Úvěrové pojištění ušetří firmám nemalé prostředky

18.01.2007 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Úvěrové pojišťovny ušetří ročně firmám průměrně až 1,4 % jejich obratu. Vyplývá to z výzkumu, který si nechala zpracovat pojišťovna Euler Hermes, specialista a významný hráč na poli úvěrového pojištění.

Podle výzkumu, který provádělo Výzkumné středisko pro úvěrový management při univerzitě v Leedsu (CMRS) pro pojišťovnu Euler Hermes, úvěrové pojišťovny šetří společnostem nemalé finanční prostředky. Studie se zabývala více než 2000 firmami v 10 evropských ekonomikách a ukázala, že při existenci úvěrového pojištění ušetří tyto firmy průměrně 1,38 procent jejich ročního obratu.

Nezanedbatelné výhody úvěrového pojištění
Zdánlivě jde o nepatrnou částku, ovšem opak je pravdou. Jen pro názornost, firmě s obratem 10 milionů euro ušetří využití úvěrového pojištění 138.000 euro. „Hlavní finanční dopad úvěrového pojištění (pojištění pohledávek) se týká lepší úrovně obchodu, zmenšení nedůvěry mezi firmou a zákazníkem, výhodnějšího prodeje, včasných plateb, snížení zadluženosti a rizika podvodu a celkové nižší ceny úvěrů“ popisuje výhody pojištění profesor Nick Wilson, ředitel CMRS. „Úvěrově pojištěné firmy mají přístup ke kvalitním a podrobným informacím o jejich potenciálních i stávajících obchodních partnerech“ dodává Wilson.

Nižší rizika, lepší vztahy
Předmětem studie však nebylo pouze úvěrové pojištění, stejné zjištění učinila studie i pokud jde o odpisy nedobytných pohledávek, průměrné výdaje za úvěrové informace a počet finančních zpronevěr. Průměrný úrok u úvěrů je u pojištěných firem 3,5 % oproti 3,95 % u nepojištěných. „Díky tomu se pojištěné firmy těší lepším vztahům s dodavateli, bankami i zákazníky,“ říká generální ředitel české pobočky úvěrové pojišťovny Euler Hermes Čescob Ing. Július Kudla. I když dodavatel o svém pojištění odběratele neinformuje, systém úvěrového pojištění napomáhá výběru méně rizikových partnerů a také zabezpečuje jistotu platby za dodané zboží nebo služby.

Statistika ve prospěch pojištěných firem
Z výše uvedené studie vyplývají i další zajímavá čísla, která hovoří ve prospěch pojištěných firem. Podívejme se na ně blíže:

  • pojištění odběratelé získávají výhodnější termíny splatnosti pohledávek, v průměru o 7 dní delší než odběratelé nepojištění
  • pojištěné společnosti mají snazší přístup ke krátkodobým půjčkám. Na krátkodobé úvěry dosáhne 49 % pojištěných firem, zatímco v případě firem nepojištěných je to pouhých 34 %. Výhodnější je i úroková sazba, která je pro pojištěné společnosti v průměru o 0,5 % nižší.
  • více než dvě třetiny pojištěných firem (69 %) poskytuje svým zákazníkům odklad plateb, zatímco u nepojištěných je to jen 51%.

Problémová insolvence
Pojištěné firmy jsou zároveň ochotnější upravit termíny pro splácení dodavatelských úvěrů, což podporuje lepší vztahy se stávajícími zákazníky a přitahuje nové klienty. „Zvlášť pro úvěrově nepojištěné menší firmy mohou být problémem platební podmínky, protože ve všech zemích se tyto firmy potýkají s pozdě platícími zákazníky. To vede dále k pozdním platbám nejen za dodané zboží,  ale přenáší se i na jejich dodavatele ve formě druhotné platební neschopnosti“, dodává Kudla.  Za většinou případů insolvencí stojí ve svém důsledku špatný management. Úvěrové pojištění pomáhá efektivně ochránit současný i budoucí cash-flow a čistý zisk.

Detailní výsledky studie můžete najít na www.eulerhermes.comPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ