Jak získat dávky na děti?

22.06.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Dávek souvisejících s rodičovstvím je celá řada. Některé stát vyplácí pravidelně každý měsíc, jiné jsou jednorázové. Na některé má nárok každá rodina, jiné souvisejí s výší jejího příjmu. Přečtěte si, na jaké dávky máte nárok a v jaké výši je stát vyplácí.

Základními dávkami na děti a po dobu rodičovství jsou:

 •  Rodičovský příspěvek 
 •  Mateřská 
 •  Porodné 
 •  Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 
 •  Přídavky na děti 
 •  Ošetřovné

Na rodičovský příspěvek má nárok každá rodina

Rodičovský příspěvek bývá často mylně označován jako mateřská, jedná se však o dvě rozdílné dávky. Zatímco pro přiznání mateřské je potřeba splnit zákonné podmínky, tak nárok na rodičovský příspěvek mají všichni rodiče, bez ohledu na jejich majetkové poměry nebo příjem.

Rodičovský příspěvek je pravidelnou měsíční dávkou, kterou rodič, jež se stará o dítě a nemůže tak docházet do zaměstnání (většinou matka dítěte) pobírá maximálně do čtyř let věku dítěte. Nejvyšší vyplacená částka rodičovského příspěvku je 220000 Kč. Rodiče si přitom sami volí, jak dlouho budou rodičovský příspěvek pobírat. Podle toho se pak upraví výše rodičovského příspěvku. Doba čerpání se pohybuje od dvou do čtyř let věku dítěte, přičemž rodičovský příspěvek nesmí být vyšší než 70 % předchozího výdělku a měsíčně nesmí činit více než 11 500 Kč.

Během pobírání rodičovského příspěvku mohou rodiče provést změnu délky čerpání. Provést změnu v délce (a tím i výši) rodičovského příspěvku je možné provést jednou za tři měsíce. O rodičovský příspěvek je potřeba si písemně požádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce, odboru státní sociální podpory.

Výše rodičovského příspěvku:

 •  zvýšená výměra 11 400 Kč - pro rychlejší čerpání do 2 let dítěte 
 •  základní výměra 7 600 Kč - pro klasické čerpání do 3 let věku dítěte 
 •  snížená výměra 3 800 Kč - pro pomalejší čerpání do 4 let věku dítěte (7 600 Kč do 9 měsíců a 3 800 Kč do 48 měsíců věku dítěte) 
 •  nižší výměra 3 000 Kč

Mateřská se vyplácí už před narozením dítěte

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) nahrazuje maminkám příjem, o který přišly nástupem na mateřskou dovolenou. Vyplácí se od prvního dne nástupu na mateřskou dovolenou - tedy šest až osm týdnů před plánovaným porodem. Kdy přesně v tomto rozmezí na mateřskou dovolenou nastoupí, si každá maminka určuje sama. Pozor, pokud by maminka na mateřskou nastoupila později, došlo by ke krácení dávky.

Když si nastávající maminka neplatí nemocenské pojištění, nemá na mateřskou nárok. Sociální systém ji však bez prostředků nenechá. Jestliže žena nesplní zákonné podmínky pro přiznání mateřské, tak dostává ihned po narození dítěte rodičovský příspěvek.

Aby vznikl mamince nárok na mateřskou, tak musí splnit zákonné podmínky. Podmínky se liší pro maminky samostatně výdělečně činné a zaměstnané maminky. Zaměstnankyně bude pobírat mateřskou, jestliže v den nástupu na mateřskou dovolenou je účastna na nemocenském pojištění. Zjednodušeně řečeno musí být v klasickém zaměstnaneckém poměru. Aby měla podnikatelka v budoucnu nárok na mateřskou, tak je nutné, aby si platila dobrovolné nemocenské pojištění. Samotná výše mateřské následně závisí na měsíční platbě dobrovolného nemocenského pojištění. Samozřejmě nestačí platit dobrovolné nemocenské pojištění měsíc před očekávaným porodem. Pokud je žena vedena na úřadu práce, tak nemá na mateřskou nárok.

Podpůrčí doba (doba poskytování dávky) začíná nástupem na mateřskou a činí 28 týdnů. U ženy, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů. Teprve po skončení podpůrčí doby má rodina nárok na rodičovský příspěvek.

Výše mateřské závisí na průměrném příjmu za předcházejících 12 měsíců, ze kterého se vypočítá denní vyměřovací základ. Při výpočtu mateřské se denní vyměřovací základ redukuje. Redukční hranice od 1. ledna 2016 jsou 901 Kč, 1351 Kč, 2701 Kč. Do první redukční hranice se počítá 100 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Výše mateřské činí 70 % z denního vyměřovacího základu.

Na porodné nemá nárok každý

Porodné je dávka, kterou stát rodině přispívá na náklady související s narozením dítěte. Je to jednorázová dávka, čili na rozdíl od mateřské či rodičovského příspěvku se nevyplácí pravidelně. Dříve se při poskytnutí této dávky příjem rodiny nezkoumal a měla na ni nárok každá rodina, od roku 2011 se už příjem rodiny zkoumá.

Nárok na porodné má nyní rodina, které se narodilo první nebo druhé živé dítě a jejíž příjem v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Pro stanovení životního minima se přitom započítává i narozené dítě/děti. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě, při narození druhého živého dítěte je to 10 000 Kč.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Tato dávka se poskytuje zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedena na jinou práci a má z této práce bez svého zavinění nižší výdělek. Poskytuje se rovněž těhotné ženě, která vykonávala práci ohrožující podle lékařského posudku její těhotenství nebo zaměstnankyni, která kojí. Poskytuje se za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství mohou dostat pouze ty ženy, které jsou účastny nemocenského pojištění. Na tuto dávku nemají nárok ženy činné na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce. Nemají na ni nárok ani OSVČ.

Na přídavky na děti nemá nárok každý

Přídavek na dítě je poskytován rodinám s dětmi, kterým pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Na přídavek na dítě nemá nárok každá rodina, ale souvisí s příjmem rodiny v předchozím kalendářním roce. Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40. Rodiny s příjmem vyšším než je 2,4 násobek částky životního minima rodiny na přídavek na dítě nemají nárok.

Přídavek na dítě je poskytován ve třech úrovních podle věku dítěte:

 •  dítě do 6 let - 500 Kč, 
 •  dítě od 6 do 15 let - 610 Kč, 
 •  dítě od 15 do 26 let - 700 Kč.

Pozor - o přídavky na děti je potřeba požádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce.

Co to je a komu náleží ošetřovné?

Nárok na ošetřovné vzniká, pokud ošetřujete nemocné dítě. Kromě toho na něj má nárok ten, kdo pečuje o zdravé dítě do 10 let věku z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení, nařízení karantény nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla. Rodiče se mohou jednou v průběhu ošetřování vystřídat. Ošetřovné je možné pobírat i na jiného nemocného člena domácnosti, pokud jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytné ošetřování jinou osobou. Tiskopis k čerpání ošetřovného vystavuje ošetřující lékař, zaměstnanec ho přitom musí neprodleně doručit svému zaměstnavateli.

Ošetřovné se počítá z denního vyměřovacího základu. Základem pro výpočet denního vyměřovacího základu jsou hrubé příjmy ve 12 předcházejících kalendářních měsících. Denní vyměřovací základ je následně průměr na jeden den a pro výpočet nemocenské i ošetřovného se redukuje.

Autor článku

Michal Ruml  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY