Odhlašujeme televizi a rádio

01.09.2006 | , Finance.cz
FinTriky


Některé úřední úkony bývají neuvěřitelně složité a s jejich splněním mají problémy i vysokoškolsky vzdělaní lidé, jiné bývají podezřele snadné. Do druhé skupiny patří odhlášení poplatníka od povinnosti platit poplatky za rozhlas a televizi.

Téma týdne: Platíme vysílací poplatky

Pokud jste pozorně četli Fintriky tohoto týdne pak víte, za jakých okolností máte povinnost platit poplatek za rádio a televizi. Je možné, že okolnosti, které vás vedly k placení poplatků pominuly a vy se nyní budete zajímat o to, jak placení ukončit. Zde je přehled situací, které vám podle zákona umožňují poplatky neplatit.

Neexistence přijímače
Rozhlasový a televizní poplatek je povinen platit každý, kdo vlastní technické zařízení způsobilé k příjmu daného signálu. Jde zejména o klasické televize, přenosná rádia, mini a micro věže s tunerem, autorádia, radiobudíky, mobilní telefony s rádiem, set-top-boxy (DVB-T) napojené k televizi, PC s nainstalovanou FM nebo DVB-T kartou (nikoliv jen sledování televize přes internet v podobě tzv. streemu). Pokud jste dříve vlastnili jedno z toto zařízení a nyní ho z jakýchkoliv důvodů již nemáte, postačí přestat poplatek platit a provozovateli vysílání (České televizi a Českému rozhlasu) poslat čestné prohlášení.

Změna zdravotního stavu
Ze zákona poplatky neplatí osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou. Změna zdravotního stavu vedoucí k hluchotě nebo slepotě nás opravňuje od placení poplatků ustoupit. Oznámení je opět velmi snadné: postačí čestné prohlášení o změně zdravotního stavu.

Životní minimum
Stane-li se poplatník osobou sociálně potřebnou podle zvláštního zákona a jeho čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4 násobek životního minima, pak se opět zbavuje povinnosti platit koncesionářské poplatky za rádio a televizi. Jak tuto změnu prokázat? Opět snadno pouze čestným prohlášením. Pozor ale na dobu platnosti. Osvobození od placení není platné nekonečně, ale pouze na 6 měsíců ode dne, kdy jste doložili své příjmy! Po uplynutí této doby (resp. ještě před uplynutím) musíte znova dokazovat výši vašich příjmů!

Čestné prohlášení
Pokud se do situace obdobné výše popsaným dostanete, pak budete nuceni sepsat čestné prohlášení. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích žádným způsobem neupravuje náležitosti prohlášení předkládaného do evidence poplatků. To tedy může vypadat i takto:

Já, níže podepsaný .... rodné číslo .... trvale bytem ... čestně prohlašuji, že u mě jako poplatníka podle zákona 348/2005 Sb. došlo k (...zde je nutné co nejpřesněji popsat životní situaci, kvůli které žádáte o výmaz z evidence poplatníků...) a z těchto důvodů nebudu počínaje prvním dnem od příštího kalendářního měsíce platit poplatek podle výše zmíněného zákona za rozhlasový a televizní přijímač a žádám tímto o výmaz z evidence poplatníků.

Přesto, že zákon nijak čestné prohlášení nevymezuje, přišla ČT i ČRo se svými vzory (ke stažení jsou pro vás níže). Doporučujeme vám tedy využít připravených vzorů. Pozor na správné ofrankování a odeslání na tyto adresy:

  • Český rozhlas
  • útvar rozhlasových poplatků
  • Vinohradská 12
  • 120 99 Praha 2
  • Česká televize
  • televizní poplatky
  • Kavčí hory
  • 140 70  Praha 4

Dopis s čestným prohlášením je vhodné posílat doporučeně, důkazní břemeno v případě jakýchkoliv budoucích problémů je na vaší straně!

Další finanční tipy a triky najdete na http://www.finance.cz/aktuality/.

Autor článku

Pavel Nesejt


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: FinTriky