Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Místo plnění

Místo plnění při dodání zboží

Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje.
Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná.

Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila, se považuje členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží.
Při dodání zboží s instalací nebo montáží se za místo plnění považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno.

Místo plnění při zasílání zboží

Za místo plnění při zasílání zboží se považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy.
Pokud je zboží při zasílání zboží odesláno nebo přepraveno z třetí země a dovezeno osobou, která zboží dodává, do členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V takovém případě se za členský stát zahájení odeslání nebo přepravy zboží považuje členský stát dovozu zboží.

Místo plnění při poskytnutí služby

Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo.
Pokud je však tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci

Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci, včetně služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovité věci a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou služby architekta a stavebního dozoru, je místo, kde se nemovitá věc nachází.
Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k právu stavby je místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.

Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy

Místem plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy je místo konání kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce.

Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu

Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli.

Místo plnění při dovozu zboží

Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území Evropské unie.

Místo plnění při poskytnutí přepravy osob

Místem plnění při poskytnutí služby přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

Tento seznam není úplný. Ucelený přehled naleznete v Zákoně o dani z přidané hodnoty v § 7- 12.

Sdílení a tisk

Související aktuality

Nezapomeňte odevzdat „přehledy“. Máte čas do úterý 2. 5.

27.04.2017  |  Petr Gola

Jestli jste vykonávali v roce 2016 samostatnou výdělečnou činnost, potom musíte nejpozději do 2. května…

Jak vyplnit přehledy za rok 2016 v příkladech

26.04.2017  |  Petr Gola

Osoby samostatně výdělečně činné musí mimo daňové přiznání vyplnit přehledy o příjmech a výdajích. Jeden přehled je nutné odevzdat na místně…
Zobrazit další související aktuality
Register - osoby

  Register.finance.sk
  Register - subjekty

   Register.finance.sk
   Register - adresy

    Register.finance.sk