Neplatičům nastanou těžké časy

27.01.2006 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Pořídili jste si nové bydlení na hypotéku a chcete si ještě na splátky nakoupit nové spotřebiče? Pak se připravte na to, že splátková společnost si vás před poskytnutím úvěru nejprve prověří v úvěrovém registru.

Od minulého týdne, kdy došlo k propojení bankovního a nebankovního registru klientských informací již pro nebankovní společnosti poskytující úvěry nejsou údaje o půjčkách od bank žádným tajemstvím, a naopak i banky mohou získávat údaje o klientech splátkových společností. O bankovních úvěrových registrech jsme psali v minulém článku, nyní se zaměříme na dva největší nebankovní úvěrové registry a výše zmíněnou výměnu informací.

Negativní úvěrový registr SOLUS

Je zájmovým sdružením právnických osob se sídlem v Praze. Jeho název vznikl složením počátečních písmen původního názvu – Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům. Fungovat začal v polovině roku 1999. SOLUS je registrem negativním, to znamená že shromažďuje informace pouze o těch klientech, kteří  nemají zájem plnit své smluvní závazky, nebo se dostali do problémů se splácením svých finančních závazků. Pokud tedy nemáte žádné problémy se splácením svých závazků, žádný záznam o vás v databázi registru neexistuje. SOLUS vede dvě databáze – společnou databázi spotřebitelů (registr FO) a společnou databázi podnikatelů a právnických osob (registr IČ). Informace o existenci dluhu, případně jeho úhradě jsou v registru uchovávány po dobu tří let. Člen sdružení SOLUS je oprávněn poskytnout ke zpracováni do registru pouze údaje, k jejichž předání třetí osobě má souhlas klienta jako subjektu těchto údajů.

Členy sdružení SOLUS jsou splátkové a leasingové společnosti, některé banky a od letošního roku i poskytovatel televizních služeb a vysokorychlostního internetu a všichni tři mobilní operátoři, jejichž vstup do registru je ale prošetřován Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Pokud vás zajímá jaké zda jste v registru uvedeni, jaké údaje jsou v něm o vás uvedeny a který subjekt je tam poskytl, je to možné. Do 11.1.2006 byla  žádost o výpis zdarma, ale od tohoto data je zpoplatněna ve výši 100 Kč. Na webové stránce www.solus.cz je možné si stáhnout formulář žádosti o výpis. Ten vyplněný a s ověřeným podpisem  zašlete na adresu:

SOLUS
zájmové sdružení právnických osob,
Na Pankráci 30/1618
Praha 4
140 00

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Je provozován společností LLCB, která je rovněž sdružením právnických osob. NRKI začal fungovat v polovině minulého roku a na rozdíl od SOLUSU je registrem s pozitivními i negativními informacemi. Obsahem registru jsou základní identifikační údaje klientů (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa bydliště), údaje o závazcích klientů, o včasnosti jejich plnění a o jejich zajištění. Informace jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a jsou v registru uchovávány po dobu vztahu mezi klientem a věřitelem a další čtyři roky po jeho skončení. Informace z registru mohou čerpat pouze společnosti, které do něj přispívají. Společnost žádající informace o klientovi posílá spolu se žádostí o informace i konkrétní žádost klienta o uzavření smlouvy, bez ní není možné se do registru dotázat.  Pokud požadovaná smlouva s klientem není uzavřena jsou údaje o ní v registru uchovány po dobu šesti měsíců, poté jsou archivovány a neposkytují se do vzájemné výměny informací. Registr uplatňuje princip tzv. dvojího souhlasu. Společnosti mohou do registru vložit jen informace o klientech – fyzických osobách, jejichž souhlas k poskytnutí informací do databáze NRKI mají. Druhý souhlas klienta musí mít společnost, která žádá do registru pro informace, ten jí klient dává tím že podepíše žádost o uzavření příslušné smlouvy.

Členy NRKI jsou splátkové a leasingové společnosti. O vstupu nových společností, mezi nimi i mobilních operátorů se v současnosti intenzivně jedná.

I tento registr nabízí klientovy možnost požádat o výpis informací, které jsou o něm v databázi uvedeny. Cena je 100 Kč. Na rozdíl od SOLUSU je zde možné požádat o opravu nepravdivých informací. Obě žádosti je možné si stáhnout na webových stránkách www.llcb.cz.  Vyplněné žádosti je možné podat osobně, či zaslat poštou na adresu :

LLCB, z.s.p.o.
Na Příkopě 21
Praha 1
117 19

Výměna informací mezi bankovním a nebankovním registrem

Minulý týden byla zahájena výměna dat mezi bankovním a nebankovním registrem. Vzájemná výměna informací funguje tak, že finanční instituce u které klient žádá o úvěr získá informace ze "svého“ registru, ten se následně dotáže do druhého registru a získané informace připojí do výpisu. Výsledkem je kompletní znalost úvěrové historie klienta. „Vzájemná výměna informací mezi oběma registry zamezí do značné míry předlužení některých klientů a dále sníží úvěrové riziko finančních společností. Dobrým klientům to přinese výhodnější podmínky a možnost lépe budovat svou úvěrovou historii“, řekl Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CCB a.s., která pro oba registry zajišťuje služby spojené s jejich provozem.

Členskými společnostmi obou registrů je nyní pokryto 95% bankovního, více než 90% leasingového a asi 50% splátkového trhu. Pro výměnu informací mezi oběma registry je nutný výše zmíněný "dvojí souhlas“. Banky k výměně informací o klientech mezi sebou souhlas klienta nepotřebují (dle zákona o bankách), pro výměnu informací s nebankovním sektorem je však souhlas klienta nutný i pro ně. Některé členské společnosti obou registrů začaly nové souhlasy pro sdílení dat sbírat již od září 2005, ostatní společnosti se postupně připojují. Ke sdílení dat je nyní připraveno asi 10% dat v nebankovním registru a 3% v registru bankovním. „Předpokládáme, že tzv. sdílená databáze bude velice rychle narůstat“, doplnil Petr Kučera. Vzhledem k tomu, že finanční společnosti se mohou dotázat do obou registrů jen s přiloženou žádostí o poskytnutí úvěrového produktu a v této žádosti je souhlas klienta obsažen, nelze než souhlasit.

Úvěrové registry nejsou přínosem jen pro finanční instituce, kterým snižují procento nedobytných úvěrů ale i pro klienty s dobrou úvěrovou historií (např. v bankovním registru je 95% bezproblémových klientů). Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, kde úvěrové registry úspěšně fungují již delší dobu je jejich důležitým efektem zvýšení dostupnosti úvěrů a snížení ceny peněz. „Sdílení dat bude mít pozitivní vliv na finanční trh, protože umožní finančním institucím snížit rizikovou přirážku a zlevnit tak úvěry poskytované klientům“, tvrdí Pavel Vyhnálek Country Chief Risk Office GE Money.

Závěr:

Jste-li "dobrým" klientem a splácíte včas a bez problémů, nemáte se čeho obávat a fungování úvěrových registrů je vám jen ku prospěchu. Pokud se jen občas zpozdíte se splátkou také nezoufejte, potíže budou mít především chroničtí neplatiči. Pokud vás téma úvěrových registrů zaujalo, můžete se těšit na interview s výše zmíněným výkonným ředitelem společnosti CCB Petrem Kučerou, které bude zveřejněno v nejbližší budoucnosti.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.