Pracovní příležitosti najdeme i ve Francii

15.02.2006 | , Finance.cz
FinTriky


Chcete jít pracovat do ciziny, ale odmítáte „profláknuté“ státy? Umíte francouzštinu nebo se ji teprve chcete učit? Potom zvolte Francii. Následující článek vám poradí při  procedurách, které se vám nevyhnou.

Téma týdne: Kam za prací do zahraničí II.

Francie patří mezi nejpopulárnější státy Evropy. Když se v zámoří zeptáte, kam se touží podívat do Evropy, dostanete tradiční odpověď – Paříž. Jenomže Francie to není pouze Paříž, jsou to také Alpy, moře nebo nekonečné vinice. Francie je rozdělena do 26 regionů kde žije necelých 61 milionů obyvatel. Úředním jazykem je francouzština a měna euro.

Pobyt

Právo k pobytu ve Francii má od 1.května 2004 každý občan České republiky, který ve Francii pracuje nebo nepracuje, ale má dostatek prostředků, aby se uživil. Legálně pobývat bez povolení lze maximálně 3 měsíce. Pro pobyt delší než 3 měsíce si musí vyřídit povolení k pobytu.

O povolení k pobytu (Carte de séjour) si zažádá osobně na prefektuře, radnici nebo úřadu policie v místě pobytu. V Paříži se žádá na policejní prefektuře. K žádosti o povolení k pobytu je potřeba předložit cestovní pas, 3 pasové fotografie a doklad o ubytování ve Francii (např.nájemní smlouvu). Pokud žadatel přichází do Francie pracovat, předkládá také pracovní smlouvu a pracovní povolení.

Pracovní povolení

Francie využila možnosti a zavedla přechodné období pro občany České republiky, kteří přicházejí do Francie pracovat. Přechodné období znamená omezení přístupu na trh práce. Nevztahuje se na poskytovatele služeb, studenty a vědecké pracovníky.

Po tuto dobru potřebují občané České republiky pro práci ve Francii pracovní povolení, bez kterého nesmí zahájit pracovní činnost. O pracovní povolení žádá zaměstnavatel ve Francii (ne zaměstnanec) u místního úřadu práce ANPE. Ten vydává pracovní povolení ve spolupráci s DDTEFP a OMI. K žádosti o vydání pracovního povolení musí zaměstnavatel předložit pracovní smlouvu (musí být vždy v písemné podobě), popis pracovní činnosti, životopis uchazeče o práci, zdůvodnění proč chce zaměstnat cizince, kopii pasu uchazeče a všechny doklady o firmě. Před tím je zaměstnavatel povinen zveřejnit nabídku volného místa na minimální dobu 5 týdnů prostřednictvím francouzského úřadu práce ANPE. Ten posoudí, na základě situace na trhu práce, zda je nezbytné zaměstnávat cizince. V kladném případě vydá pracovní povolení. Po absolvování lékařské prohlídky (OMI) může začít občan České republiky pracovat. Tato procedura trvá 2 – 3 měsíce.

Druh pracovního povolení závisí na délce trvání pracovní smlouvy:

  • dočasné pracovní povolení (ATP) se vydává na dobu devíti měsíců a může být prodlouženo. Tento druh pracovního povolení neumožňuje změnit zaměstnavatele ani zůstat ve Francii po uplynutí platnosti povolení.
  • krátkodobá pobytová karta (CST) kategorie „zaměstnanec“. Pobytová karta platí jeden rok a může být prodloužena.S tímto druhem povolení lze měnit zaměstnavatele.

Příjmy a odvody

Minimální hodinová hrubá mzda činí 7,19 eur. Průměrný hrubý nástupní plat je 37.127 eur ročně. Je obvyklé, že po roce praxe dojde k navýšení. Zákonná pracovní doba je 35 hodin týdně  zákonný nárok je na 5 týdnů dovolené ročně.

Zaměstnanci ve Francii mají povinnost odvádět daně francouzskému státu za podmínky, že v zemi setrvají déle než 6 měsíců. Daně platí všechny výdělečně činné osoby sami na základě vyplnění daňových formulářů ve 3 splátkách ročně. Průměrná výše daně ze mzdy je 28%.

Každý pracující je rovněž povinen přispívat ze svého platu na sociální pojištění, které zahrnuje  příspěvky na důchod a zdravotnictví. Tyto odvody strhává zaměstnavatel, průměrná výše je 20%. Z povinného sociálního pojištění (Sécurité sociale) se hradí jen část nákladů zdravotní péče (max. 70 % z ceny lékařského ošetření), proplácení léků, rehabilitací, zubní a lázeňské péče je ještě nižší. Proto je vhodné dokoupit si doplňkové komerční připojištění.

Pokud chcete jít do Francie za prací, je dobré se podívat na internet na pracovní nabídku. Můžou k vám tomu pomoci následující linky:

Zdroj informací: http://portal.mpsv.cz/

Další finanční tipy a triky naleznete na http://www.finance.cz/aktuality.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FinTriky