Další rozmach stavebnictví

11.05.2005 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Stavebnictví je dalším odvětvím, kterému se v minulém roce dařilo. Změny v DPH způsobily výrazný meziroční nárůst. Přesto stále zaostáváme za bytovou výstavbou v ostatních státech Evropské unie. 

Stavební průmysl i v loňském roce zaznamenal růst. Stavební výroba meziročně reálně vzrostla o 9,7 %, což představuje nevětší nárůst od roku 1993.

Růst stavební výroby byl zejména ovlivněn následujícími faktory:

  • koncentrací prací na velkých stavbách inženýrského i pozemního stavitelství (obchvaty velkých měst, železniční koridory, obchodní a společenská centra apod.)
  • rozvojem a realizací dalších významných developerských stavebních projektů, zejména zahraničních investorů
  • rozvojem bytové výstavby výrazně podpořeným vývojem trhu hypotečních úvěrů a stavebních spoření a úrovně úrokových sazeb. Počet poskytnutých hypotečních úvěrů se zvýšil ve srovnání s rokem 2003 o 30 %, smluvní jistina se zvýšila o 43 %.

Od června 2003 stavební výroba nepřetržitě rostla a tento růst vyvrcholil v dubnu, kdy byl zaznamenán naprosto mimořádný nárůst o více než 60 procent. Důvodem bylo očekávané zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty (DPH). Firmy přizpůsobily své fakturace tak, aby využily poslední měsíc pětiprocentního zdanění a splnily smluvní podmínky dříve dohodnutých smluv o dílo. Samotná práce se pak v řadě případů fyzicky uskutečnila až v následujících měsících, což potvrdily vykázané údaje především za květen a červen. Výsledky za srpen a září, ukazují, že efekt změny DPH odezněl a vykazované údaje opět odpovídají skutečně provedeným pracím. Pro připomínku uvedeme, že se zvýšení sazeb netýkalo bytové výstavby, kde snížená sazba platí do konce roku 1997.

Nová výstavba, včetně rekonstrukcí a modernizací investičního charakteru, činila z celkové produkce 72,7 %. Z toho činily:

  • 12,6 % bytové budovy (obytné a rodinné domy a nástavby a přístavby k nim)
  • 21,4 % budovy výrobní (tovární haly, budovy pro zemědělství, obchod a dopravu)
  • 11,8 % budovy nevýrobní (obchodní centra, školní, zdravotnické a administrativní budovy)
  • 25,8 % inženýrské stavby (silnice, dálnice, mosty, tunely)
  • 1,1 % vodohospodářské stavby

Zbytek připadl na opravy a údržby (25,2 %), ostatní práce (1 %) a práce v zahraničí (1,1 %).

V evropském kontextu se struktura stavební produkce v České republice odlišuje zejména nízkým podílem bytové výstavby, i když i zde dochází k postupnému růstu. Dále je to nízký podíl oprav a údržby a vysoký podíl inženýrské výstavby.

Stavební práce

V roce 2004 byly provedeny stavební práce za 394 305 mil. Kč. Stavební produkce malých podniků činila podle odhadu ČSÚ zhruba třetinu z celkového objemu stavebních prací. Rozhodující podnikovou základnu stavebnictví tvořilo 2404 podniků s 20 a více zaměstnanci.

Celková zaměstnanost ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2004 zvýšila o 2,9 %, zvýšil se počet zaměstnanců a mírně klesl počet osob samostatně výdělečně činných. Podle kraje sídla podniku vzrostl počet zaměstnanců ve všech krajích, nejvíce v Plzeňském a Jihočeském, nejméně v Praze a na Vysočině. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci se v roce 2004 zvýšila na 18 125 Kč (o 6,2 %), manuálních pracujících ve stavebnictví na 14 842 Kč (o 5,6 %).

Stavební úřady v roce 2004 vydaly 153 622 stavebních povolení, což bylo o 2,9 % více než v minulém roce. Byla povolena výstavba téměř 40 000 bytů, což je nejvíce od roku 1993. Orientační hodnota nově povolených bytů dosáhla v bytových domech 77 mld. Kč, což je o 10,3 % více než v roce 2003. Průměrná pořizovací hodnota nového bytu v nové bytové budově tak činí 2,3 mil. Kč.
V územním členění se dlouhodobě nejvíce bytů staví v okolí velkých měst, zejména v okolí Prahy a Středočeském kraji. Loni zde byla zahájena výstavba 14 970 nových bytů. nejméně bytů bude postaveno v kraji Karlovarském. V poměru k počtu obyvatel se bude stavět nejméně bytů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

  Zdroj: Český statistický úřadPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.