Komu je v roce 2016 přiznán průměrný důchod?

01.06.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Průměrný měsíční starobní důchod v prvním čtvrtletí letošního roku činil 11 400 Kč. Jaké příjmy musí mít žadatelé o starobní důchod v letošním roce, aby dosáhli alespoň na průměrný důchod?

Státní měsíční důchod závisí na výši průměrné měsíční mzdy za odpracované roky a získané době pojištění. Čím vyšší příjmy v produktivním věku, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění a čím vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční státní důchod. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2016 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2015.

  •  Průměrná měsíční starobní penze k 31. březnu 2016 činila 11 400 Kč, z toho průměrný důchod mužů byl 12 602 Kč a průměrný důchod žen byl 10 351 Kč.

V přiložené tabulce máme uvedeny různé kombinace průměrné mzdy za odpracované roky (tzv. osobního vyměřovacího základu) a získané doby pojištění, kdy výsledný důchod činí dle legislativy roku 2016 průměrný důchod ve výši 11 400 Kč.

Jak vysokou musíte mít mzdu na požadovaný důchod:

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Měsíční starobní důchod

31 810 Kč

35 let

11 400 Kč

28 270 Kč

37 let

11 400 Kč

25 080 Kč

39 let

11 400 Kč

22 210 Kč

41 let

11 400 Kč

19 600 Kč

43 let

11 400 Kč

17 230 Kč

45 let

11 400 Kč

vlastní výpočet autora
 

Z přiložené tabulky je názorně vidět, že získaná vyšší doba pojištění snižuje nároky na získanou dobu pojištění, aby vznikl nárok na průměrný státní důchod. Při získané době pojištění v rozsahu 35 let musí průměrná mzda za odpracované roky být téměř 32 tisíc Kč, zatímco při době pojištění v rozsahu 45 let přes 17 tisíc Kč.

Důchod se vyplácí v čistém

Penzisté nemají většinou žádné daňové starosti. Z důchodu se neplatí daň z příjmu, sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Za všechny důchodce platí zdravotní pojištění stát. Dani z příjmu podléhají pouze důchody za rok 2016 nad 36násobek minimální mzdy, tedy nad 356 400 Kč. Celý důchod zdaňují v daňovém přiznání, bez ohledu na jeho výši, penzisté mají v součtu vlastní příjmy ze zaměstnání a dílčí základy daně ze samostatné výdělečné činnosti nebo pronájmu 840 tisíc Kč a více.

Předčasný důchod zvyšuje nároky na příjmy

Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s tím, že je nutné mít vyšší příjmy, aby měsíční důchod činil např. 11 400 Kč. Při odchodu do předčasného důchodu se získá nižší doba pojištění a měsíční státní důchod je sankciován formou krácení právě z důvodu dřívějšího odchodu do penze.

Pro názornost máme v přiložené tabulce uvedeno, jak vysoká musí být průměrná měsíční mzda za odpracované roky při získání doby pojištění v rozsahu 40 let v závislosti na dřívějším odchodu do předčasného důchodu.

Protože krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti, tak máme v přiložené tabulce uvedeny varianty odchodu do předčasného důchodu o necelý rok dříve (tj. o 358 dní), o necelé dva roky dříve (o 718 dní) a o necelé tři roky dříve (tj. o 1 078 dní). V případě, že by se odešlo do předčasného důchodu dříve přesně o rok, o dva nebo o tři, potom by bylo krácení za předčasnost zbytečně vyšší.

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Měsíční starobní důchod

27 270 Kč

o 358 dní

11 400 Kč

32 955 Kč

o 718 dní

11 400 Kč

41 745 Kč

o 1 078 dní

11 400 Kč

vlastní výpočet autora
 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY