Chcete úvěr? Prověřte se v registru

04.07.2006 | , Finance.cz
FinTriky


Při žádosti o úvěr si banka klienta vždy nejprve prověří v úvěrovém registru. Je proto dobré vědět, jaké informace jsou tam o vás uvedeny. Přečtěte si, jak a kde o výpisy z různých registrů požádat.

Téma týdne: Vyřízení dokladů krok za krokem

Zatímco výpisy z rejstříku trestů, či lustrační osvědčení je nutné předložit například při žádosti o určitý druh práce, výpis z úvěrového registru po vás zase může požadovat některá finanční instituce, již budete žádat o úvěr. Je proto určitě dobré vědět kde a jak o výpis požádat a kolik vás to bude stát.

Rejstřík trestů
Výpis z Rejstříku trestů je úřední dokument, na kterém jsou vyznačeny všechny Vaše záznamy v Rejstříku trestů. Běžný občan může získat tento výpis těmito způsoby:

 • na počkání osobní návštěvou sídla rejstříku trestů - Osobní návštěva Rejstříku je nejrychlejší cesta jak získat aktuální výpis z evidence, zpravidla netrvá déle než 30 minut. Rejstřík trestů se nachází v Praze na Pankráci v Soudní ulici č. 1 ve společné budově s Vrchním soudem a Vrchním státním zastupitelstvím. Kromě vyplněného formuláře žádosti o výpis budete potřebovat občanský průkaz nebo jiný osobní průkaz a 50 Kč za kolek.
 • poštou, resp. podáním žádosti prostřednictvím některého ze stanovených úřadů - Pro nepražské obyvatele je nejjednodušším způsobem jak získat výpis z Rejstříku trestů ověřená žádost. Celý systém spočívá v tom, že vyplníte potřebný formulář (SEVT 17 157 0) a dojdete s ním k ověření na určené úřady (Okresní státní zastupitelství, obecní úřady, městské úřady, úřady města, v Praze obvodní úřady a místní úřady, úřady městských částí), které Vám po ověření formulář nevrátí, nýbrž ho automaticky odešlou na Rejstřík trestů, který Vám (zpravidla do dvou až tří týdnů) pošle výpis z Rejstříku trestů na určenou adresu.
 • elektronicky - Elektronická podatelna je v současné době použitelná pouze pro orgány státní správy. Žadatelé, fyzické osoby, nemají v současné době možnost využít elektronické podatelny rejstříku trestů k podání žádosti o výpis/opis z rejstříku trestů.
  Informace a stížnosti

Všeobecné informace o podávání žádostí, vyřizování a doručování výpisů jsou poskytovány v pracovních dnech na telefonním čísle 244 006 111. Dotazy nebo stížnosti, týkající se zejména záznamu o odsouzení, lze adresovat na Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4, nebo osobně projednat v úředních hodinách tamtéž. Není-li výpis žadateli do jednoho měsíce doručen poštou, může požádat orgán, u kterého původní žádost podal o ověření tzv. duplikátu žádosti (bez kolkového poplatku). Na duplikát žádosti musí orgán kromě nového ověření vyznačit i datum původního podání. Rejstřík trestů po vyřízení zasílá výpis žadateli poštou v doporučené zásilce.

Úvěrové registry
V Česku existuje několik druhů úvěrových registrů, které evidují záznamy o dlužnících. Fyzické osoby, mající půjčky u finančních institucí jsou evidovány především v těchto třech registrech:

 • BRKI (Bankovní registr klientských informací) - Pokud vás zajímá zda jste a jaké informace jsou o vás v registru vedeny, je to možné prostřednictvím žádosti o výpis z registru, kterou je možné doručit osobně CBCB – Czech bankink credit bureau, a.s., nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese klient@cbcb.cz. Cena za výpis je 100 Kč při formě Standart (vyhotovení do 30 dnů) a 200 Kč při formě Expres (do 24 hod od doručení žádosti). Pokud zjistíte, že informace o vás uvedené jsou chybné, či nepřesné je možné podat žádost o opravu nepřesných a nepravdivých údajů na základě které CBCB informaci prověří, opraví popřípadě z registru vymaže.
 • SOLUS - Pokud vás zajímá jaké zda jste v tomto registru uvedeni, jaké údaje jsou v něm o vás uvedeny a který subjekt je tam poskytl, je to možné. Do 11.1.2006 byla  žádost o výpis zdarma, ale od tohoto data je zpoplatněna ve výši 100 Kč. Na webové stránce www.solus.cz je možné si stáhnout formulář žádosti o výpis. Ten vyplněný a s ověřeným podpisem  zašlete na adresu: 
  SOLUS
  zájmové sdružení právnických osob,
  Na Pankráci 30/1618
  Praha 4
  140 00
 • NRKI (Nebankovní registr klientských informací) - I tento registr nabízí klientovi možnost požádat o výpis informací, které jsou o něm v databázi uvedeny. Cena je 100 Kč. Na rozdíl od SOLUSU je zde možné požádat o opravu nepravdivých informací. Obě žádosti je možné si stáhnout na webových stránkách www.llcb.cz.  Vyplněné žádosti je možné podat osobně, či zaslat poštou na adresu :
  LLCB, z.s.p.o.
  Na Příkopě 21
  Praha 1
  117 19

Lustrační osvědčení
Je vydáno pro účely výkonu zákonem stanovených funkcí obsazovaných volbou, jmenováním nebo ustanovováním. Osvědčuje, zda lustrovaná osoba byla či nebyla v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989:

 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti
 • evidována v materiálech StB jako spolupracovník ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona

Zákon se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení. Žádost o vydání osvědčení má právo podat občan České republiky starší 18 ti let. Žádat může pouze každý sám za sebe. Občan se s žádostí může obrátit zde:

 • Ministerstvo vnitra
  oddělení personální bezpečnosti a lustrací
  Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná, telefon: 974 832 058, 974 832 789
  úřední hodiny:
  pondělí až čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin,
  pátek od 8.00 do 15.00 hodin
 • adresa pro písemný kontakt:
  Ministerstvo vnitra, PS 1109, 111 21 Praha 1

Písemná žádost musí obsahovat jméno a příjmení, případně titul, všechna dřívější příjmení (i u mužů), datum a místo narození, celé rodné číslo, přesnou adresu bydliště včetně PSČ, úředně ověřený podpis žadatele, prohlášení o tom, že žadatel je nositelem státního občanství ČR a kolkovou známku v hodnotě 200 Kč. Pro podání žádosti je k dispozici tiskopis u služby ve vestibulu Ministerstva vnitra každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hodin. Na požádání (stačí telefonicky) může být tiskopis zaslán poštou. O vydání osvědčení lze požádat také volnou formou žádosti (tedy ne pomocí formuláře. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti je 60 dnů ode dne přijetí žádosti obsahující veškeré náležitosti a vydané lustrační osvědčení je zasláno doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou žadatele.

Další finanční tipy a triky najdete na www.finance.cz/aktuality.

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FinTrikyPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.