Živnostenský list může mít i student

07.10.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Rádi byste si při studiu na vysoké škole vydělali více než pár stovek na brigádě a nevíte jak na to? Zařiďte si živnost a začněte podnikat! Místo živnostenského listu dnes dostanete tzv. výpis ze živnostenského rejstříku. U ohlašovacích živností stačí splnit jen všeobecné podmínky.

Studujete na vysoké škole a chtěli byste se již postavit na vlastní nohy a začít vydělávat? Pokud výborně ovládáte nějakou profesi, jako např. programátor, překladatel, tlumočník, učitel cizího jazyka, grafik atd., získejte živnostenské oprávnění a začněte podnikat. Živnostenský list dnes již nedostanete, ač se tento termín stále používá. Pro živnostenské oprávnění nyní slouží výpis ze živnostenského rejstříku, přičemž starší živnostenské listy jsou stále platné.

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi

U živností, o které mívají zpravidla studenti zájem, je nutné splnit pouze ohlašovací povinnost, resp. podat ohlášení živnosti. U živností volných stačí pro získání živnostenského oprávnění splnit všeobecné zákonné podmínky. Ohlašovací živnosti jsou také živnosti vázané a řemeslné. Zde je nutné splňovat navíc zvláštní podmínky, resp. odbornou způsobilost.

Žadatel o koncesovanou živnost (zde se neohlašuje, ale žádá o koncesi) nemusí získat živnostenské oprávnění, i když splnil zákonné podmínky. Stát si v tomto případě ponechává právo regulovat některé činnosti (např. výroba zbraní, taxislužba apod.).

Ohlášení nebo žádost o koncesi se podávají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.
TIP: Žádost o koncesi a ohlášení živností

Podmínky získání živnostenského listu

Jako student nemáte při podání žádosti žádné výhody ani nevýhody oproti nestudentům. Jedinou podmínkou pro provozování ohlašovací živnosti je splnění všeobecných podmínek. Mezi tyto podmínky patří:

  • dosažení věku 18 let,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost – dříve bylo nutné doložit Výpis z Rejstříku trestů, dnes si to úřad ověří sám.

Institut odpovědného zástupce

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost. Touto způsobilostí klidně můžete disponovat, i když teprve studujete. Požadovanou praxi lze získat během (dosavadního) studia vykonáváním vlastní činnosti například formou brigádnické výpomoci.

Chybějící odbornou způsobilost (praxi či vzdělání) je také možné nahradit ustanovením odpovědného zástupce, který pak odpovídá za řádný provoz živnosti. Musí se samozřejmě jednak o osobu, která zvláštní (ale i všeobecné) podmínky pro provozování živnosti splňuje. Pro ohlášení živností volných se nevyžaduje.

Kde vyřídit živnostenské oprávnění

Ohlášení je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT - Český podací ověřovací informační národní terminál).

Daně a sociální a zdravotní pojištění u podnikajícího studenta

Pokud se při studiu rozhodnete podnikat na základě živnostenského oprávnění, a doložíte doklad o řádném studiu, je vaše podnikání chápáno jako vedlejší činnost (hlavní je studium). Kromě slevy na poplatníka (24 840 korun) si můžete v daňovém přiznání také uplatnit slevu na studenta, která činí 4020 korun ročně.

V prvním roce podnikání se na vás povinnost odvádět zálohy na pojištění nevztahuje. V budoucnu však může tato povinnost vzniknout. V dalším roce podnikání podáte daňové přiznání a Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu, které rozhodnou, zda budete od záloh na zdravotní pojištění a placení sociálního pojištění „osvobozeni“ či nikoliv.

Vedlejší výdělečná činnost je výhodná z hlediska sociálního i zdravotního pojištění.
U sociálního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako při hlavní činnosti. Sociální pojištění je zaplaceno dle skutečného zisku, avšak je-li zisk nižší, než stanovuje zákon, tak se při vedlejší činnosti sociální pojištění vůbec neplatí.

  • Pro rok 2013 je tato hranice stanovena na 62 121 Kč.

U zdravotního pojištění se nemusí platit měsíční zálohy. Zdravotní pojištění se jednorázově doplatí při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích dle skutečného zisku. Současně nemusí být při výpočtu zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ. Je však zapotřebí vždy řádně odevzdat Přehled o příjmech a výdajích a zdravotní pojišťovně doložit, že je výkon samostatné výdělečné činnosti vedlejším zdrojem příjmů.

Více informací ohledně vedlejší činnosti včetně praktických příkladů naleznete v článku Ze zisku „z vedlejšáku“ se platí nižší daně.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DANĚ