Jak legálně za prací do Německa?

12.01.2006 | , Finance.cz
FinTriky


Jedním ze států, který se rozhodl znepříjemnit přístup na svůj pracovní trh, je i Německo. Přestože je pohyb pracovních sil omezen, získat práci není nemožné. Jak složité je získat povolení?

Téma týdne: Kam za prací do zahraničí I

Spolková republika Německo (Bundesrepublik Deutchland) se rozkládá na 357 028 km2 a je tvořena 16 spolkovými zeměmi. S 83 mil. obyvatel je Německo nejlidnatější zemí Evropské unie. Hlavním městem je Berlín (3,39 mil. obyvatel), úředním jazykem je samozřejmě němčina. Podnebí je v Německu mírné středoevropské. Na severu a na západě se projevuje oceánský vliv, v horách je klima studené a bohaté na srážky. Teploty jsou srovnatelné s těmi českými, kdy průměrná lednová teplota v Berlíně dosahuje - 1 °C, v červenci se teplota průměrně pohybuje okolo 18 °C. Německo má nejen dokonale propracovanou síť silnic a dálnic, ale disponuje také vynikající železniční infrastrukturou a německé dráhy nabízejí mnoho druhů slev a speciálních jízdenek.

Ekonomické údaje
Německo, jako jedna z nejbohatších zemí Evropské unie, je cílem mnoha emigrantů, stejně jako lidí hledajících práci. Důvodem je možnost výdělku, která několikanásobně překračuje plat průměrného Čecha. Přestože růst německého HDP byl v posledních letech ve srovnání s tím českým podstatně nižší (+ 0,8 % v prvním pololetí roku 2005), pořád je ukazatel HDP na obyvatele zhruba třikrát vyšší než u nás. Pokud jde o zaměstnanost obyvatelstva, zde došlo v posledních letech k určitému útlumu. Zatímco v roce 2000 byla nezaměstnanost na úrovni 7,2 %, o čtyři roky později dosahovala 9,5 %.

Sedmileté omezení?
Možná právě obava z masivního přílivu levnější pracovní síly z východněji ležících zemích a tím i zvyšující se nezaměstnanosti se Německo, stejně jako většina ekonomicky vyspělejších zemích Evropské unie, rozhodlo zavést tzv. přechodné období pro volný pohyb pracovních sil. V době nově přistoupivších členů do EU (květen 2004) měli členské státy možnost po dobu až sedmi let omezovat přístup pracovníků na své trhy práce (toto přechodné období se nevztahuje na podnikatele). Současná evropská legislativa umožňuje stávajícím členským státům, tj. i Německu, do 30. dubna 2006 mohou libovolně regulovat přístup cizích pracovních sil. Změny nastanou k 1. květnu 2006, kdy každý stát EU  bude muset oznámit, zda hodlá i nadále používat národní opatření vůči cizím pracovníkům, nebo zda zavede volný pohyb. U německých kolegů se dá předpokládat, že se budou snažit o maximální sedmiletou dobu. Za jakých podmínek tedy může český občas legálně pracovat u našich západních sousedů bez čekání?

Pracovní povolení
Na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí je uvedeno následující: V případě zaměstnání na území SRN musí být žádost o povolení k pobytu doložena pracovním povolením, které vydává příslušný pracovní úřad (Arbeitsamt). Bližší informace o podmínkách udělování pracovního povolení lze získat na webových stránkách www.arbeitsagentur.de.

Server www.jobpilot.cz pak uvádí, jak získat německé pracovní povolení v praxi. Pracovní povolení je cizincům udělováno buď pro určitou činnost, anebo pro konkrétní podnik. Máte-li zájem pracovat v Německu, musíte se nejprve zkontaktovat s firmou, která vás zaměstná a s její pomocí požádat na příslušném pracovním úřadu o povolení. O pracovní povolení musí zásadně žádat váš budoucí zaměstnavatel. Pracovní úřad přezkoumá oprávněnost žádosti, tj. během přibližně dvou týdnů prověří, zda není možno nalézt pro danou činnost vlastního německého zaměstnance. Nejpozději do čtyř týdnů obdržíte vyrozumění a pracovní povolení, pak už pouze stačí požádat na Velvyslanectví Německa v Praze o povolení k pobytu.

Německé au-pair
Další z možností práce v Německu, která je hojně využívána, je práce au-pair. Přestože agentury zprostředkovávající práce v německých rodinách přijímají dívky i chlapce, přece jen je zpravidla upřednostňováno ženské pohlaví. Jaké podmínky musíte splňovat a na kolik vás to přijde?

  • věk 18-26 let (liší se u různých agentur)
  • slušná znalost jazyka
  • doporučení (od rodičů, zaměstnavatele, školy, …)
  • výhodou je řidičský průkaz, předchozí praxe v práci s dětmi, nekuřáctví

Agentuře zaplatíte kolem 500 Kč za registraci a dále poplatek za zprostředkování (od 1500 Kč výše). Dále si zpravidla hradíte jízdenku a jazykové kurzy a osobní potřeby. Určitě není od věci mít s sebou i určitou finanční rezervu na začátek.

Přeshraniční pracovníci – pendleři
Osoba pravidelně překračující německé státní hranice za účelem zaměstnání se obrátí na úřad práce v německé pohraniční zóně a zažádá o pracovní povolení. To je uděleno na základě posouzení situace na pracovním trhu. Udělení je předpokladem k získání tzv. průkazu pro osoby pravidelně překračující hranice, který vystavuje příslušný cizinecký úřad. Průkaz se vystavuje na dobu dvou let s možností prodloužení na pět let. Takto „pendlovat“ však mohou pouze zahraniční pracovníci, kteří se denně vrací do svého domovského státu nebo že jejich pracovní činnost je omezena nejdéle na dva dny v týdnu.

Zdroj: www.mzv.cz, www.vysokeskoly.cz, www.jobpilot.cz

Další finanční tipy a triky naleznete na http://www.finance.cz/aktuality.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FinTriky