Evropská komise zahajuje veřejnou diskusi

02.12.2005 | , Evropská komise
Tiskové zprávy


Komise dnes přijala zelenou knihu nazvanou „O budoucnosti Evropské migrační sítě“. Evropská migrační síť (EMS) byla zřízena v roce 2002, kdy vyvstala potřeba zlepšit způsob shromažďování a výměny informací o všech aspektech migrace a azylu.

Vzhledem k tomu, že v roce 2006 přípravná fáze končí, je třeba začít uvažovat o nejvhodnějším dalším postupu. K těmto úvahám přispěje zelená kniha prostřednictvím navození veřejné diskuse o budoucích úkolech EMS, přičemž zohlední zkušenosti z prvních tří let. Proces veřejných konzultací bude zahájen rozsáhlou, společnou konferencí o integraci mezi EMS a národními kontaktními místy. V březnu 2006 budou pak budou vyslechnuti odborníci na danou problematiku. Komise závěry této komplexní diskuse zohlední v návrhu právního základu pro budoucí EMS, který má být přijat do konce roku 2006.
Místopředseda Franco Frattini řekl: „Pro další rozvoj společné azylové a migrační politiky jsou velmi důležitá srovnatelná a aktuální data a analýzy. Vzhledem k tomu, že evropská migrační síť doplní stávající práci jiných subjektů EU, jakými je např. EUROSTAT, může být hodnotným přínosem. Abychom však mohli určit, jaká struktura je pro budoucnost nejvhodnější, musíme znát stanoviska všech významných zúčastněných stran.“
V současné době je úkolem EMS poskytovat Společenství a jeho členským státům objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace v otázkách azylu a imigrace na podporu procesu vytváření politik a rozhodování v EU. Mezi její aktivity patří systematické shromažďování a ukládání existujících údajů a informací získaných od členských států a provádění analýz na evropské a národní úrovni.
Zelená kniha se skládá ze dvou hlavních částí. První část obsahuje hodnocení současného stavu Evropské migrační sítě (EMS) v rámci pilotní fáze, druha část se zabývá otázkami budoucnosti EMS. V části zelené knihy týkající se současného stavu EMS se uvádí, že se EMS při plnění svých úkolů potýkala s řadou problémů. Mezi ty nejzásadnější patří struktura národních kontaktních míst a obecná koncepce projektu. Na základě těchto souvislostí se druhá část zabývá řadou otázek, jež jsou důležité pro rozhodování o budoucí struktuře, jako jsou cíle EMS, její konkrétní úkoly, vztahy se zúčastněnými stranami a samozřejmě i vlastní návrhy nejlepší struktury, která by umožňovala těchto cílů dosáhnout. Každá z těchto částí si klade řadu otázek.

Články ze sekce: Tiskové zprávyPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.