Co dělat, když chci vyřídit hypotéku

14.10.2013 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Chcete si vzít hypotéku, ale nevíte jaké doklady budete potřebovat? Říkají vám něco pojmy, jako je položkový rozpočet a harmonogram prací? Poradíme vám, jak se na vyřízení hypotéky co nejlépe připravit.

Klasický hypoteční úvěr je vždy zajištěn nemovitostí a jeho poskytnutí bankou je účelově vázáno na financování různých aktivit, týkajících se bydlení. Ať už jde o pořízení nového bytu nebo domku, majetkové vypořádání, splátku staré hypotéky či výstavbu nového rodinného domku. Aby vám banka úvěr poskytla, bude po vás požadovat celou řadu dokladů. Samozřejmě, že každá banka má podmínky stanoveny trochu jinak a doklad nutný u banky jedné nemusí být u jiné banky vůbec vyžadován. Přesto lze však určitě vyjmenovat řadu dokladů, které jsou obecně u všech bank naprostou nutností a bez jejich předložení vám banky hypotéku neposkytnou.

TIP: Vyzkoušejte aplikaci Najdi nejlepší hypotéku.

Doklady identifikující žadatele

 • Doklady totožnosti – občanský průkaz, řidičský průkaz, pas apod.
 • Oprávnění k podnikatelské činnosti – předkládají se, jen pokud je vašim zdrojem příjmů podnikatelská činnost a patří sem např. živnostenský list či výpis z obchodního rejstříku

Doklady vztahující se k příjmu žadatele

 • Potvrzení o výši pracovního příjmu (to neplatí pro hypotéky bez doložení příjmů - ty mají ale vyššší úrokové sazby) – potvrzení nesmí být starší 30 až 60 dnů (v závislosti na bance) výše čistého měsíčního příjmu se nejčastěji potvrzuje za poslední tři měsíce
 • Daňové přiznání – týká se osob mající příjem z podnikatelské činnosti. Nejčastěji se předkládá za poslední rok či dva a často musí být potvrzeno příslušným finančním úřadem
 • Doklad prokazující zaplacení daně  za poslední zdaňovací období – u příjmů z podnikání
 • Doklady o aktuálních výdajích či závazcích žadatele – úvěrové smlouvy, ručitelské závazky, směnky, zajištění apod.

Hypotéka a důchod? V některých případech mohou jít dohromady
Jak banky posuzují platební morálku žadatelů o hypotéku?
Máme se bát rostoucích úroků?
Hypotéky letos lámou rekordy

Doklady k zastavované nemovitosti

 • Výpis z katastru nemovitostí a pokud jde o výstavbu rodinného domku, pak i snímek z katastrální mapy, popřípadě geometrický plán
 • Nabývací titul k nemovitosti – kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí, darovací smlouva popřípadě jiná listina dokládající přechod vlastnického práva
 • Ocenění nemovitosti – odhadcem stanoveným bankou
 • Pojistná smlouva o pojištění nemovitosti proti živelným rizikům

Doklady prokazující účel hypotéky

 • U bytu či domku do osobního vlastnictví  kupní smlouvu či smlouvu o budoucí smluvní smlouvě (ta musí obsahovat návrh kupní smlouvy)
 • U koupi stavebního pozemku doložení, že je pozemek určen k zastavění
 • U družstevního bytu smlouvu či dohodu o převodu členských práv nebo úhradu členského podílu (kupní smlouva), list vlastnictví předmětné nemovitosti
 • U výstavby či rekonstrukce nemovitosti stavební povolení s nabytím právní moci nebo doklad o ohlášení stavebních prací, dále smlouva o dílo s dodavatelem nebo smlouva o výstavbě (u bytů), harmonogram prací a sestavení položkového rozpočtu stavby, doklady o úhradě stavebních prací a materiálu, soupis prací prováděných svépomocí (často i včetně jejich ohodnocení znalcem banky)
 • U vypořádání jiných úvěrů či půjček smlouvu o úvěru či půjčce, která má být refinancována

Autor článku

Michal Ruml


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ