OECD: Rozdíl ve zdanění nízkých a vysokých mezd

03.06.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci pracující za podprůměrnou mzdu mají nižší zdanění práce než zaměstnanci pracující za nadprůměrnou mzdu. V Česku je však rozdíl v míře zdanění jeden z nejnižších z členských zemí OECD.

Zdanění práce v Česku si vypočítáme u podprůměrné mzdy ve výši 67 % průměrné mzdy a u nadprůměrné mzdy ve výši 167 % nadprůměrné mzdy. Dle databáze OECD činila v Česku průměrná měsíční mzda za rok 2015 částku 26 485 Kč. Podprůměrná mzda je tedy 17 745 Kč (26 485 Kč x 0,67) a nadprůměrná mzda je 44 230 Kč (26 485 Kč x 1,67).

Praktický výpočet v Česku

V přiložené tabulce máme proveden výpočet zdanění práce u bezdětného zaměstnance pracujícího za podprůměrnou mzdu a bezdětného zaměstnance pracujícího za nadprůměrnou mzdu. Výpočet zdanění práce je v tomto případě stejný v roce 2015 jako v roce 2016.

Text Podprůměrná mzda Nadprůměrná mzda

Hrubá mzda

17 745 Kč

44 230 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(4,5 % z hrubé mzdy)

799 Kč

1 991 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

(9 % z hrubé mzdy)

1 598 Kč

3 981 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(6,5 % z hrubé mzdy)

1 154 Kč

2 875 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(25 % z hrubé mzdy)

4 437 Kč

11 058 Kč

"Superhrubá mzda"

(hrubá mzda x 1,34)

(zaokrouhleno na sta nahoru)

23 800 Kč

59 300 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(superhrubá mzda x 15 %)

3 570 Kč

8 895 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(daň z příjmu - sleva na poplatníka)

1 500 Kč

6 825 Kč

Čistá mzda obdržená na účet zaměstnance

(hrubá mzda - soc. poj., zdrav. poj. a daň z příjmu)

14 292 Kč

32 539 Kč

Veškeré daňové platby ze mzdy

3 453 Kč

11 691 Kč

Mzdové náklady zaměstnavatele

23 780 Kč

59 269 Kč

Zdanění práce (v %)

39,9 %

45,1 %

vlastní výpočet autora

Ve většině členských zemí OECD je zavedeno progresivní zdanění, kdy vyšší příjmy podléhají i vyšší daňové sazbě. V Česku podléhají v roce 2016 měsíční mzdy do částky 108 024 Kč pouze 15% dani z příjmu, 7% solidární dani podléhají příjmy až nad tento limit.

Nejvíce se liší zdanění v Irsku

Z členských zemí OECD se zdanění práce mezi zaměstnancem s hrubou mzdou ve výši 1,67násobku průměrné mzdy a zaměstnancem s hrubou mzdou ve výši 0,67násobku průměrné mzdy nejvíce liší v těchto patnácti zemích: v Irsku (o 17,2 %), Izraeli (o 16,0 %), Lucembursku (o 14,1 %), Itálii (12,6 %), Řecku (o 12,1 %), Portugalsku (o 11,8 %), Finsku (o 11,4 %), Velké Británii (o 11,3 %), Belgii (o 11,2 %), Austrálii (o 10,9 %), Francii (o 10,8 %), Nizozemí (o 10,5 %), Švédsku (o 10,2 %), na Novém Zélandu (o 9,8 %) a v Norsku (o 8,7 %). Nejméně se liší v těchto deseti zemích OECD: v Maďarsku (o 0 %), v Chile (o 0,9 %), v Estonsku (o 1,9 %), v Polsku (o 2,3 %), v Japonsku (o 4,1 %), na Slovensku (o 4,6 %), v Česku (o 5,2 %), v Koreji (o 5,4 %), v Turecku (o 5,8 %) a v Německu (o 6,0 %).


Pramen: OECD, Tax Database, Taxation of Wage Income (2015)


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát