Co Slovensku přinesla daňová reforma

21.07.2005 | , Finance.cz
FinTriky


Slovenská daňová reforma byla pečlivě připravená a konečný výsledek velmi zjednodušil výpočet daní. Největší změny nastaly u daně z příjmu, ale ani ostatní daně nezůstaly nedotčené.

Téma týdne: Finanční život na Slovensku

Zákon o daních z příjmů

Po mnoha změnách v zákoně o daních z příjmů vstoupil na Slovensku od 1.1.2004 v platnost kompletně přepracovaný zákon. Nové znění se připravovalo zhruba od listopadu 2002, kdy si vláda ve svém prohlášení stanovila cíle změn v oblasti daní. Konečná verze po roce úsilí velmi zjednodušila uvedený zákon. Samotný výpočet základu daně a poté i daně se tak stalo dostupnější pro více podnikatelů. Nespravedlnost v uplatňování různých sazeb daní při rozdílné výši základu daně se tak odbourala stanovením rovné daně 19 %. Poplatníci daně se tak nyní nesnaží přesunout svoje příjmy do jiných skupin nebo jinak „optimalizovat“ svoji daňovou povinnost. Průměrná sazba daně tak nemá negativní dopad na osoby s nízkým příjmem, pouze minimální v středním rozpětí a pozitivní na osoby s nejvyššími příjmy. Dále pak veškeré příjmy fyzických osob, které jsou do výše 1,6 násobku hranice chudoby jsou od daně zcela osvobozené.

Daňová reforma byla během svého vzniku slaďována s reformou sociálního zabezpečení, důchodovou reformou a reformou zdravotnictví. Téměř všechny odpočitatelné položky a výjimky, které byly před reformou zaměřené na dosažení nefiskálních polických cílů jsou nyní nahrazeny cílenými patřeními v konkrétních oblastech politiky. Příkladem může být odpočitatelná položka na dítě, která byla zrušena. Reformou se zavedla nová forma cílených sociálních náhrad a nároků, které spravedlivěji rozdělují příjmy, z kterých mají prospěch zejména rodiny s dětmi s nízkými příjmy.

Daň z přidané hodnoty

Ztráty ve státním rozpočtu, které měly vzniknout zavedením rovné daně z příjmů, musely být vyváženy příjmy z odváděných nepřímých daní. Před reformou byla základní sazba DPH na Slovensku ve výši 20 % a snížená ve výši 14 %. Od 1.1.2004 byla ale zavedena jednotná sazba, a to 19 % pro veškeré služby i zboží.

Spotřební daně

Reforma zasáhla také do zákonu o spotřebních daních – z minerálních olejů, tabáku a tabákových výrobků a piva. Novela zvýšila sazby u uvedených výrobků. Díky zvýšení sazby spotřebních daní z tabákových výrobků došlo k harmonizaci slovenského zákona s příslušnými směrnicemi EU.

Trojdaní

K 1.1.2004 byla zrušena daň darovací a daň dědická. Daň z převodu nemovitostí pak o rok později. Tím se přestaly dary, dědictví i převod nemovitostí považovat za daňově uznatelné dávky.

Srovnání daňových příjmů do státního rozpočtu

v letech 2001 - 2004 je uvedeno v tabulce:

Daň 2001 2002 2003 2004
Daně z příjmů, zisků a kap. majetku 57.483 67.175 70.149 60.581
Daň z majetku 1.639 2.204 2.664 2.735
Domácí daně na zboží a služby 101.968 115.569 123.269 144.274
Daně z mezinár. obchodu a transakcí 3.923 3.996 4.065 1.908
Celkem daňové příjmy 165.013 188.944 200.147 209.498
Údaje jsou v mil. Sk

Vyznamenání pro reformy

Další úspěch zažily slovenské reformy v minulém týdnu (12.7.), kdy získal předseda vlády a ministr financí SR Ivan Mikloš v Bruselu Taxpayers Association of Europe Award 2005 (TAE Award 2005). Jedná se o ocenění především právě reformy daňové. Dle asociace se Slovensko stalo příkladným členem EU s předpokladem udržitelnosti hospodářského růstu, zvyšování zaměstnanosti i celkové životní úrovně. TAE Award 2005 bylo v pořadí již třetím významným oceněním slovenských reforem.

Novou legislativou bylo odstraněno celkem 21 různých způsobů zdanění příjmů.

Zdroj: Ministerstvo financí Slovenské republiky

Další finanční tipy a triky naleznete na www.finance.cz/aktuality.

Autor článku

Petra Niedlová


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: FinTriky