Index PMI o výrobě v České republice

04.01.2006 | , ABN AMRO Asset Management
Tiskové zprávy


Data průzkumu ABN AMRO Czech Republic Manufacturing PMI® naznačila silné tempo zlepšení výrobních podmínek v České republice v prosinci. Sezónně přizpůsobený ABN AMRO Czech Republic Purchasing Managers' Index® (PMI®), který je kompozitním indexem a poskytuje jednotný obraz situace ve výrobním sektoru, zaznamenal hodnotu 55.1, zvýšenou z listopadové 54.7 a poslední čtení ukazuje na nejsilnější celkový rozvoj sektoru od října 2004.

Průzkum sleduje změny v produkci, nových objednávkách, zaměstnanosti, zásobách a termínech dodání od dodavatelů a poskytuje tu nejrychlejší indikaci obchodních podmínek ve výrobním sektoru. Hodnota indexu načtená nad 50.0 ukazuje nárůst v porovnání s předchozím měsícem, načtená hodnota pod 50.0 znamená snížení.
 Zsolt Papp, Chief Economist CEMA (Central & Eastern Europe, Middle East, Africa) z ABN AMRO komentoval nejnovější zjištění průzkumu slovy:
 „Další silná sada hodnot indexu PMI zdůraznila zdraví české ekonomiky. Nárůst zahraničních objednávek a zaměstnanosti předvídal zvláště dobré výrobní vyhlídky. Zpomalení inflace vstupních cen a prakticky stejné výstupní ceny pravděpodobně odráží nedávné zesílení české koruny, které by podle našeho názoru mělo zmírnit nezbytnost zpřísnit měnovou politiku.”
 
Růst české výrobní produkce se v prosinci dále zvedl, na patnáctiměsíční výšku. Nové objednávky se zvedly prudkým tempem, i když byly nadále nižší oproti srpnové jedenáctiměsíční výšce. Nové zahraniční objednávky se v prosince zvedly nejsilnějším tempem za čtyři měsíce, ale růst nové práce od domácích klientů zůstal silnější.

V prosinci, i když podniky zvýšily zaměstnanost nejsilnějším tempem od října 2004, stálé požadavky na české výrobce vedly k pevnému růstu rozpracované práce. Pokračující zmenšování zásob hotových výrobků v sektoru poskytlo další důkaz problémů ve vyhovování momentálním požadavkům odbytu.
 Nákupní aktivita českých výrobců se v prosinci rozšířila značným tempem. Tempo rozvoje růstu nákupů v sektoru se zrychlilo v sedmi z posledních osmi měsíců jak se vyžadované podmínky zlepšovaly. Nicméně, podniky pokračovaly ve využívání stávajících zásob, buď následkem nedostatku surového materiálu u dodavatelů nebo jako část programů skromných zásob zboží. 

Inflační tlaky v českém výrobním sektoru v prosinci zůstaly utlumené. Průměrné vstupní ceny se zvedly pátým měsícem po sobě, ale pouze v mírném tempu. Jedním zaznamenaným faktorem potlačujícím inflaci vstupních cen během měsíce byly levnější dovezené nákupy ze zahraničí, zejména z Číny. Mezitím, výstupní ceny se  po tříměsíční inflaci snížily oproti průměru z minulého měsíce.

 

Produkce
Podle nejnovějších dat průzkumu bylo zaznamenáno robustní tempo růstu české výrobní produkce. Stoupáním již druhým měsícem na 59.3, sezónně upravený Index Produkce ukázal na nejrychlejší rozvoj produkce od září 2004. Podniky spojovaly vyšší produkci s růstem nové práce. Poslední tříměsíční období zažilo nejvyšší tempo růstu v sektoru od třetího kvartálu roku 2004.

Nové objednávky
V prosinci zůstalo tempo růstu nových objednávek českých výrobců výrazné. V průběhu měsíce bylo patrné, že zákaznická poptávka byla silnější na zahraničních trzích. Nicméně, sezónně upravený index nových objednávek se mírně snížil již třetí měsíc, z nedávné zářijové výšky 58.1 na 56.9. Ukazoval tím nejslabší nárůst nové práce od července.

Zahraniční objednávky
Prosincový sezónně upravený index nových zahraničních objednávek se od předchozího měsíce mírně zvedl, poprvé od srpna. Poslední čtení 55.6 (zvýšené z listopadového 54.3) ukazovalo silné tempo růstu nové práce ze zahraničních trhů a zároveň jeden z dlouhotrvajících nadprůměrů průzkumu. Nicméně, nová práce z domácí ekonomiky pokračuje růst silnějším tempem než nová zahraniční práce.

Rozpracovanost
Rozpracovanost práce se v prosinci v českém výrobním sektoru pevně zvedla, hlavně následkem vyšších nároků produkce. Podniky zároveň zaznamenaly, že významný nárůst práce byl výsledkem zavedení nových, více specifických produktů které mají delší realizační dobu. Přesto se v celém 4 kvartálu zvedla rozpracovanost v méně zřetelném tempu než v tříměsíčním období od července do září, kdy podniky zvyšovaly kapacitu.

Zásoba hotových produktů na skladě
V prosinci v České Republice Index zásob produktů na skladě klesl devatenáctým měsícem po sobě. V podnicích kde se zásoby zboží snížily bylo zaznamenáno, že úpadek byl způsobený hlavně vyššími prodejními nároky než bylo očekáváno. Sezónně upravený Index zásob produktů na skladě se mírně snížil z 48.1 v listopadu na 47.8, i když čtení ukázalo, že to bylo slabší snížení než průměr druhé poloviny roku 2005.

Zaměstnanost
Zaměstnanost se v podnicích České Republiky v prosinci dále zvedla. Stav pracovníku se průběžně zvedal během druhé poloviny roku a poslední sezónně upravené čtení indexu 52.1 ukázalo největší tempo vytváření pracovních míst od října 2004. Podniky spojovaly přijímání zaměstnanců v průběhu měsíce přímo s většími produkčními požadavky, vytvořenými silným růstem nové práce. 

Výstupní ceny
Po tříměsíční inflaci se průměrné výstupní ceny účtované českými podniky v prosinci mírně snížily, jak je indikováno poklesem v sezónně upraveném Indexu Výstupních cen 49.9. Ty podniky, které v prosinci snížily ceny, zdůraznily tlak ze strany zákazníků zaměřený na snížení poplatků, konkurenční tlak a utlumení cenové inflace. 

Vstupní ceny
Inflace vstupních cen byla registrována pátým po sobě jdoucím měsícem v prosinci. Surové materiály jejichž ceny se v minulém měsíci zvýšily, obsahovaly kovy a plasty, ceny dopravy a energie také stouply. Nicméně, tempo inflace vstupních cen kleslo pouze na střední úroveň. Zaznamenaný faktor, který potlačil inflaci během měsíce, byl levný dovoz z Číny a silná koruna.

Dodací termíny od dodavatelů
Dodací termíny se v prosinci v českém výrobním sektoru prodloužily, jak už se prodlužovaly každý měsíc od září 2003. Sezónně upravený Index Dodacích Termínů 46.2, snížený z 46.7 v listopadu, ukazoval na silnějšímu tempo prodlužování od minulého měsíce a svědčil o zásadním zvýšení požadavků na surový materiál. Některé podniky zaznamenaly nedostatek některého surového materiálu, včetně kovů. 

Množství nákupů (vstupů)
Nákupní aktivita českých výrobců se zvedla třicátý devátý měsíc po sobě v prosinci. Ve shodě s produkcí se tempo rozvoje zrychlovalo od minulého měsíce jak se základní požadavky zlepšovaly. Sezónně upravený index množství nákupů ukázal hodnotou 57.3 na nejsilnější tempo růstu od října 2004, přesto však zůstal růst za produkci, a tím způsobil další pokles zásob vstupů.

Zásoba nákupů na skladě (vstupů)
Úroveň vstupů držených v zásobě českými výrobci se v prosinci zmenšila. Sezónně upravený index zásob vstupů na skladě registroval 47.6, snížení z listopadového 49.3 a ukazoval silnější pád tempa zboží na skladě v souladu s průměrem druhé poloviny roku. Podniky hlásily nedostatek materiálu u dodavatelů a to je nutilo k vyčerpání rezerv, zatímco probíhající optimalizace zásob také pokračovala.

Články ze sekce: Tiskové zprávyPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.