Co dělat, když chci jít do předčasného důchodu?

15.11.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jednou z podmínek pro odchod do starobního důchodu je dosažení určitého věku a získání potřebné doby pojištění. Ta se každým rokem zvyšuje - pro rok 2013 je 29 let – až po roce 2018 bude 35 let. Někdy ovšem, ať již ze zdravotních důvodů nebo z důvodu nenalezení vhodné práce, lidé volí možnost odejít do předčasného důchodu. Přečtěte si, kdy lze do předčasného důchodu odejít a co udělat pro jeho získání.

Zákon o důchodovém pojištění říká, kdy má občan nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku. Tedy, kdy může žádat a odejít do předčasného důchodu.

Podmínky odchodu do předčasného důchodu

Možnost odejít do důchodu ještě před dosažením důchodového věku platí pro ty pojištěnce, kteří získají potřebnou dobu pojištění (30 let v roce 2014) a do dosažení důchodového věku jim chybí:

 • 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let,
 • 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.

Krácení předčasného důchodu

Předčasný důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod a je třeba počítat s tím, že je trvale krácen. To znamená, že ani po dosažení důchodového věku se nepřepočítává. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých devatesát dní z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o:

 • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
 • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
 • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Čtěte také:

 

Podání žádosti o předčasný důchod

Splňuje-li občan výše uvedené podmínky pro nárok na předčasný důchod a je si vědom toho, že v závislosti na délce jeho předčasného odchodu do důchodu se mu v důsledku krácení již na trvalo důchod sníží, může si podat žádost o předčasný důchod. Žádosti sepisují okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správy sociálního zabezpečení příslušné podle mítsta trvalého bydliště. Zde je též možné získat veškeré informace a nechat si určit nejlepší datum odchodu do důchodu (viz krácení výše).

Žádosti jsou následně postoupeny České správě sociálního zabezpečení, která o nich rozhoduje. V průměru se doba vyřízení žádosti o důchod pohybuje kolem 3 měsíců. Někdy je třeba došetřit dobu pojištění, pokud v evidenci ČSSZ chybí potřebné doklady od zaměstnavatelů.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu 2014

Předkládané doklady při žádosti o důchod

I v případě žádosti o přiznání předčasného důchodu je nutné předložit řadu dokladů a doložit řadu skutečností, které mají vliv na přiznání důchodu. Jedná se především o tyto doklady:

 • občanský průkaz
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • doklady o výkonu vojenské služby,
 • doklady prokazující výchovu dětí,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání,
 • doklady prokazující výdělečnou činnost (chybí-li některé doby pojištění) - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.

Pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“.

Přiznaný důchod se vyplácí v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky nebo bankovním převodem na účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel.

Autor článku

Elena Ondrová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY