Kdo nemá v roce 2016 nárok na starobní důchod?

29.06.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Odchodu do starobního důchodu, ať už řádného nebo předčasného, je potřeba věnovat dostatek pozornosti. Starobní důchod není přiznán automaticky. Co je nutné splnit, aby bylo možné dostávat každý měsíc na účet státní starobní důchod?

Přiznání státního starobního důchodu je vázáno na splnění zákonných podmínek, v praxi dochází k situaci, že se z různých důvodů starobní důchod od státu nepobírá. Podívejme se na některé z nich.

Podání žádosti o důchod

Někteří občané se mylně domnívají, že státní důchod budou od určitého věku dostávat přímo na účet, že veškeré důchodové záležitosti za ně vyřídí např. zaměstnavatel. Není tomu tak. O řádný starobní důchod i o předčasný důchod je nutné si písemně požádat na předepsaném formuláři na místně příslušné OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení). Bez vlastní písemné žádosti není možné důchod na účet dostávat.

Získání potřebné doby pojištění

Pro přiznání státního starobního důchodu je nutné získat potřebnou dobu pojištění. Do potřebné doby pojištění se započítávají odpracované roky plus náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o děti do 4 let věku, vojenská služby, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Žadatelé o starobní důchod v roce 2016 musí získat minimální dobu pojištění alespoň 32 let. Stejná minimální doba pojištění platí i pro žadatele o předčasný důchod. Z důvodu žádosti o předčasný důchod se potřebná doba pojištění nesnižuje. Při důchodových prodlevách v průběhu pojištění může být v některých případech řešením účast na dobrovolném důchodovém pojištění.

Dosažení důchodového věku

Státní starobní důchod nemůže být přiznán před dosažením řádného důchodového věku. Řádný důchodový věk v Česku se liší dle ročníku narození, u žen se zohledňuje i počet vychovaných dětí. V přiložené tabulce máme uveden důchodový věk ročníků narození 1952 až 1962. V Česku je možné odejít i do předčasného důchodu. Občasné mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku a občané mající důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech.

Důchodový věk

Rok narození Muži Ženy dle počtu dětí - 0 Ženy dle počtu dětí - 1 Ženy dle počtu dětí - 2 Ženy dle počtu dětí - 3 až 4 Ženy dle počtu dětí - 5 a více

1952

62r+10m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

56r+4m

1953

63r

62r

60r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

1954

63r+2m

62r+4m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

1956

63r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

1957

63r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+4m

58r

1958

63r+10m

63r+10m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

58r+4m

1959

64r

64r

63r+2m

61r+8m

60r+2m

58r+8m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1961

64r+4m

64r+4m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

1962

64r+6m

64r+6m

64r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+2m


Odstranění nesrovnalostí

Někteří žadatelé o starobní důchod splňují všechny podmínky pro přiznání starobního důchodu, ale v databázi ČSSZ chybí některé doby pojištění a oficiálně tedy není splněna podmínka potřebné doby pojištění. V takových případech je nutné vše vydokladovat, aby údaje v databázi ČSSZ odpovídaly skutečnosti. V dostatečném předstihu před odchodem do důchodu je potřeba zajistit, aby údaje v databázi ČSSZ odpovídaly skutečnosti. Každý rok je možné se bezplatně zažádat o zaslání IOLDP (Informativního osobního listu důchodového pojištění), kde jsou uvedeny údaje, které má ČSSZ ve své evidenci. Případné nesrovnalosti je vhodné co nejdříve řešit nejenom z důvodu splnění podmínek pro přiznání starobního důchodu, ale i s ohledem na samotnou výši státního důchodu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.