EU: Kolik stojí zaměstnavatele každé euro obdržené zaměstnancem na účet?

03.08.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Zdanění práce v členských zemích Evropské unie je poměrně vysoké. Nejvyšší je ve Francii, kde každé obdržené euro zaměstnancem pracujícího za průměrnou mzdu stojí jeho zaměstnavatele 2,20 euro. Jak vysoké je zdanění práce v Česku v porovnání s ostatními členskými zeměmi EU?

Čistá mzda zaměstnance obdržená na účet a mzdové náklady zaměstnavatele se v členských zemích Evropské unie liší o desítky procent. Zaměstnanci ze své hrubé mzdy totiž odvádí daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Zaměstnavatelé navíc v členských zemích EU odvádí za zaměstnance povinné pojistné, v některých zemích se platí zvlášť sociální a zdravotní pojištění, v některých zemích se odvádí souhrnně jedna platba povinného pojistného.

V EU je zdanění práce vysoké

Zdanění práce ve vyspělých mimoevropských zemích světa je nižší než v členských zemích EU. Hlavním důvodem je propracovaná sociální politika v evropských zemích, která je finančně nákladná. I mezi jednotlivými členskými zeměmi EU jsou však značné rozdíly. Zdanění práce u bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu je v Česku z členských zemí EU 9. nejvyšší (společně se Slovenskem, Finskem a Nizozemím), jak vyplývá ze studie "The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 (Institut économique Molinari) z roku 2016".

Výpočet v Česku

Průměrná měsíční mzda za první čtvrtletí roku 2016 činila 26 480 Kč. Právě u této průměrné mzdy si vypočítáme čistou mzdu bezdětného zaměstnance a mzdové náklady zaměstnavatele.

Text Částka

Hrubá mzda

26 480 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(4,5 % z 26 480)

1 192 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

(9 % z 26 480)

2 383 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(6,5 % z 26 480)

1 722 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(25 % z 26 480)

6 620 Kč

Superhrubá mzda

(26 480 x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)

35 500 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(35 500 x 15 %)

5 325 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(5 325 - 2 070)

3 255 Kč

Čistá mzda

(26 480 - 1 192 - 1 722 - 3 255)

20 311 Kč

Mzdové náklady

(26 480 + 2 383 + 6 620)

35 483 Kč

vlastní výpočet autora

Zaměstnavatel v Česku tedy vynaloží na každou tisícikorunu, kterou obdrží bezdětný zaměstnance pracující za průměrnou mzdu, částku ve výši 1 747 Kč (35 483 Kč: 20 311 Kč) x 1 000 Kč). V Česku tedy zaměstnavatelé na každé euro zaměstnance vynaloží 1,75 eura. U Česka pracujeme s aktuálními hodnotami za první čtvrtletí letošního roku, u ostatních zemí EU uvedených níže v textu je výpočet proveden z údajů za celý kalendářní rok.

Kolik stojí jedno euro zaměstnavatele v zemích EU?

Dle publikace The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 (Institut économique Molinari) z roku 2016 stojí každé euro bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, které obdrží na účet, nejvíce zaměstnavatele ve Francii (2,20 €), v Belgii (2,16 €), v Rakousku (2,06 €), v Maďarsku (1,99 €), v Německu (1,97 €), v Řecku (1,91 €), v Itálii (1,86 €), v Rumunsku (1,76 €), na Slovensku (1,75 €), ve Finsku (1,75 €), v Nizozemí (1,75 €), v Česku (1,75 €), ve Švédsku (1,74 €), v Lotyšsku (1,74 €), v Portugalsku (1,70 €), v Litvě (1,69 €) a v Polsku (1,69 €). Nejméně potom na Kypru (1,23 €), na Maltě (1,33 €), v Irsku (1,37 €), ve Velké Británii (1,44 €), v Bulharsku (1,50 €), v Dánsku (1,57 €), v Lucembursku (1,64 €), ve Španělsku (1,65 €), v Estonsku (1,65 €) a v Chorvatsku (1,67 €).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ