatnou výdělečnou činností však musí počítat s tím, že za ně nemůže zaměstnavatel provést roční zúčtování daně a musí si sami podat daňové přiznání a dále odevzdat přehled o příjmech a výdajích na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) a příslušné zdravotní pojišťovně.

1) Sbírání cenných zkušeností

Každodenní život zaměstnanců a OSVČ (osob samostatně výdělečně činných) je značně rozdílný. Každá varianta má své výhody a nevýhody. Pro někoho je lepší být zaměstnancem, pro jiného OSVČ. Přivýdělek formou podnikání je možností, jak získat cenné zkušenosti a zjistit, zdali nám samostatná výdělečná činnost vyhovuje a zdali se vyplatí přemýšlet o hlavní samostatné výdělečné činnosti.

2) Výdajový paušál nemusí omezovat daňové slevy

OSVČ uplatňující výdaje paušálem nemohou uplatnit v daňovém přiznání daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku s vlastními příjmy nepřesahující 68 000 Kč, pokud daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti tvoří více než polovinu celkového daňového základu. Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností však zpravidla mohou daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku uplatnit, protože více než polovinu souhrnného daňového základu tvoří zpravidla daňový základ ze závislé činnosti, kde nelze žádný paušál uplatnit.

  •  Praktický příklad

Paní Krejčí má během roku 2016 měsíční hrubou mzdu 24 700 Kč. Současně má příjem ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 92 600 Kč a výdaje uplatní 40% výdajovým paušálem. Daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti nedosahuje více než polovinu souhrnného daňového základu. Paní Krejčí bude moci v daňovém přiznání za rok 2016 uplatnit daňové zvýhodnění na své dvě děti, přestože pro příjmy ze samostatné výdělečné uplatňuje výdaje paušálem.

3) Zdravotní pojištění se platí ze skutečného zisku

Samostatná výdělečná činnost zaměstnanců je pro účely placení sociálního pojištění a zdravotní pojištění považována za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Povinné zdravotní pojištění a sociální pojištění se za daný rok vypočítává ze skutečně dosaženého vyměřovacího základu, nemusí být dosažen minimální vyměřovací základ jako při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

4) Zálohy u zdravotního pojištění se během roku neplatí

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být během roku vždy placena měsíční záloha na zdravotním pojištění a sociálním pojištění. Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností však během roku měsíční zálohy na zdravotním pojištění neplatí. Ani v roce zahájení samostatné výdělečné činnosti, ani v následujících letech. Zdravotní pojištění se zaplatí jednorázově při podání přehledu o příjmech a výdajích.

  • Praktický příklad

Paní Nováková pracuje u zaměstnavatele XY. Paní Nováková si přivydělává samostatnou výdělečnou činností. Za celý rok 2016 bude mít paní Nováková hrubý zisk (příjem - výdaj) ve výši 111 600 Kč. Během roku 2016 neplatí paní Nováková měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016 v březnu 2017 zaplatí paní Nováková jednorázově zdravotní pojištění ve výši 7 533 Kč (111 600 Kč x 50 % x 13,5 %). Ani během roku 2017 nebude paní Nováková platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění.

5) Sociální pojištění do limitu se neplatí

V případě, že je hrubý zisk (příjem - výdaj) z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění vůbec neplatí. Za celý kalendářní rok 2016 je limitem částka 64 813 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

  • Praktický příklad

Pan Černý je po celý rok 2016 zaměstnancem, současně si přivydělává během roku samostatnou výdělečnou činností. Za celý rok 2016 bude mít příjem ze samostatné výdělečné činnosti 130 900 Kč a výdaje 71 400 Kč. Hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti bude tedy 59 500 Kč (130 900 Kč - 71 400 Kč). Protože je hrubý zisk do limitu, tak nebude pan Černý z vedlejší samostatné výdělečné činnosti platit sociální pojištění. Přesto musí pan Černý doručit na místně příslušnou OSSZ přehled o příjmech a výdajích.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ